Den trønderske delegasjonen under landsmøtet til Miljøpartiet de Grønne i Porsgrunn. Tor Olav Naalsund fra Oppdal nummer to fra høyre i fremste rekke.

Den trønderske delegasjonen under landsmøtet til Miljøpartiet de Grønne i Porsgrunn. Tor Olav Naalsund fra Oppdal nummer to fra høyre i fremste rekke. Foto: Privat

MDG-landsmøtet om vindkraftutbygging:

– Uberørt natur skal aldri utbygges

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier nei til mer vindkraftutbygging i uberørt natur.

MDG mener fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder som allerede er utbygd.

«Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft», fastslår MDG i sitt landsmøtevedtak om vindkraft.

– Det er bred enighet i Trønderdelegasjonen om nei til mer vindkraftutbygging i urørt natur. MDG går inn for utbygging ved allerede eksisterende egna infrastruktur, som for Trøndelag sin del nok betyr i praksis null mer utbygging, sier landsmøtedelegat Tor Olav Naalsund fra Oppdal i en uttalelse etter landsmøtevedtaket.

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft har møtt stor motstand. 13 områder i Norge er pekt ut som aktuelle for vindkraft, deriblant fjellområdet fra Nerskogen til Tydalsfjellene i Trøndelag.

Det 3276 kvadratkilometer store området omfatter areal i kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen, et område med store friluftsområder og viktig beiteområde for tamreindriften i Trøndelag.

MDG understreker i sitt vedtak at «MDG sier nei til alle vindkraftprosjekter som svekker livsgrunnlaget til urbefolkning».

MDG mener at når en nasjonal ramme er vedtatt må alle konsesjoner som ligger utenfor rammen, men som ikke er utbygget, bortfalle.

Partiet vil også at berørte kommuners syn skal være avgjørende for tildeling av konsesjon, og veie tungt i utforming av selve planen for utbygging.

I sitt landsmøtevedtak ønsker også MDG at regjeringen skal utrede en omfattende satsing på vindkraft til havs, uten at naturen rammes negativt.

Kutt i kommunene

Under landsmøtet har MDG også vedtatt en resolusjon om å stille strengere krav til kommunene om utslippskutt.

Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, fikk med seg landsmøtet på å gi kommunene mer makt til å kutte i egne utslipp.

–  Når regjeringen somler så må kommunepolitikere ta ansvar. Klima- og miljøhensyn bør gjennomsyre alle politiske beslutninger, sier Bastholm.

– Kommune-Norge kan og bør gjøre store og viktige grep for å kutte utslipp. Både innenfor jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk og ikke minst innkjøp har kommunen stor påvirkningskraft, mener Bastholm.

Ved å gjøre miljøkrav obligatorisk i kommunale og fylkeskommunale anskaffelser kan kommunene ifølge MDG potensielt kunne kutte utslippene tilsvarende 5,6 millioner tonn CO2, mer enn de årlige utslippene fra hele personbilparken i Norge.

 

Kommentar (1)

  1. Terje Grøsseth For 6 måneder siden

    Et godt og riktig vedtak om vindkraft. Da får vi håpe at de andre partiene også tar til vettet, og flagger sitt standpun... Vis mer Et godt og riktig vedtak om vindkraft. Da får vi håpe at de andre partiene også tar til vettet, og flagger sitt standpunkt ganske så snart.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

  1. Terje Grøsseth For 6 måneder siden

    Et godt og riktig vedtak om vindkraft. Da får vi håpe at de andre partiene også tar til vettet, og flagger sitt standpun... Vis mer Et godt og riktig vedtak om vindkraft. Da får vi håpe at de andre partiene også tar til vettet, og flagger sitt standpunkt ganske så snart.

Legg inn kommentar
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert