Omvendt Robin Hood-tiltak, mener Venstre:

Alle må betale eiendomsskatt

Rådmannen foreslår å fjerne bunnfradraget i eiendomsskatten for ikke å tape 10 millioner i inntekter neste år.

Det foreslår rådmannen i handlingsplanen for 2020-2023 som ble presentert for politikerne tirsdag.

Bakgrunnen er endringer i eiendomsskatteloven som følge av regjeringens målsetting om å redusere eiendomsskatten. Blant endringene er at maksimal skattesats skal være 5 promille, muligens 4 promille fra 2021. Samtidig innføres det en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 prosent i takstene på boliger og fritidsboliger.

Oppdal har i dag 3,65 promille som skattesats.

– Oppdal kommune får redusert eiendomsskatten med 10 millioner i året hvis vi ikke gjør noe, fastslo økonomisjef Elin Johanne Dolmseth da hun presenterte handlingsplanen tirsdag.

Rådmannen har regnet på hvordan kommunen kan hindre et inntektstap på 10 millioner.

– For å kompensere nedgangen i eiendomsskatten, er det kun ett realistisk tiltak. Det er å fjerne bunnfradraget på 450.000 kroner. Alternativet er kutt i tjenestene i kommunen, sa Dolmseth.

Derfor foreslår rådmannen å fjerne bunnfradaget og heller ta i bruk en reduksjon på 30 prosent som staten foreslår. Det vil motvirke nedgangen på 10 millioner.

Det er bare et problem.

Det betyr at de som i dag eier eiendommer med en verdi under 450.000 kroner, og derfor har skattefritak, må betale skatt.

– Vi gjør tilpasninger for å opprettholde skattenivået og det blir en dreining mot at de som har boliger som er mindre verdt, betaler mer, mens de som har dyrere boliger betaler mindre. Det er en konsekvens av nasjonal politikk, fastslo rådmann Dagfinn Skjølsvold.

– Det må jo oppleves som rettferdig, dette minner om en omvendt Robin Hood-modell, kommenterte Hans Bøe (V).

– Du kan godt sette den merkelappen på det, svarte rådmann Dagfinn Skjølsvold før han påpekte at regningen på de med lavest takst kun blir på opptil 1200 kroner.

– Det er ikke det som velter familieøkonomien, mente Skjølsvold.

– Hvor mange boliger blir berørt av en slik løsning?, spurte Kari Toftaker (Sp) og Dolmseth svarte.

194 boliger har en takst under 450.000 kr.  60 prosent av takstene ligger opp til 1,5 millioner.

For alle med en takst over 1,5 millioner, vil eiendomsskatten bli lavere enn i dag fordi 30 prosent reduksjon av taktsgrunnlaget tilsvarer det samme som 450.000 kroner i bunnfradrag på boliger med en takst på over 1,5 millioner.

For ytterligere å hindre inntektsfall i eiendomsskatt, ønsker rådmannen å avvikle 10 års skattefritak for boliger og fritidsboliger, det kan kommunestyret selv bestemme.

– Å gå fra 10 års skattefritak til 0 kan virke stor, så vi foreslår en ordning med tre års skattefritak fra 2020 med mål om å avvikle ordningen etter hvert, sa Dolmseth.

Fjerning av bunnfradraget sammen med innføring av 30 prosent reduksjonsfaktor, vil gi 30 millioner kroner i årlig eiendomsskatt i 2020,  forutsatt en skattesats på 3,65 promille for boliger og fritidseiendommer.

Med de foreslåtte tiltakene vil Oppdal kommune opprettholde inntektene fra eiendomsskatten, faktisk med en liten økning i forhold til om en videreførte bunnfradrag og beholdt 10 års skattefritak.

– Dere gjør et valg, dere kan også øke takstgrunnlaget, sa Dolmseth og pekte på at siste taksering var i 2012. Det vanlige er taksering hvert tiende år.

Det er ikke lov å øke skattesatsen samtidig med at en fjerner bunnfradraget, og Dolmseth påpekte at hvis kommunen øker taksten kan den måtte settes ned i 2021.

Ordfører Kirsti Welander mente det kunne være fornuftig å ta en gjennomgang i eget møte om hvordan eiendomsskatten skal være i Oppdal i framtida.

 

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 4 måneder siden

    Alle må jobbe for å fjerne eiendomsskatten og bompenger. Det norske folk forstår ikke hvorfor det stadig trengs nye avg... Vis mer Alle må jobbe for å fjerne eiendomsskatten og bompenger. Det norske folk forstår ikke hvorfor det stadig trengs nye avgifter for folket i et av verdens rikeste land. Da får heller politikerne be om større overføringer - der det er nødvendig.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Odd Nyberg For 4 måneder siden

    Alle må jobbe for å fjerne eiendomsskatten og bompenger. Det norske folk forstår ikke hvorfor det stadig trengs nye avg... Vis mer Alle må jobbe for å fjerne eiendomsskatten og bompenger. Det norske folk forstår ikke hvorfor det stadig trengs nye avgifter for folket i et av verdens rikeste land. Da får heller politikerne be om større overføringer - der det er nødvendig.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert