Blant de beste i landet på leveringsdyktighet:

Gruser Trønderenergi

Oppdal everk kommer på en fjerdeplass i oversikten over Norges mest leveringspålitelige nettselskaper.

‘- Lokale energiverk tar de første syv plassene i leveringspålitelighet. Vi må ned til 8. plass for å finne ett av de store nettselskapene, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Klepp energi tok førsteplassen, som de også gjorde i 2016, og man må helt ned på en åttendeplass på lista før man finner en av de store nettselskapene.

Oppdal Everk kommer på fjerdeplass.

Trønderenergi kommer helt nede på en 22. plass på lista.

Til sammenligning har Klepp 7566 husholdningskunder, mens Oppdal everk har 3251 husholdningskunder og Trønderenergi 123.109 husholdningskunder. Oppdal everk har forøvrig 7300 kunder om man teller med hyttekundene.

Trønderenergi eier 49, 9 prosent av Oppdal everk, og er i forhandlinger med Oppdal everk om å kjøpe de resterende aksjene.

LES OGSÅ: Ikke selg Everket

Klepp energi forklarer at selskapet har jobbet stategisk over lang tid.

– Allerede på 80-tallet begynte vi å grave ned strømkablene. Vi har 700 kilometer lavspentnett til våre 9000 kunder, og nå er så godt som hele strømnettet i bakken. I tillegg oppgraderer vi planmessig transformatorstasjonene våre, forklarer direktør Håkon Ådland i Klepp Energi på nettstedet distriktsenergi.no.

I følge nettestedet er leveringspålitelighet prioritet for olje og energi- departementet.

Høy leveringspålitelighet har stor betydning for næringsliv, helse og sikkerhet, og befolkningens velferd.

For å gi incentiver til et høyt nivå på leveringssikkerheten, blir nettselskapene straffet økonomisk når det oppstår strømbrudd. Straffen utformes som en reduksjon i inntektsrammen.

Hele lista finner man ved å følge denne lenken.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Oddvar Magne Skjørstadmo
Oddvar Magne Skjørstadmo
1 år siden

Ja, få tilbake hele E-verket på Oppdalske hender, og åpne opp for privat etablering av vindmøller og solcellepanel, f.eks for felles tilførsel av strøm til boligområder eller grender hvor det er gårdsbruk!