Landbruksminister Olaug Bollestad svarte på spørsmål om erstatning på et møte i Voss Bondelag tirsdag kveld. -Svaret viser at statsråden ikke har skjønt konsekvensene av pelsdyrnedleggelsen, mener pelsdyralslaget.
Landbruksminister Olaug Bollestad svarte på spørsmål om erstatning på et møte i Voss Bondelag tirsdag kveld. -Svaret viser at statsråden ikke har skjønt konsekvensene av pelsdyrnedleggelsen, mener pelsdyralslaget.

Statsråden avslørte seg på møte, mener pelsdyralslaget:

‘- Noen kan tape mye

Filmopptak viser landbruksminister Olaug Bollestads (KrF) pelsdyrsvar til en 12-åring på partimøte. – Tåkelegging eller mangel på kunnskap, uttaler pelsdyralslaget som er sjokkert.

‘- Noen kan tape mye og det er det jeg ikke vet, sier landbruksminister Olaug Bollestad på filmsnutten som OPP har fått tilgang til og som nå spres rundt om i landet.

Uttalelsen falt på et møte i regi av Voss KrF som statsråden deltok på tirsdag kveld, to dager før Stortinget skal vedta nedlegging av næringen – og kompensasjon til de 170 gjenværende oppdretterne.

Blant de fremmøtte var også 12-årige Ingeborg Dolve fra Kvam i Hardanger, datter i en pelsdyrfamilie,  som tidligere denne måneden sendte et personlig brev til statsminister Erna Solberg, der hun skrev: «Du må forstå at vi blir lei oss når vi må slutte med pelsdyr».

I svaret skrev Solberg at de som slutter får penger fra staten «slik at de ikke taper alt for mye på det».

Det var Nationen som først omtalte saken om jentas brev til Erna Solberg.

Da landbruksministeren besøkte Voss tirsdag, var 12-åringen på plass med et nytt spørsmål. Hun hadde ikke slått seg til ro med svaret fra statsministeren og ville vite hva som lå i uttrykket «ikke taper alt for mye på det».

Da svarte Olaug Bollestad følgende:

– Det er vanskelige spørsmål. Når du spør meg «hvor mye skal jeg tape» har jeg hatt et mål om at folk skal helst ikke tape. Så vet jeg ikke hva den enkelte har og derfor har vi sagt noe om den individuelle biten i det. Og det er det vi har prøvd å løse, fordi det er forskjellig, sier statsråden, og fortsetter:

– Så vet jeg du opplever at det ikke er slik, men det er det vi har prøvd og tenkt. Jeg kan ikke bruke ordene «ikke tape for mye» for jeg vet ikke det. Noen kan tape mye, og det er det jeg ikke vet.

Mobilopptaket med Bollestads svar blir kjent dagen før forslaget om å legge ned pelsdyrsaken behandles av Stortinget. Det er knyttet stor spenning til utfallet av saken, siden flere representanter fra regjeringspartiene har varslet at de vil stemme mot sin egen regjering.

Også flere pelsdyrbønder fra Oppdal drar til Oslo for å overvære debatten.

Informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl, mener Bollestads uttalelse på Voss viser at statsråden ikke kjenner konsekvensene av vedtaket som skal fattes.

– Det er forstemmende at Bollestad ikke aner konsekvensene av sitt eget lovforslag. Selv ikke etter at media har vært full av saker med bønder som påføres enorme tap. Saken burde aldri vært fremmet for Stortinget, sier Wormdahl til OPP.

Hun etterlyser at regjeringen tar høringssvarene til lovforslaget inn over seg og lurer på om den har merket seg kritikken fra regelutvalget.

Wormdahl mener svaret føyer seg inn i rekken av flere tilsvarende utsagn fra statsrådens side. I et åpent brev til Bollestad hevder pelsdyralslaget at statsråden tok «hundre prosent feil» i sine uttalelser på deres årsmøte for leden om at «kompensasjon utmålt etter bokført verdi hensyntar gjeld»

– De har ikke stoppet opp ett øyeblikk for å skaffe fakta og tenke over hvordan folk rammes. Dette viser hvor sjokkerende dårlig arbeid regjeringen har gjort i denne saken, og det er bra at det kommer frem, sier Wormdahl.

Informasjonssjefen anklager regjeringen for å ha «skaltet og valtet med livet og livsgrunnlaget til 200 familier i månedsvis».

–Enten er det et forsøk på å tåkelegge en svært ubehagelig sak, eller så er det mangel på kunnskap. En kombinasjon av dette er jo fatalt for dem som rammes, nemlig våre bønder, sier hun.

Nestleder i Norges Bondelag og tidligere leder i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen, bekrefter episoden på gårsdagens møte i Voss overfor OPP, der hun selv var til stede. Hun har ikke selv sett det omtalte filmopptaket.

– Statsråden blir satt ganske til veggs. Det er greit. Hun har jo ansvaret for saken selv om avgjørelsen om pelsdyrforbud ble tatt før hun kom i posisjon, sier Haugen.

Det er Venstre som har fått gjennomslag i regjeringen for nedleggelsen som alle de andre regjeringspartiene i utgangspunktet er i mot.

Haugen er dessuten uenig med Bollestad i at det ikke er mulig å vite hvor store tap bøndene påføres ved en nedleggelse av næringa.

– I Bondelaget mener vi at det går fint å bruke ekspropriasjonsregelverket når erstatninger skal beregnes. Der er vi uenige med vurderingene fra mat- og landbruksdepartementet, sier hun.

Både Haugen og Wormdahl er spente før torsdagens debatt i Stortinget.

– Nå er det bare å feste lit til at det fremdeles er igjen tilstrekkelig anstendighet hos et flertall i Stortinget. Det er jo i den salen all makta etter sigende skal være, sier Wormdahl.

1 Comment
eldste
nyeste mest reagert på
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Nyberg
Odd Nyberg
1 år siden

Frp-veteran Carl I. Hagen vil ikke stemme for regjeringspartienes forslag.
– For meg er det en selvfølge at når du skal nedlegge en næring, skal det ytes full kompensasjon. Ingen skal komme ut av det med gjeld, sier han til NTB.