Rådmann Dagfinn Skjølsvold og ordfører Kirsti Welander har ledet forhandlingene med Trønderenegi Nett AS. Her fra et formannskapsmøte som ble gjennomført ved Oppdal Everk i 2017. På bildet (t.v) Olav Martin Mellemsæter (H) og Venstres Trygve Sande (t.h.)

Rådmann Dagfinn Skjølsvold og ordfører Kirsti Welander har ledet forhandlingene med Trønderenegi Nett AS. Her fra et formannskapsmøte som ble gjennomført ved Oppdal Everk i 2017. På bildet (t.v) Olav Martin Mellemsæter (H) og Venstres Trygve Sande (t.h.) Foto: Per Ole Aalberg, arkiv

Vil spare 11 mill. årlig i nettleie:

Går for å selge hele everket

Ordfører og rådmann anbefaler å selge resten av kommunens aksjer i Oppdal Everk til Trønderenergi Nett AS for 67,38 millioner kroner. Totalt vil oppdalssamfunnet spare 11 millioner kroner årlig i nettleie.

Det går frem av saksfremstillingen til kommunestyret 20. juni som er sendt ut til kommuenstyrets medlemmer tirsdag ettermiddag.

Kommunestyreflertallet vedtok 26 april i fjor å selge 49,9 prosent av kommunens aksjer og kraftomsetningen til Trønderenergi Nett for 81,5 millioner kroner.

Samtidig ble det vedtatt å forhandle frem en kort og en lang opsjon om å selge de resterende 50,1 prosent av aksjene. Den korte opsjonen ble forkastet av kommunestyret 21 .juni i fjor med 16 mot ni stemmer.

Den lange opsjonen vedtok kommunestyret å forhandle ferdig i vår, der ordfører Kirsti Welander og rådmann Dagfinn Skjølsvold har møtt ledelsen i Trønderenergi Nett AS i tre møter.

Welander bekreftet overfor OPP sist fredag at opsjonsavtalen fra i fjor har ligget til grunn for samtalene, der det har dreid seg mye om å sikre vilkårene for de ansatte.

Av saksfremlegget går det frem at Oppdal kommune vil få 67,38 millioner kroner for resten av aksjene i selskapet ved å løse inn opsjonen innen fristen. Dersom dette skjer etter 31. desember vil bokført verdi ligge til grunn for salg, og kommunen får da 27,8 millioner kroner mindre for aksjene.

Den fremforhandlede avtalen viser at:

 • Forbrukere i Oppdal få en samlet årlig reduksjon i nettleia på 11 millioner kroner dersom Trønderenergi Nett blir eneeier.
 • Oppdal kommune alene vil spare 720 000 kroner årlig i nettleie ved et eierskifte.
 • 14 ansatte garanteres arbeid i fem år og Trønderenergi Nett lover lokal tilstedeværelse i ti år.
 • Trønderenergi Nett forplikter seg til å støtte lokale lag og foreninger med 1 mill. over fem år og kommunen forplikter seg til det samme
 • Trønderenergi-konsernet forplikter seg til å delta i utviklingen av Grønn Fjellhageby sammen med næringshagen og en ekstern aktør.

De ansatte har i et innlegg på opp.no og i OPP-avisa advart mot å selge hele selskapet der eiermajoriteten har vært lokal siden etableringen i 1932.

Saksfremlegget til kommunestyret er utarbeidet av ordfører Kirsti Welander og rådmann Dagfinn Skjølsvold i fellesskap. De er blitt utpekt av kommunestyret til forhandlingsutvalg og har gjennomført tre møter med ledelsen i Trønderenergi, det siste 3. juni.

Rådgiver Sverre Løkken i konsulentselskapet EC Group har vært en sentral bidragsyter i prosessen.

Forrige fredag ble som OPP tidligere har omtalt de ansatte i Oppdal Everk orientert om avtalen som politikerne skal ta stilling til neste uke.

– Vi mener at det er rett å selge resten av everket nå. Det trygger arbeidsplassene, gir innbyggerne lavere nettleie, kommunen bedre inntekter og sikrer fremtidig avkastning gjennom vårt eierskap i Trønderenergi, sier ordfører Kirsti Welander til OPP.

Kommunestyret vedtar eventuelt salg av hele everket i møtet 20. juni.

Dette er tilrådningen fra ordfører og rådmann:

 1. Kommunestyret vedtar å selge 50,1 % av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS
 2. Kommunestyret vedtar Tilleggsavtalen mellom TrønderEnergi Nett AS og Oppdal kommune
 3. Kommunestyret vedtar å øremerke kr. 200 000 av det årlig utbyttet til tilskudd til frivillige lag og foreninger i Oppdal i en periode på 5 år
 4. Kommunestyret vedtar at Oppdal kommune skal legge til rette for etablering av et samarbeidsprosjekt mellom Trønderenergi og Næringshagen/Oppdal kommune om prosjekt «Grønn fjellhageby». Dette nye prosjektet avløser prosjektet som tidligere ble vedtatt i kommunestyret i sak 34/2018 om «å finne egnede prosjekter innenfor fornybarområdet»

Les mer om saken i torsdagens OPP!

Kommentar (1)

 1. Kurt Guldvik For 3 måneder siden

  Jeg synes ikke man skal selge mer til Trønderenergi Nett As i det hele tatt. De skulle ikke solgt de 49.9 % de allered... Vis mer Jeg synes ikke man skal selge mer til Trønderenergi Nett As i det hele tatt. De skulle ikke solgt de 49.9 % de allerede har solgt heller. Det er både kortsiktig og lite gjennomtenkt. Mangler Oppdal Kommune ambisjoner? Eller har man kjørt økonomien litt i grøfta,slik at man trenger litt raske penger? Forbannet trist hele greia.

Legg inn kommentar

Kommentar (1)

 1. Kurt Guldvik For 3 måneder siden

  Jeg synes ikke man skal selge mer til Trønderenergi Nett As i det hele tatt. De skulle ikke solgt de 49.9 % de allered... Vis mer Jeg synes ikke man skal selge mer til Trønderenergi Nett As i det hele tatt. De skulle ikke solgt de 49.9 % de allerede har solgt heller. Det er både kortsiktig og lite gjennomtenkt. Mangler Oppdal Kommune ambisjoner? Eller har man kjørt økonomien litt i grøfta,slik at man trenger litt raske penger? Forbannet trist hele greia.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert