Frykter enorme tap etter nederlag i Næringskomiteen:

Siste håp er Stortinget

Norske pelsdyrbønder setter nå sin lit til at Stortinget 13. juni forhindrer det næringen mener vil påføre oppdretterne enorme tap når pelsdyroppdrett tvangsavvikles i 2025.

Næringskomiteen avga torsdag sin innstilling. Flertallet kom som ventet ikke oppdretterne i møte på punktet om at erstatningen ikke skal basere seg på såkalt bokført verdi.

– Dette er en bekmørk dag. Næringskomiteen sier med denne innstillingen at de mener bøndene skal betale flere millioner hver for politikernes kyniske maktspill. Merknaden deres påfører helt enorme tap, og mange havner i livslang bunnløs gjeld, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

– Bøndene skal betale flere millioner selv for at de skal avvikle. De må betale for en avvikling som regjeringa har bestemt,  sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag til Nationen.

Trane Skadsem mener politikerne førte oppdretterne bak lyset da de sist uke lovet at bøndene får kompensert for gjelden knyttet til driften.

Næringskomiteens leder, Geir Pollestad (Sp) er enig med Pelsdyralslaget

– Budskapet regjeringa hadde på pressekonferansen var en bløff. Når det går på bokført verdi vil mange sitte igjen med stor gjeld. Mange vil tape flere millioner kroner, sier Pollestad til Nationen.

Margunn Ebbesen, sitter i næringskomiteen for Høyre, og er uenig. Hun peker på at kompensasjonsordningen har blitt bedre, ved at staten dekker opprydningen.

Prinsippet om «bokført verdi» vil ifølge næringen sette en verdi på noen ti-tusen kroner på gårder som er verdt millioner. Det vil ruinere familier over hele Norge, og sette mange i bunnløs gjeld, hevder næringen.

– Vi har aldri bedt om annet enn at våre dokumenterbare tap dekkes av de som påfører oss tapet. For staten er dette ikke snakk om mye penger. For mange av oss er det alt vi eier og har, og verdier som er bygget opp over generasjoner, sier Skadsem.

Flere regionlag i Høyre har forsøkt å snu partiet, men Ingvill Dalseg fra Oppdal nådde ikke fram på det ekstraordinære sentralstyremøte onsdag der hun ba om at begrepet bokført verdi blir fjernet.

Dalseg er fornøyd med å ha fått gjennomslag for at oppdretterne skal få individuell behandling, at pensjonsalderen skal settes til 62 år og at staten skal bekoste sanering av pelsdyrfarmer.

– Individuell behandling blir tomme ord når prinsippene for behandlingen er feil, mener Trane Skadsem.

En rekke organisasjoner, eksperter og miljøer bedt politikerne bruke ekspropriasjonsrettslige prinsipper og Skjønnsprosessloven, som brukes når staten tar verdier fra borgere og næringsdrivende.

Politikerne vil bruke begrepet bokført verdi, som næringen mener er en regnskapsmessig størrelse som gjør at bøndene sitter igjen med smuler, mener pelsdyralslaget.

Det er enkelt å gjøre dette rettferdig, mener næringen. Pelsdyralslagets siste håp er at Stortinget krever endringer i plenum. Saken skal behandles i Stortinget torsdag 13. juni og Senterpartiet har varslet at de vil stille med samtlige representanter.

Dermed kan lovforslaget om nedlegging av pelsdyrnæring og erstatningsordning bli vedtatt med full stortingssal.

– 200 familier er mange enkeltskjebner, men det er ingen stor oppgave å taksere og behandle 200 gårder riktig og på samme måte som alle andre som av ulike årsaker må avgi eiendom. Norges fremste ekspertise på området sier de på en ryddig måte kan finne markedsverdien på gårdene før og etter forbudet. Nå må vi stole på at hele Stortinget sammen våger å ta grep og sørge for en rettmessig og rettferdig behandling, sier Skadsem.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments