I dette området ved Oppdal stadion vil en arbeidsgruppe bygge en ny, stor kommunal barnehage.
I dette området ved Oppdal stadion vil en arbeidsgruppe bygge en ny, stor kommunal barnehage.

Ønsker storutbygging ved Oppdal stadion:

Vil bygge ny stor barnehage

Rådmannen støtter ei arbeidsgruppe som foreslår å bygge en ny, stor kommunal barnehage ved Oppdal stadion.

Barnehagen bør bygges for 120 barnehagebarn, mener ei arbeidsgruppe som har utredet det kommunale barnehagetilbudet i Oppdal.

De får støtte av rådmannen som foreslår at kommunestyret setter av 250.000 kroner til et skisseprosjekt i 2019 for å lage en behovsanalyse/romprogram, finne eksakt plassering av bygninger og utearealer, finne gode trafikkløsninger. – og ikke minst utarbeide et kostnadsoverslag.

Driftsutvalget skal behandle saken onsdag.

I sentrum har 38 år gamle Pikhaugen barnehage 65 plasser, mens 29 år gamle Høgmo barnehage har 55 plasser. Oppdal har høy barnehagedekning takket være mange private barnehager, som Gnist barnehage som ble etablert i 2007.

Arbeidsgruppa foreslår å erstatte de to eksisterende barnehagene med en ny, stor barnehage, og mener dette er best økonomisk for Oppdal kommune.

«Fordelen med en ny tomt vil være at eksisterende drift opprettholdes inntil ny barnehage ferdigstilles.», heter det i rapporten.

Arbeidsgruppa mener lokalisering er viktig, og slår fast at barnehagetomta som allerede er avsatt i Bjørkmoen blir liggende for langt unna sentrum.  Dermed kan flere velge å ha barna i private barnehager, heter det i rapporten.

Arbeidsgruppa konkluderer med at en ny stor barnehage nær Aune barneskole/Idrettshallen vil være attraktiv for søkere både fra sentrum nord og sør.

«Dessuten vil en slik plassering være gunstig for samarbeidet barnehage/skole og lette hverdagen for mange familier ved bringing og henting. », heter det i rapporten som kommunestyret får på bordet onsdag i neste uke.

Arbeidsgruppa har vurdert flere aktuelle områder for en eventuell stor barnehage i sentrum til erstatning for Pikhaugen og Høgmo barnehage, og har landet på området bak den planlagte brannstasjonen – mellom friidrettsbanen og Ålma i Oppdal sentrum.

« Plasseringen gir store muligheter for barnehagenes innhold med sin nærhet til barneskole, kulturhus, idrettsanlegg og tilrettelagte turområder.»

Foreldreutvalget ved Aune barneskole har vært mot etableringen av ny brannstasjon i Inge Krokanns veg og arbeidsgruppa som utreder  ny barnehage mener de samme vurderingene om trafikksikkerhet bør gjelde ny barnehage. Dette må ifølge arbeidsgruppa veies opp mot behovet for å drive effektiv barnehage og få godt samarbeid mellom barnehage og skole.

En barnehage ved stadion vil spise kraftig av et friluftsområde,  men nærheten til slike områder mener arbeidsgruppa er nyttig med tanke på å få en naturlekeplass ved barnehagen.

Det beste alternativet til en ny stor barnehage ved stadion er ifølge arbeidsgruppa å droppe storutbygging, og heller renovere Pikhaugen med et tilbygg, mens Høgmo barnehage saneres og bygges opp igjen med helt ny bygningsmasse.

Arbeidsgruppa ble nedsatt før sommeren i fjor og skulle analysere det framtidige barnehagebehovet i Oppdal og komme med forslag til løsninger.

Rådgiver oppvekst Dordi Aalbu har vært leder for arbeidsgruppa som ellers har bestått av enhetsleder Oppdal kommunale barnehager, Ann Kristin Rosset, styrer ved Midtbygda barnehage Johannes Goksøyr, avdelingsleder bygg, Anders Nordmo og økonomikonsulent Stein Arve Staverløkk.

4 Comments
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Trond Mesloe
Trond Mesloe
1 år siden

Her er nok OPP litt for raskt ute. Driftsutvalget skal behandle saken i morgen, onsdag. Hva utfallet blir av den behandlingen er derfor usikkert.

Ola vollan
Ola vollan
1 år siden

Synes det er skummelt at politikere i Oppdal er villige til å gå med på noe sånt. Veldig bra at vi satser på barnehage, men det området de ønsker ligger i fin natur, og i et friluftsområdet. De planlegger også å bygge en brannstasjon ikke så langt unna. Detter er ikke bra for sikkerheten for barna

Per Roar Bekken
Per Roar Bekken
1 år siden

Her ble vi lurt av innstillingen til kommunestyret – der det faktisk står at «Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt». Men vi skulle nok sjekket dato for møtet først – så får vi se om saksbehandler er sannspådd.

Inge Bertil Bruseth
Inge Bertil Bruseth
1 år siden

Brannstasjon og elva nær barnehagen.