Om tre dager faller dommen:

Skjebneuken

Om tre dager feller Stortinget dommen over pelsdyrnæringa i Norge. Næringsforbud for en hel gruppe har blitt gjennomført bare én gang tidligere. Det skjedde mot jødene under Andre verdenskrig.

Folk er rystet, de gråter og tror ikke at det de leser er sant. Torsdagens reportasje i OPP om hvordan pelsdyroppdretterne opplever sviket fra regjeringspartiene har opprørt leserne våre.

Tilbakemeldingene går på at de ikke trodde det var mulig i 2019 å utsette en hel yrkesgruppe for det overgrepet som nå skjer. Først tvangsnedlegges næringa deres, så får ikke pelsdyrbøndene erstattet de verdiene som er møysommelig bygd opp over år.

Det har ikke manglet på advarsler. En samlet bondenæring, faginstanser, fylkesmenn og  opposisjonen på Stortinget har forsøkt å snakke Solbergregjeringen til fornuft. Om ikke annet så burde bøndene få en anstendig erstatning basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper når de fratas livsgrunnlaget sitt, er budskapet.

Næringspartiene har imidlertid vært særdeles tungnemme, og har motvillig latt seg bevege, men bare noen museskritt.

Ordfører Kirsti Welander etterlyste et anstendig oppgjør under næringskomiteens høring. Overfor OPP har hun kalt det et ran, regjeringens egne partifeller i lokalpolitikken i Oppdal har uttalt at den foreslåtte erstatningsordningen er et overgrep fra staten.

Andre, som lederen i Stortingets næringskomité Geir Pollestad (Sp), omtalte regjeringspartienes pelsdyrforlik fra 5. juni, som ligger til grunn for komiteens innstilling, for en bløff i Nationen.

Karakteristikkene er sterke fordi lovforslaget fremstår som så urimelig, urettferdig og uanstendig. Nationen skriver i helga at ti fylkesledere i Høyre og syv i Frp går mot sin egen regjering, så ting kan fortsatt skje før voteringen i Stortinget torsdag.

Politikere med ryggrad, integritet og hjerte bør avvise forslagene. Dette er et hastverksarbeid, og her trengs det mer tid til å utrede konsekvensene for de som rammes.

Regjeringspartiene sa først at de hadde lyttet til den massive kritikken som kom frem fra ulike hold i høringsrunden, at erstatningsordningene nå var bedret, at rivings- og saneringskostnadene likevel skulle betales fullt ut. De lovte pensjon, omstillingsmidler og individuell behandling av oppdretterne innenfor en ramme på rundt 600 millioner kroner.

Ja, en liten bedring av lovforslaget var det jo i innstillingen 5. juni. Men det er fortsatt et stort sprik til analysene til Oslo Economics som viser at den reelle prisen for å legge ned næringa er 2,3  milliarder kroner.  Gapet på 1,5 – 1,7 milliarder kroner må landets 187 mink- og revoppdrettere betale selv.

Det er avkastningen for generasjoners slit og utholdenhet.

For regjeringspartiene har avvist å erstatte reelle verdier. Et forslaget om dette fra Høyres varaordfører i Oppdal, ble forkastet i partiets ekstraordinære sentralstyremøte i forrige uke. Kun bokførte verdier blir kompensert, selv om regneeksempelet fra Norges Pelsdyralslag viser at Martin Ishoel i Oppdal sitter igjen med kun 80 000 kroner for et anlegg som er taksert til nærmere 8 millioner kroner. Tispetillegget, som er basert på et tilfeldig valgt år med et lavt dyretall,  er ikke nok til å dekke avlsmaterialet en gang, som er møysommelig forsket forsket frem gjennom år.

Hva hadde de samme politikerne sagt dersom det kom en EU-lov om at alle medlemmer i EØS-landenes regjeringer og nasjonalforsamlinger måtte selge sine eiendommer til ligningsverdi, ikke markedsverdi?

Jo, det er et søkt eksempel, men det er likevel dette stortingsflertallet tvinger på oppdretterne etter at de først har tatt fra dem næringsgrunnlaget. Hadde EU likevel kommet med en slik lov ville det nok raskt bli snakk om å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Er ikke det eneste anstendige i denne saken at staten bare betaler det det koster når den går til det drastiske skrittet å legge ned ei hel næring, og at all diskusjon om regnskapstekniske begrep legges død?

Oppdal hadde ved årsskiftet 13 pesldyrfarmer i drift, og er fortsatt en av landets største kommuner for oppdrett av rev. Men avskallingen har skjedd i takt med vanskelige konjunkturer og dyrevernernes skandalebilder av skadde og vannskjøttede dyr fra enkelte versting-farmer som har rullet på TV-skjermene. Men ikke fra Oppdal, der oppdretterne er kjent for å levere skinn i verdensklasse i oppgraderte anlegg. De har alltid fått det beste skussmål fra Mattilsynet, som i denne regionen i motsetning til sine kolleger i Rogaland, har jobbet faktabasert og seriøst.

Det er over 100 år siden de første farmene etablerte seg her og næringa vokste seg stor. På det meste var 100 farmer i drift og inntektene var så viktige for kommunekassa at politikerne ventet med å vedta årsbudsjettet til skinnprisene var bestemt.

Stayerne på Revmoen har holdt ut fordi de elsker jobben sin. De er stolte over håndverket og over at de kan føre familietradisjonene videre. Og de er best i verden. Noen fikk sine første avlstisper i tenårene og bygd seg opp gradvis.

-Dette er noe av det styggeste jeg har sett for hvordan ei landbruksnæring er blitt behandlet, sa stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp) i Radio E6 mandag i forrige uke. Hun mente at noe tilsvarende aldri hadde skjedd tidligere i Norge, noe som stemmer.

Av dokumentene som følger lovforslaget om «forbud mot hold av pelsdyr», bekrefter landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i et brev til Næringskomiteen, at departementet ikke er «kjent med at det finnes klare paralleller til dette lovforslaget i Norge». Det har altså ikke skjedd før at staten har tvangsnedlagt ei næring og i tillegg fratatt næringsaktørene muligheten til å realisere verdier som er skapt gjennom generasjoner.

Slike inngrep i næringsfriheten er da heller ikke det vi forbinder med liberale demokratier som legger til rette for verdiskaping som er så viktig i velferdsbyggingen.

Det styggeste eksempel på næringsforbud her til lands må vi tilbake til Andre verdenskrig for finne. Konsekvensen av NS-regjeringens politikk var næringsforbud for alle jøder som drev betydelig forretningsvirksomhet rundt om i landet. Eiendommer og eiendeler ble konfiskert av staten i 1942 og 1943 mens 740 jøder ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer med fangeskipet Donau. Også folk i motstandsbevegelsen ble utsatt for samme overgrep.

Umiddelbart etter krigen fikk gjenlevende jøder og etterkommere av de som ble drept av nazistene noe kompensasjon, men alle verdier ble ikke erstattet. Derfor gjennomførte Skarpnes-utvalget på slutten av 1990-tallet en utredning som førte til at det ble utbetalt 450 millioner kroner i erstatning til jødiske familier.

Det lettet iallfall litt på storsamfunnets samvittighet.

Dersom pelsdyrforbudet og forslaget til erstatningsordning vedtas torsdag, konfiskerer ikke staten pelsdyrbøndenes eiendommer, men verdiene vil bli kraftig redusert, og konsekvensen blir den samme som for jødene: Verdier bygd opp over år pulveriseres, og statsmakten står bak.

Den endelige kampen vil da stå i rettssalene, har pelsdyralslaget varslet.

At det er den sittende regjeringen som vil legge ned en næring er både paradoksalt og utrolig. Anført av statsministeren og Høyre, som liker å omtale seg som næringspartiet, trumfet gjennom av Venstre som vanligvis snakker varmt om betydningen av enkeltmannsforetak og familiebedrifter, fulgt av Frp som ønsker å fremstå som hakket mer næringsvennlig enn både Høyre og Venstre, mer opptatt av bompengeopprør enn pelsdyrbøndene skjebne.

Samt KrF, med landbruksministeren fra pelsdyrfylket Rogaland som forsøker å overbevise om at partiet står for en næringspolitikk i Hans Nielsen Hauges ånd. Industrigründeren og lekpredikanten som på 1800 tallet gikk landet på kryss og tvers, og skapte ny giv og optimisme over alt der han kom. Også i Oppdal.

Det som nå skjer er stikk motsatt. Regjeringen sabler ned ei distriktsnæring, kutter verdier og sender folk ut i det uvisse. Prisen kan bli meget høy i et lokalvalg-år.

Tre dager før pelsdyrdommen faller denne skjebneuka minner vi om fjellvettreglene her fra Oppdal: Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Per Ole Aalberg

Redaksjonssekretær i Mediehuset OPP

perole@opp.no

995 80 797

nedleggelsens ansikter

Reportasjen med pelsdyrbøndene i torsdagens OPP har vakt sterke reaksjoner. Faksimile OPP, 6. juni 2019

Kommentarer (11)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 3 måneder siden

  Jeg synes Per Ole Aalberg har en god og grundig artikkel til fordel for de som blir utsatt for dette overgrepet. Og noen... Vis mer Jeg synes Per Ole Aalberg har en god og grundig artikkel til fordel for de som blir utsatt for dette overgrepet. Og noen av dere som har skrevet en kommentar til innlegget, bør vel lese artikkelen en eller flere ganger, enda en gang, for å finne ut av hva artikkelen egentlig handler om. Noen av kommentarene har sporet helt av.

 2. Jan Luneborg For 3 måneder siden

  Det var en grotesk og usympatisk sammenligning. Hvis noe skal sammenlignes, er det at minken lider i fangenskap, helt ti... Vis mer Det var en grotesk og usympatisk sammenligning. Hvis noe skal sammenlignes, er det at minken lider i fangenskap, helt til den blir gasset ihjel. Den uetiske næringa får i motsetning til svært mange andre, en betydelig økonomisk kompensasjon. Jeg er fra Nord-Norge, og da det ble forbudt å drive fangst på isbjørn, sel og hval, var det ingen som fikk millioner kastet etter seg, og heller ikke kystfiskerne som mistet konsesjoner og kvoter til fabrikktrålerne. Bygder ble lagt øde, og mange gikk konkurs. Da asbest ble forbudt, fikk ikke importørene og entreprenørene kompensasjon, men derimot store erstatningskrav. Det har veldig lenge ligget i kortene at pelsdyrnæringa kan bli nedlagt, og folk som har investert stort de siste årene, har selv tabbet seg ut. Diesel er ikke forbudt, men det er ikke risikofritt å satse framtiden sin på import av lovlige dieselbiler. Det er nesten ufattelig at avisen kan sette noe slikt på trykk.

 3. Odd Nyberg For 3 måneder siden

  Antar denne saken passer bedre i rettsalen enn i valgkampen.

 4. Nils Bakken For 3 måneder siden

  On Elpeleg: Hvorvidt man kjemper for eller imot næringen er en ting, men her er det åpenbart at kommentarene trekkes ut ... Vis mer On Elpeleg: Hvorvidt man kjemper for eller imot næringen er en ting, men her er det åpenbart at kommentarene trekkes ut av kontekst. Faktum er at en næring aldri har vært nedlagt siden krigen, hvilket er poenget. Motstanden mot jødene og deres næring startet ikke under krigen, det strekker seg lengre tilbake. Nedleggelse av jødisk næring ble gjort i årene før jøder ble arrestert og sendt bort, altså fra 1940-1942. Så her sammenlignes tvangsnedleggelse med næringsforbud i krigstiden.

 5. Haakon Nordseth For 3 måneder siden

  På kornet Per Ole. Vi er vitner til et dårlig faglig forankret politisk vedtak som er brukt i et politisk maktspill hvor... Vis mer På kornet Per Ole. Vi er vitner til et dårlig faglig forankret politisk vedtak som er brukt i et politisk maktspill hvor uskyldige, ryddige reperesentanter for ei tradisjonsrik landbruksnæring blir lagt på skafottet for at maktkabalen mellom regjeringens kvinner skal gå opp. Dette er uverdig politikk i et våkent demokrati. Helge Toftakers sitat fra Arnulf Øverland er på sin plass. Avstanden mellom livet i distriktene og øvrigheta har ikke vært større siden avgjørelsene ble tatt i København !

 6. On Elpeleg For 3 måneder siden

  Nils Bakken Mange ting har ikke skjedd siden 2. verdenskrig. Å sammenligne nedleggelse av næring/yrke med "nedlegge... Vis mer Nils Bakken Mange ting har ikke skjedd siden 2. verdenskrig. Å sammenligne nedleggelse av næring/yrke med "nedleggelse" (SLAKTING) av norske jøder er usaklig, idiotisk og ufølsomt. Hvis dere som kjemper for denne næringen tror at dere kommer til å få mer sympati fra andre med denne sammenligningen tar dere feil. Folk blir enda mer kvalm og irritert av dere.

 7. Nils Bakken For 3 måneder siden

  On Elpeleg: Du besvarer ditt eget spørsmål med å sitere artikkelen. Hele poenget er jo at et næringsforbud ikke har skje... Vis mer On Elpeleg: Du besvarer ditt eget spørsmål med å sitere artikkelen. Hele poenget er jo at et næringsforbud ikke har skjedd siden krigens dager, og da også uten erstatning. Nedleggelsen av pelsdyrnæringen er altså første næringsnedleggelse siden krigen, og i tillegg uten reell kompensering av tapte verdier, slik som under NS-regjeringens politikk mot jøder og motstandsgrupper. At de i tillegg sendte jøder og andre til konsentrasjonsleirer, ja, men næringsforbudet er jo det det henvises til i denne artikkelen.

 8. Øyvind Nicolaisen For 3 måneder siden

  Dette blir for dumt og usaklig

 9. johnny olsen For 3 måneder siden

  Hvor mange pelsdyroppdrettere og deres barn ble gasset i Auschwitz? Er sjokkert at redaktøren tillater slike innlegg i ... Vis mer Hvor mange pelsdyroppdrettere og deres barn ble gasset i Auschwitz? Er sjokkert at redaktøren tillater slike innlegg i denne avisen. Vennligst slett innlegget.

 10. Helge Toftaker For 3 måneder siden

  Arnulf Øverland: Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderli... Vis mer Arnulf Øverland: Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der og glemme! Godt skrevet Per Ole. Sørg for at alle stortingsrepresentantene får en kopi. Snart er det valg og vi sier med Øverland: Vi har ikke lov til å gå der og glemme!

 11. On Elpeleg For 3 måneder siden

  No wait.. Mister Per Ole Aalberg, No wait...hva i all verden har de flere hundrer norske jøder som ble slaktet under ... Vis mer No wait.. Mister Per Ole Aalberg, No wait...hva i all verden har de flere hundrer norske jøder som ble slaktet under 2. verdenskrig å gjøre med dette?! "...Konsekvensen av NS-regjeringens politikk var næringsforbud for alle jøder som drev betydelig forretningsvirksomhet rundt om i landet..."

Legg inn kommentar

Kommentarer (11)

 1. Oddvar Magne Skjørstadmo For 3 måneder siden

  Jeg synes Per Ole Aalberg har en god og grundig artikkel til fordel for de som blir utsatt for dette overgrepet. Og noen... Vis mer Jeg synes Per Ole Aalberg har en god og grundig artikkel til fordel for de som blir utsatt for dette overgrepet. Og noen av dere som har skrevet en kommentar til innlegget, bør vel lese artikkelen en eller flere ganger, enda en gang, for å finne ut av hva artikkelen egentlig handler om. Noen av kommentarene har sporet helt av.

 2. Jan Luneborg For 3 måneder siden

  Det var en grotesk og usympatisk sammenligning. Hvis noe skal sammenlignes, er det at minken lider i fangenskap, helt ti... Vis mer Det var en grotesk og usympatisk sammenligning. Hvis noe skal sammenlignes, er det at minken lider i fangenskap, helt til den blir gasset ihjel. Den uetiske næringa får i motsetning til svært mange andre, en betydelig økonomisk kompensasjon. Jeg er fra Nord-Norge, og da det ble forbudt å drive fangst på isbjørn, sel og hval, var det ingen som fikk millioner kastet etter seg, og heller ikke kystfiskerne som mistet konsesjoner og kvoter til fabrikktrålerne. Bygder ble lagt øde, og mange gikk konkurs. Da asbest ble forbudt, fikk ikke importørene og entreprenørene kompensasjon, men derimot store erstatningskrav. Det har veldig lenge ligget i kortene at pelsdyrnæringa kan bli nedlagt, og folk som har investert stort de siste årene, har selv tabbet seg ut. Diesel er ikke forbudt, men det er ikke risikofritt å satse framtiden sin på import av lovlige dieselbiler. Det er nesten ufattelig at avisen kan sette noe slikt på trykk.

 3. Odd Nyberg For 3 måneder siden

  Antar denne saken passer bedre i rettsalen enn i valgkampen.

 4. Nils Bakken For 3 måneder siden

  On Elpeleg: Hvorvidt man kjemper for eller imot næringen er en ting, men her er det åpenbart at kommentarene trekkes ut ... Vis mer On Elpeleg: Hvorvidt man kjemper for eller imot næringen er en ting, men her er det åpenbart at kommentarene trekkes ut av kontekst. Faktum er at en næring aldri har vært nedlagt siden krigen, hvilket er poenget. Motstanden mot jødene og deres næring startet ikke under krigen, det strekker seg lengre tilbake. Nedleggelse av jødisk næring ble gjort i årene før jøder ble arrestert og sendt bort, altså fra 1940-1942. Så her sammenlignes tvangsnedleggelse med næringsforbud i krigstiden.

 5. Haakon Nordseth For 3 måneder siden

  På kornet Per Ole. Vi er vitner til et dårlig faglig forankret politisk vedtak som er brukt i et politisk maktspill hvor... Vis mer På kornet Per Ole. Vi er vitner til et dårlig faglig forankret politisk vedtak som er brukt i et politisk maktspill hvor uskyldige, ryddige reperesentanter for ei tradisjonsrik landbruksnæring blir lagt på skafottet for at maktkabalen mellom regjeringens kvinner skal gå opp. Dette er uverdig politikk i et våkent demokrati. Helge Toftakers sitat fra Arnulf Øverland er på sin plass. Avstanden mellom livet i distriktene og øvrigheta har ikke vært større siden avgjørelsene ble tatt i København !

 6. On Elpeleg For 3 måneder siden

  Nils Bakken Mange ting har ikke skjedd siden 2. verdenskrig. Å sammenligne nedleggelse av næring/yrke med "nedlegge... Vis mer Nils Bakken Mange ting har ikke skjedd siden 2. verdenskrig. Å sammenligne nedleggelse av næring/yrke med "nedleggelse" (SLAKTING) av norske jøder er usaklig, idiotisk og ufølsomt. Hvis dere som kjemper for denne næringen tror at dere kommer til å få mer sympati fra andre med denne sammenligningen tar dere feil. Folk blir enda mer kvalm og irritert av dere.

 7. Nils Bakken For 3 måneder siden

  On Elpeleg: Du besvarer ditt eget spørsmål med å sitere artikkelen. Hele poenget er jo at et næringsforbud ikke har skje... Vis mer On Elpeleg: Du besvarer ditt eget spørsmål med å sitere artikkelen. Hele poenget er jo at et næringsforbud ikke har skjedd siden krigens dager, og da også uten erstatning. Nedleggelsen av pelsdyrnæringen er altså første næringsnedleggelse siden krigen, og i tillegg uten reell kompensering av tapte verdier, slik som under NS-regjeringens politikk mot jøder og motstandsgrupper. At de i tillegg sendte jøder og andre til konsentrasjonsleirer, ja, men næringsforbudet er jo det det henvises til i denne artikkelen.

 8. Øyvind Nicolaisen For 3 måneder siden

  Dette blir for dumt og usaklig

 9. johnny olsen For 3 måneder siden

  Hvor mange pelsdyroppdrettere og deres barn ble gasset i Auschwitz? Er sjokkert at redaktøren tillater slike innlegg i ... Vis mer Hvor mange pelsdyroppdrettere og deres barn ble gasset i Auschwitz? Er sjokkert at redaktøren tillater slike innlegg i denne avisen. Vennligst slett innlegget.

 10. Helge Toftaker For 3 måneder siden

  Arnulf Øverland: Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderli... Vis mer Arnulf Øverland: Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der og glemme! Godt skrevet Per Ole. Sørg for at alle stortingsrepresentantene får en kopi. Snart er det valg og vi sier med Øverland: Vi har ikke lov til å gå der og glemme!

 11. On Elpeleg For 3 måneder siden

  No wait.. Mister Per Ole Aalberg, No wait...hva i all verden har de flere hundrer norske jøder som ble slaktet under ... Vis mer No wait.. Mister Per Ole Aalberg, No wait...hva i all verden har de flere hundrer norske jøder som ble slaktet under 2. verdenskrig å gjøre med dette?! "...Konsekvensen av NS-regjeringens politikk var næringsforbud for alle jøder som drev betydelig forretningsvirksomhet rundt om i landet..."

Legg inn kommentar
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert