NGI har tidligere kartlagt grunnforholdene for Ringeriksbanen med geoskanning fra lufta.

NGI har tidligere kartlagt grunnforholdene for Ringeriksbanen med geoskanning fra lufta. Foto: Skjermdump av video/NGI

Nye Veier går i lufta i Rennebu i dag:

Kartlegger E6-trasé med helikopter

Mandag og tirsdag vil et helikopter fly lavt mellom Ulsberg og Soknedalen for å kartlegge grunnen der ny E6 skal bygges gjennom Rennebu.

Sammen med Norges Geotekniske Institutt (NGI) og EMerald Geomodelling skal Nye Veier utføre helikopterbasert geoskanning i Trøndelag neste uke.

Dette skjer fra mandag og tirsdag 3. og 4. juni i området mellom Kvithammar og Åsen og i flere mindre områder mellom Kvål og Ulsberg.

Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs et planlagt rutenett ca. 35 meter over bakken i relativt lav hastighet (ca. 60 km/t). De elektromagnetiske bølgene som brukes er ikke skadelige for mennesker eller dyr.

– Folk i området vil kunne merke normal helikopterstøy mens målingene pågår, men det er altså ikke noe farlig, forsikrer Kari Charlotte Sellgren, disiplinleder tunnel i Nye Veier Trøndelag i en pressemelding.

Geoskanningen utføres for å kartlegge grunnen i forbindelse med byggingen av ny E6. Et helikopter kommer til å fly med ulike måleinstrumenter som sender ut elektromagnetiske bølger.

– Når vi sender ut disse bølgene kan vi sjekke hvor mye motstand det er i grunnen. Kort fortalt vil det si at høy motstand betyr at det er fjell, lite motstand betyr løsmasser. Det sier med andre ord noe om kvaliteten på både berg og løsmasser, forklarer Sellgren.

I tillegg til å kartlegge grunnkvaliteten, vil målingene gi informasjon om dybde til berg, eventuelle svakhetssoner og andre geotekniske parametere.

Sparer penger

I årene som kommer skal Nye Veier bygge 106 kilometer firefelts motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord.

25 kilometer med ny E6 gjennom Rennebu skal bygges i jomfruelig terreng øst for dagens E6-trasé, og planlagt byggestart er 2020. Ny firefelts motorvei skal stå ferdig i 2023, og kutter alene reisetida mellom Oppdal og Trondheim med rundt ti minutter.

EMerald Geomodelling og NGI er engasjert til å bidra med å skaffe informasjon om grunnforholdene i en tidlig fase av prosjektplanleggingen. På den måten minsker sjansen for uforutsette utfordringer i byggefasen på grunn av dårlige grunnforhold.

– Uforutsette grunnforhold er noe av det mest kostnadskrevende ved å bygge nye veier så vi mener det er lurt å investere i disse undersøkelsene nå. Jo mer vi vet om grunnforholdene nå, jo bedre er det. Vi kan spare både tid og penger på det, sier Sellgren.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert