Ekstraordinært sentralstyremøte i Høyre:

– Håper på bedre erstatning

Uroen rundt pelsdyrforliket har ikke lagt seg, og har utløst ekstraordinært sentralstyremøte i Høyre i kveld.

–  Det er kun én sak på dagsorden og det er pelsdyrforliket som ble presentert i forrige uke, bekrefter Høyres Ingvill Dalseg som er vara til sentralstyret, og som stille på kveldens videokonferanse.

–  Sentralstyret har vist stor interesse for saken, partiet har fått mange tilbakemeldinger etter at regjeringens forlik ble presentert i forrige uke, sier Dalseg. Varaordføreren i Oppdal har selv engasjert seg sterkt for næringen og har tidligere fått med seg hele fylkespartiet i kampen for å bedre erstatningsordningene for pelsdyrbøndene.

Og det er nettopp forslaget til kompensasjonsordning som har vakt reaksjoner. Regjeringspartiene foreslo blant annet å betale ut erstatninger ut fra bokført verdi og ikke reell verdi, noe som fører til at pelsdyrbønder som har brukt et helt liv på å bygge opp verdier sitter med lite igen når erstatningene er utbetalt.

Regjeringen har lagt til grunn en ramme på rundt 600 millioner kroner, mens analyser fra Oslo Economics viser at den reelle kostnaden er 2,3 milliarder kroner.

Norges pelsdyralslag har brukt oppdalingen Martin Ishoel som eksempel på hvordan ordningen vil slå ut. Han har løpende utgiftsført kostnader til oppgraderinger, og har derfor en bokført verdi på 80 720 kroner. En takst gjennomført denne måneden gir en normal salgsverdi på kr 7 950 000.

Ishoel sa til Radio E6 i forrige uke at det trolig blir massesøksmål fra næringa dersom regjeringens forslag blir stående. Ordfører Kirsti Welander (Ap) har beskrevet regjerignens forslag som «et ran».

Ingvill Dalseg og Martin Ishoel møtte i mai Høyres medlemmer i Stortingets næringskomite.

  –  Hva vil du si på dagens møte, Dalseg?

– Jeg kan ikke snu hele verden, men jeg vil stille spørsmål ved begrepet «bokførte verdier» og heller snakke om individuell vurdering og reelle verdier. Det er innspillet jeg også har fått fra næringa, og kan vi oppnå det vil det bety mye, sier Dalseg.

Hun medgir at hun var litt for kjapp i sin kommentar da hun i forrige uke uttalte at næringa var hørt.

–  Jeg fikk pressemeldingen mens jeg satt i kommunestyremøtet og tenkte at dette var veldig bra. Vi var jo hørt litt og posisjonene i partiet og regjeringen var flyttet, men da jeg leste hele teksten så jeg at det var store mangler. Nå håper jeg å bli hørt en gang til, sier Dalseg.

Næringskomiteen skulle opprinnelig legge frem sin innstilling 28. mai, men dette ble utsatt til 4. juni. I går skrev Nationen at saken nok en gang var utsatt til torsdag. – Komiteen hadde behov for mer tid. Og opposisjonen er oppgitt over statsrådens manglende evne og vilje til å svare på spørsmål og å gi lovteknisk bistand, skriver Pollestad i en tekstmelding til avisen.

Stortinget skal 13. juni gjøre vedtak om næringa skal legges ned innen 2025, men det har vært stor uro om forslaget til erstatningsordning.

Vennligst Logg inn for å kommentere