Øie-Welander-Tenfjord

Reformansvarlig hos fylkesmannen i Sør Trøndelag, Alf Petter Tenfjord (t.h.) sammen med ordførerne Kristi Welander (Oppdal) og Ola Øie (Rennebu) fra fusjonsforhandlinigene i 2016. Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

grensejusteringskart

Dette er kartet som Kartverket har utarbeidet over hvor grensen vil gå hvis Rennebu kommune mister fire kretser i sør.

79 prosent av innbyggerne svarte om grensejustering:

Flertallet vil til Oppdal

Flertallet av innbyggerne som har svart på innbyggerundersøkelsen i fire kretser i Rennebu ønsker å bli en del av Oppdal kommune.

I uke 19 ble innbyggerne  i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal spurt om en eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner.

I undersøkelsen fikk innbyggerne en anledning til å si sin mening om hvor kommunegrensa mellom Oppdal og Rennebu skal gå.

Nå foreligger resultatet:

  • 54 prosent (148 personer) ønsker en grensejustering.
  • 44 prosent (119 personer) ønsker at grensene skal bestå som i dag.
  • Kun fem personer, to prosent av de spurte, svarte vet ikke.

I alt har 272 innbyggere svart av 344 personer som fikk tilsendt undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 79. Det er Opinion as som har gjennomført selve undersøkelsen etter oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Undersøkelsen gjøres over to år etter at 203 personer skrev under på et krav om en grensejustering for fire kretser sør i Rennebu.

– Det er gledelig at så mange som 79 prosent av de inviterte har kommet med sitt synspunkt, sier Alf Petter Tenfjord hos Fylkesmannen i Trøndelag på fylkesmannens hjemmeside. Tennfjord mener undersøkelsen gir et godt bilde på hva innbyggerne mener i spørsmålet om grensejustering.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har bedt Fylkesmannen om å gjennomføre undersøkelsen i samråd med Rennebu kommune. Fra før har Fylkesmannen belyst saken gjennom en utredning, høring og en tilrådning. Dette er tidligere sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nå blir også resultatet fra innbyggerundersøkelsen oversendt departementet, som vil benytte dette som en del av sitt beslutningsgrunnlag. Det er ventet en konklusjon fra departementet før sommeren.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert