Det er mange fotballhaller i Midt-Norge, men ikke mange i Oppdalsregionen, og ikke mange 9-erhaller.
Det er mange fotballhaller i Midt-Norge, men ikke mange i Oppdalsregionen, og ikke mange 9-erhaller.

Politikerne får idrettsplan på bordet:

Disse anleggene prioriteres

I morgen får formannskapet delplan idrett på bordet der politikerne skal prioritere hvilke idrettsanlegg det haster mest med å bygge ut i Oppdal den neste fireårsperioden.

Det er avgjørende for å få spillemidler til et idrettsanlegg at planene er inne i en slik kommunal plan for idrettsanlegg.

Øverst på den prioriterte lista i Oppdal står rulleskiløypa i Kåsen der anleggsarbeidet starter i sommer. Planen er å legge asfalt på ei en kilometer lang sløyfe og standplass i sommer. Rulleskiløypa er planlagt å koste 2,2 millioner kroner og Oppdal ski og skiskyting søker om 400.000 kr i kommunal støtte etter blant annet å ha fått støtte fra blant annet bankene og Gjensidigestiftelsen.

På 2. plass prioriteres fotballhallen som er under planlegging på grusbanen. Fotballgruppa og Oppdal idrettslag har gått inn for å bygge en 9erhall, på 70×50 meter. Denne er tenkt uten garderober, ettersom det ligger fire garderober et steinkast unna i den nye flerbrukshallen som åpner i august.

Hallen er anslått å koste 19 millioner, men kommunal medfinansiering er ennå ikke på plass. I fjor foreslo Venstre å bevilge fem millioner til den etterlengtede hallen, uten å få støtte fra flertallet i kommunestyret da handlingsplanen ble banket i juni i fjor.

På 3. plass står flerbrukshallen som åpnes i år, der kommunen spytter i 20 millioner, mens diverse nyanlegg på skytteranlegget står på 4. plass uten at disse er kostnadsberegnet. Kunstgressbanen på Midtbygda står på 5. plass, er fullfinansiert allerede og står ferdig i høst.

Deretter følger O-kart Stortjønna (realisert), klatrehallen i det planlagte innovasjonssenteret, nytt isanlegg i curlinghallen (realiseres i år), samt kjøkkentilbygg på klubbhuset til pistolklubben. På 10. plass følger skolebanen som det er planer om å ruste opp for 450.000 kroner som gressbane med midler fra både skolene, idrettslag og kommunen, mens gressbanen som OPP omtaler  i dag må rehabiliteres på eget driftsbudsjett.

På de neste plassene 11-20 prioriteres:

11. Rehabilitering av lysløypa i sentrum 1,4 mill (2019)

12. Nye lokaler Oppdal taekwon-do 3 mill (2020)

13. Rehabilitering tidtakerbu 750.000 (2019)

14. Fiskesti langs Ålma i Kåsen 595 000 kr

15. Tribuner kunstgressbanen 50.000 kr (2019)

16. Lysløype Midtbygda 225.000 (2019)

17. Bru over Dørrumselva ved Grøtsetra 200.000 (2019)

18. Gapahuk Munkvoldshovden 125.000 (2019)

19. Gapahuk Dørumshovden 125.000 (2019)

20. Løypenett for stisykling Kåsen 1,5 mill (2020)

Blant nærmiljøanleggene er lysløypa på Lønset prioritert på topp foran tarzanjungel på Aune barneskole og innbygging av skateparken til helårsbruk på 3. plass.

Det kom mange innspill til planen, blant annet en del innspill om tiltak knyttet til friluftsliv som sees i sammenheng med sti- og løypeplanen som er vedtatt.  Blant annet et ønske om å bygge ut stien rett til topps på Allmannberget. «Det er på det nåværende tidspunkt ikke aktuelt for Oppdal kommune å ta på seg ansvaret med å utvikle og drifte stien», heter det i rådmannens tilrådning som er ført i pennen av kulturkonsulent Sjur Vammervold.

Under høringen kom det fram tre tiltak som likevel tas med i planen. Oppdal skateklubb ønsker å lage en betongpark til fem millioner kroner. Dagens skatepark består av løse elementer. Forslaget legges inn uprioritert i planen.

Oppdal  Sykkelklubb har spilt inn planer om en rundbane for terrengsykling i Kåsen, et arbeid som er anslått å koste 1,5 millioner kroner. Det foreslås lagt inn på 20. plass.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments