Får ikke bruke naboeiendommer til byggeplass:

Låven kan bli to år forsinket

Naboer til Låven vil ikke stille grunn til rådighet til riggplass for anleggsmaskiner når innovasjonssenteret skal bygges. Saken kan ende i en ekspropriasjonsproess som kan ta opp mot to år.

I går orienterte ordfører Kirsti Welander kommunestyret om den nye utviklingen rundt innovasjonssenteret til 120 millioner kroner som Det statlige selskapet for industriutvikling (Siva) planlegger i Oppdal.

På tampen av gårsdagens møte opplyste Welander at Sivas rammesøknad er ufullstendig og derfor er sendt i retur, noe også enhetsleder i Plan og forvaltning, Ane Hoel, bekrefter i dagens OPP.

Hoel bekrefter at søknaden manglet informasjon om grunnvannsforhold, og et nabovarsel.

– Det dramatiske her er ikke at rammesøknaden ikke er komplett, det er ikke uvanlig, og vi har dialog med Siva om saken, sier Welander til Radio E6 torsdag morgen, og fortsetter:

– Men det dramatiske er nabomerknader som gir uttrykk for at Siva i byggeperioden ikke kan bruke områder utenfor tomta til riggplass, noe som må til siden det er snakk om 100 prosent utyttelse av tomta, sier Welander.

Både Skreen og Stensrud eiendom som eier Sentrumsbygget, og Ren eiendom AS som eier Aunasenteret har kommet med slike merknader.

–  Nabomerknadene tilsier at det kan bli vanskelig å enes om å bruke disse eiendommene, konstaterer også plankonsulent Bjørnar Holtan i Pir II som har signert rammesøknaden.

Aunasenterets arkitekt, Amund Grimstad, som i en rekke brev og kommentarer har kritisert Sivas byggeplaner sa til OPP 29. mai at handlesenteret frykter milliontap under byggingen av Låven. 30 av parkeringsplassene ved Aunasenteret vil forsvinne bak byggegjerdet i byggeperioden.

–  For butikkene utgjør hver parkeringsplass mye i omsetning. med en byggeperiode på ett år vil det bety omsetningssvikt på mange millioner når butikkene mister en fjerdedel av parkeringsplassene, hevdet Grimstad. Han mener Siva ved å bygge i nabogrensa skyver problemen over på naboene.

– De skulle ha møter meed oss, men vi har ikke hørt noe. De tar seg til rette og håper det går bra, sa Grimstad.

Bjørnar Holtan i Pir II bekrefter overfor OPP i dag at han nå setter sin lit til at kommunen med hjemmel i Plan og bygningsloven vil sørge for å få på plass nødvendige tilllatelser slik at prosjektet kommer i gang.

Det vil i så fall kreve at kommunen går inn i en ekspropriasjonsprosess, opplyser ordfører Kirsti Welander i Radio E6 torsdag morgen.

–  Det vanlige i slike saker er at naboer stiller grunn til disposisjon mot en økonomisk kompensasjon, men her har naboene bare avvist å la Siva bruke grunnen, sier Welander.

Blir det ingen enighet mellom utbygger og naboene, kan dette tidsskjemaet ryke til gangs.

– Det kan bli en langvarig prosess for å avklare fremdriften. I verste fall kan en ekspropriasjonsprosess ta et par år, sier Welander.

En utsettelse får konsekvenser for mange i Oppdal.

– Det er ikke Siva eller Nasjonalparken næringshage dette er verst for, men for de selskapene som skal inn i Låven neste år, som nå må forhandle om leieavtalene sine på nytt, sier Welander.

Det er entreprenøren Consto som skal bygge Låven for Siva. Daglig leder i Consto Midt-Norge, Jomar Grøtan, bekreftet overfor Adresseavisen mandag at de tar sikte på byggestart 1. september.

Vennligst Logg inn for å kommentere
3 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
3 Kommentarforfattere
Per Atle HansenOddvar Magne SkjørstadmoOdd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

USA har nå laveste arbeidsledighet på 50 år, og god økonomisk vekst. Skyldes dette mange innovasjons-sentra, eller forutsigbare og gode rammevilkår for næringslivet ?
Har ingen tro på enda flere statlig ansatte, som her i denne saken viser at de ikke engang klarer å bygge – uten haugevis med problemer og konflikter.

Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Det har vel ikke så mye å si om det er privat- eller offentlig utbygger, av » låven». Reaksjonene og kritikken på plassering og utseende, har vel vært den samme, vil e tru.

Per Atle Hansen
Gjest
Per Atle Hansen

Hvis kommunen går inn med forsøk på ekspropriering, betyr det jo at kommunen frarøver arealer fra en eksisterende forretningseier, og gir til den andre. Det blir jo helt feil, og slikt kan ikke kommunen være bekjent av.