Forsøkte snuoperasjon om pelsdyr i sentralstyret:

Klarte ikke rikke Høyre

Høyres sentralstyre går ikke inn for å endre forslaget til erstatningsordning for pelsdyrbøndene.

Det bekrefter varaordfører i Oppdal og vara til sentralstyret, Ingvill Dalseg overfor Radio E6.

I går ble det som opp.no meldte avholdt et ekstraordinært sentralstyremøte i Høyre der pelsdyrsaken var eneste sak på dagsorden.

Dalseg tok til orde for at farmerne skal få erstatning ut fra reell verdi og ikke bokført verdi, der bøndene ville fått tilbake sine investeringer.

Dette har også vært et krav fra pelsdyroppdretterne, men Dalseg fikk ikke med seg sentralstyret i Høyre på å endre på dette prinsippet nå kompensasjonen til oppdretterne skal betales ut. Møtet ble gjennomført som en videokonferanse.

– Mitt innspill til møtet var at grunnlaget for kompensasjonen ikke skulle regnes etter bokførte verdier. Sentralstyret fikk orientering om at andre begrep var vurdert, blant annet «real verdi», men svaret var at dette ble upresist, sier Dalseg.

Ekspropriasjonsprinsippet mener departementet ikke kan brukes, ifølge Dalseg. Lovteknisk er avvikling ikke en ekspropriasjon, men en regulering av en næring, som Stortinget har rett til å gjøre. Å bruke ekspropriasjonsprinsippene vil føre til uønsket presedens for andre saker, sier Dalseg som avsluttet sitt innlegg på møtet, med å be om at begrepet «bokført verdi» ble fjernet fra forslaget.

Det lyktes hun ikke med.

For oppdrettere med nedbetalte og gjeldfrie anlegg vil dette bety millioner i tap.

Oppdretter Martin Ishoel i Oppdal har vært brukt som et eksempel fra Norges Pelsdyralslag – farmen hans har en reell verdi på åtte millioner – men en bokført verdi på bare 80.000 kroner.

– Jeg ville heller ikke godtatt at de brukte ligningsverdien på huset mitt for å beregne erstatning, innrømmer Dalseg overfor Radio E6 torsdag morgen.

I dag skal næringskomiteen etter planen legge frem sin innstilling i pelsdyrsaken, der det foreslås å legge ned næringa innen 1. februar 2025.

Næringen viser til to uavhengige analyser som viser at erstatningen bør være på 2,3 milliarder, regjeringen tilbyr en fjerdedel, rundt 600 millioner kroner.

– Jeg føler jeg har stått på for næringen. Vi fikk til individuell vurdering, pensjonsordning fra 62 år og at staten betaler kostnader til sanering av anlegg. Men vi kom ikke helt i mål. Det er ikke det ultimate resultatet, sier Dalseg til Radio E6.

Les dagens OPP der vi har møtt åtte pelsdyroppdrettere i Oppdal. Les deres historie om motløshet, slit – og svik.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer