KrFs gruppeleder i fylkestinget i Trøndelag, Åste Marie Lindau (t.v) og fylkestingskollega og sentralstyremedlem i KrF, Karin Bjørkhaug ser på Bollestads pelsdyruttalelse. Lindau håper noen av partiets representanter bryter med forslaget fra sin egen regjering.
KrFs gruppeleder i fylkestinget i Trøndelag, Åste Marie Lindau (t.v) og fylkestingskollega og sentralstyremedlem i KrF, Karin Bjørkhaug ser på Bollestads pelsdyruttalelse. Lindau håper noen av partiets representanter bryter med forslaget fra sin egen regjering.

KrF-topper innrømmer at erstatningen er urettferdig:

Håper partikolleger bryter ut

KrFs gruppeleder i fylkestinget i Trøndelag, Åste Marie Lindau, mener at regjeringspartiene ikke har kommet langt nok for å gi pelsdyrbøndene en god nok erstatning og håper at partiets stortingsrepresentanter bryter med pelsdyrforliket.

I dag behandler Stortinget næringskomiteens innstilling i pelsdyrsaken. Helt til det siste har det pågått sonderinger mellom representanter fra regjeringspartiene og opposisjonen for å bedre de foreslåtte erstatningsordningene. Flere utbrytere fra regjeringspartiene Høyre og Frp, anført av Carl I. Hagen (Frp), har varslet at de ikke vil støtte innstillingen og regjeringens flertall kan henge i en tynn tråd.

Ingen fra KrF har så langt signalisert at de vil stemme mot innstillingen.

– Er det ingen tegn til opprør i KrF-leiren, at noen setter på håndbrekket i Stortinget?

– Vi hører ikke mye om det, men jeg kan nesten håpe at noen vil gjøre det, svarer KrFs gruppeleder i fylkestinget i Trøndelag, Åste Marie Lindau.

Hun er i Oppdal der fylkestinget er samlet, men vil også ha et øye med pelsdebatten i Stortinget. Lindau og partiets førstekandidat i Oppdal, Morten Olsen, tok i mai opp behovet for å bedre erstatningsordningene med KrFs representant i næringskomiteen, Steinar Reiten.

Sentralstyremedlem og fylkespolitiker Karin Bjørkhaug forteller at det har kommet mange innspill til partiet, fra fylkesledere og fra landbrukspolitisk utvalg.

–  Selv om man ikke ser et opprør er det ikke slik at partiets folk har sittet rolig. Vi har jobbet med saken og har sagt meningen vår, sier Bjørkhaug.

  –  Er KrF lojale til siste slutt, uansett hvor ille det ser ut for bøndene?

–  Jeg kan ikke svare for hva stortingsgruppen gjør, verken sentralstyret eller andre har instruksjonsmyndighet over stortingsgruppa som er suverene i sine beslutninger.

På spørsmål om saken er moden for behandling i Stortinget, svarer Lindau:

– De har kommet langt, men er ikke i mål. Om vi ikke får inn noe mer i forskriften for erstatning som skal utarbeides, så er jeg skuffet.

Regjeringen foreslår å erstatte 170 pelsdyrbønder ut fra bokført verdi, ikke reell verdi, noe som vil påføre oppdretterne store tap.

Under et partimøte på Voss tirsdag, innrømmet KrFs landbruksminister Bollestad at «noen kan tape mye».

Karin Bjørkhaug, kommenterer uttalelsen slik:

–  Jeg forstår det hun sier ut fra at de vil legge vekt på en individuell behandling ut fra at det er variasjon fra bruk til bruk. Det har vært mange høringssvar og innspill, og våre folk har jobbet seriøst for å bevege saken i rett retning, men historiene vi får fra pelsdyrbøndene bekymrer meg og går sterkt inn på meg, sier Bjørkhaug til OPP.

  –  For KrF er verdier som sannhet og rettferdighet viktig. Er lovforslaget rettferdig?

–  Nei, jeg kan ikke si det. Vi har ikke hatt en lignende sak som dette, og det er heller ikke KrF-politikk å legge ned ei næring. Den saken er tapt, men jeg hadde håpet å komme nærmere en anstendig kompensasjon.

–  Pelsdyralslaget henviser til møtet på Voss og mener det er forstemmende at Bollestad ikke aner konsekvensene av sitt eget lovforslag?

–  Jeg kan forstå kritikken ut fra tolkningen som legges til grunn, men Bollestad vektlegger den individuelle behandlingen i erstatningssaken.

Både Bjørkhaug og Lindau synes saken er vanskelig. Særlig at næringa kan bli påført store tap. Pelsdyralslaget har brukt oppdalingen Martin Ishoel som eksempel. Han vil få utbetalt 80 000 kroner for et anlegg som er verdt 8 millioner kroner.

  –  Kan du se Ishoel i øynene dersom erstatningsordningen vedtas idag, Lindau?

–  Jeg vil gjerne se ham i øynene selv om det ikke blir så greit. For dette går inn på meg.

Vennligst Logg inn for å kommentere