Er én meter nok for Oppdal skisenter?

Krymper Vangslia Panorama

Oppdal skisenter frykter at heisgjester møter en massiv vegg ved dalstasjonen – nå kuttes leilighetssatsingen Vangslia Panorama med én meter og seks leiligheter.

De fem bygningene i fem etasjer skal ligge i skråningen opp mot dalstasjonen i Vangslia,  men planene har møtt stor motstand hos Oppdal skisenter og hytteeierne.

Toppetasjen i leilighetskomplekset vil bli som en vegg og stjele både sol og utsikt for skisenterets gjester, mener eier Lars Wenaas i Oppdal skisenter om planene som i 2005 ble lansert av Johan Schønheyder.

Siden er de tegnet om to ganger – og nå foreligger et nytt utkast.

–  Ja vi har foretatt en større revisjon av tiltaket. Antall leiligheter er redusert og vi har senket høyden på byggene nærmest dalstasjonen, bekrefter arkitekt Håvard Eide overfor OPP.

Det ny nabovarselet er sendt ut med korrigere høyder for tiltaket.

Så spørs det om skiheisen er fornøyd med kuttene som er gjort, for fortsatt rager bygget et par meter over terrenget ved dalstasjonen i Vangslia.

  • Antall leiligheter er kuttet med seks, fra 112 til 106 leiligheter.
  • Høyden er kuttet med én meter for to av byggene rett foran dalstasjonen, en halvmeter for bygget lengst vest.
  • I tillegg er det planlagt en publikumsheis fra inngangen til Vangslia Panorama til skiheisens basestasjon, i tillegg til den utvendige trappa.
  • Øverste etasje i bygget lengst øst er fjernet.

Kuttene innebærer at bygget nærmest sentrum vil være 69 centimeter over terrengnivå ved dalstasnonen .

Bygg B og C, som er kuttet én meter i høyden, vil være 219 cm over basestasjonens terrengnivå.

Bygget nærmest kroa er som før i flukt med terrengnivået.

Oppdal skiheiser mener at bygget skulle vært i flukt med terrenget ved dalstasjonen, som daværende eier av skisenteret planla da Vangslia Panorama ble lansert i 2005.

Derfor krevde Wenaas at prosjektet skulle nedskaleres, men  mente at det fortsatt ville være et lønnsomt prosjekt for utbygger.

Wenaas klaget også på adkomsten gjennom Vangslia Panorama som var tenkt med én trapp. Nå kan skiheisgjester også ta heisen.

Også Prestløkka hytteforening, som representerer hytteierne i Vangslia, har kjempet iherdig mot planene siden Vangslia Panorama ble lansert i 2005 av daværende skiheiseier Johan Schønheyder.

Etter at prosjektet ble solgt i 2009 til Edgar Wisløff, er det nå selskapet Pannotia som har overtatt planene OPP skrev om i desember.

Pannotia har søkt om tillatelse til å bygge 112 leiligheter – 22 flere enn det reguleringsplanen fra 2007 åpner for.

Også hytteforeningen har krevd at utbyggingen flukter med terrenget, og var særlig opptatt av det vestligste bygget som utbygger nå har kuttet

Derfor krever hytteeierne at utbyggerne av Vangslia Panorama kun får bygge de 90 leilighetene som reguleringsplanen åpner  for, og ikke 112 som utbyggerne ønsker.

Prosjektet er planlagt bygd med  fasade i skifer, stein, glass og treverk. Det planlegges å bygge to eller tre blokker i første byggetrinn.

Det er  Kent André Foss i selskapet Panottia  som sammen med Endre Kolbjørnsen og Edgar Wisløff er investorene bak utbyggingen.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments