Morten Ørsal Johansen fra Sunndal er saksordfører for pelsdyrforbudet.
Morten Ørsal Johansen fra Sunndal er saksordfører for pelsdyrforbudet.Bilde 1 av 11
Margunn Ebbesen (H)
Margunn Ebbesen (H)Bilde 2 av 11
Terje Aasland (Ap)
Terje Aasland (Ap)Bilde 3 av 11
Geir Pollestad (Sp)
Geir Pollestad (Sp)Bilde 4 av 11
André Skjelstad (V)
André Skjelstad (V)Bilde 5 av 11
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)Bilde 6 av 11
Bengt Fasteraune (Sp)
Bengt Fasteraune (Sp)Bilde 7 av 11
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) under pelsdyrdebatten i sommer.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) under pelsdyrdebatten i sommer.Bilde 8 av 11
Replikkordskiftet mellom næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) og statsråd Olaug Bollestad (KrF) under debatten om pelsdyrnedleggelse.
Replikkordskiftet mellom næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) og statsråd Olaug Bollestad (KrF) under debatten om pelsdyrnedleggelse.Bilde 9 av 11
Heidi Greni (Sp)
Heidi Greni (Sp)Bilde 10 av 11
Marit Arnstad (Sp)
Marit Arnstad (Sp)Bilde 11 av 11

Tøffe angrep i fem timer lang pelsdyrdebatt:

– Hyllet de som fikk dødsstøtet

En fem timer lang stortingsdebatt om tvangsavvikling av pelsdyrhold, ga ingen avklaring for pelsdyrbøndene om hva de får i kompensasjon når næringen forbys i 2025.

Stortingspresidenten satte på forhånd av en time og 40 minutter til debatten som det skal stemmes over senere torsdag kveld.

Flere utbrytere som onsdag kveld ville stemme mot sin regjering, var i løpet av torsdag pisket på plass ifølge VG.

Men debatten varte i over fem timer, og angrepene på regjeringens forslag var mange.

Sps Geir Pollestad omtalte regjeringspartienes forslag som juks og fikk påtale fra presidenten. De sterke utsagnene var mange i løpet av debatten OPP fulgte:

– Ingen skal sitte igjen med gjeld. Morten Ørsal Johansen (Frp)

– Jeg frykter selvmord blant de som rammes. Emilie Enger Mehl (Sp)

– Frp og Høyre hyller næringen de gir dødsstøtet. Marit Arnstad (Sp)

– Dette er det vanskeligste innlegget jeg noen ganger har holdt. Margunn Ebbesen (H).

– Kylling blir neste ut. Heidi Greni (Sp)

SE DEBATTEN I OPPTAK PÅ STORTINGET.NO

Debatten startet like etter klokken 11.00 og saksordfører i Næringskomiteen for forbudet og kompenasjonsordningen, Morten Ørsal Johansen (Frp) varslet at han og Frp vil følge erstatningsoppgjøret nøye.

I siste time hadde regjeringspartiene endret sitt forslag i forhold til proposisjonen, og åpnet opp for å ta hele forslaget tilbake til Stortinget dersom kompensasjonsordningen vil slå ut urettferdig.

I debatten skulle begrepet «urimelige utslag» stå sentralt.

Ørsal Johansen er fra Sunndal og representant for Frp i Oppland, og la fram forslaget der Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og orientere Stortinget hvis det blir «urimelige utslag» av kompensasjonen.

Det inkluderer kompensasjon for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. «Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette», heter det i forslaget.

– De som har gjeld knyttet til pelsdyrdrifta, skal ikke ha gjeld igjen når denne ordningen er over, lover Ørsal Johansen i debatten.

Ørsal Johansen innrømmer at dette har vært en «drittsak».

– Jeg har lyst til å si president at denne saken er en drittsak, men det skal jeg ikke si fordi det ikke et parlamentarisk uttrykk. Men det har vært en vanskelig sak for den handler om å forby ei næring.

Han innrømmet dette var et tap for Frp, og seier  for Venstre i regjeringsforhandlingene.

Han erkjente at det er skapt usikkerhet rundt hva som kommer av kompensasjonsordning.

– Vi skal ikke avgjøre dette i dag, men om pelsdyrnæringen skal nedlegges. Kompensasjonsordningen skal vi ta senere. Om den prosessen ender urettferdig så skal vi gå inn i det. Og om de blir så ille, president, forbeholder vi oss retten til å trekke saken tilbake til Stortinget.

– Jeg har tillit til at regjeringspartiene følger opp denne saken slik at det blir en god kompensasjonsordning.

Cecilie Myrset (Sp) var overrumplet over forslaget.

– Dette er en overraskende inngang fra representanten. Det man gjør nå er å prøve å tåkelegge situasjonen. Det er ikke rettferdig. Det er krevende for de som står i denne situasjonen.

Ørsal Johansen svarte:

– Usikkerheten om hvordan kompensasjonsordningen blir, er skapt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De som blir berørt av dette skal ikke ha noen gjeld når dette er over, lover han.

Myrset repliserte:

– At vi nå skal legge ned ei næring er historisk og dramatisk. Over 200 gårder med over 300 årsverk mister nå næringsgrunnlaget sitt. Dette er en stor menneskelig belastning. Når ble det slik at Frp ville gå inn for næringsforbud?

Terje Åsland (A) er andre nestleder i Næringskomiteen og ble også overrasket over Ørsal Johansens tale:

– Stortinget vedtar i dag rammene for erstatningen, men det tilbakeviser nå saksordføreren. Det er ikke riktig, sier Aasland.

– Det er helt uforståelig at denne usikkerheten skapes. En helt bevisst handling, tordnet Aasland fra talerstolen.

– Sånn saken nå har utviklet seg handler den ikke lenger om dyrevelferd, men om usikkerheten for familiene dette angår. Nå handler det om å sikre en erstatningsordning som ikke ender med at familier ender i økonomisk ruin uten framtid og håp. Det er det Stortinget må sørge for i dag. Det er mulig å snu, og stemme for noe som gir mer forutsigbarhet. Hvor er verdigheten, den menneskelige forståelsen, spurte Ap-representanten og la til:

– Vi må erkjenne at staten må ta langt større ansvar enn det staten nå gjør om vi vedtar det som er fremlagt.

Margunn Ebbesen (H) fra Nordland sitter i Næringskomiteen:

– Dette er det vanskeligste innlegget jeg noen ganger har holdt på denne talerstolen. Jeg har møtt pelsdyrbønder og hørt deres historier, det gjør et sterkt inntrykk. Den største skuffelsen er at vi skal forby ei til nå lovlig næring, sa Ebbesen sog beklaget at Høyre som næringsparti bidrar til nedleggelse.

– Det var ikke vårt primære standpunkt. Vi tapte på Jeløya og på Granvolden.

Hun viser til at det er et stort påtrykk fra dyrevernorganisasjoner og befolkningen som gjør at pelsdyrforbudet kommer.

Hun viser også til at økonomien i næringa er dårligere, men erkjenner at Stortinget må få på plass en god kompenasjonsordning.

– Jeg har respekt for at pelsdyrbøndene ikke er fornøyd, sier Ebbesen som mener å bruke prinsippet om bokført verdi er best.

– Pelsdyrbønder har ikke fått med seg at de får dekket rivings- og ryddingskostnader. De kan gjøre jobben selv og få arbeidskostnader dekket, sa Ebbesen som også peker på at forslaget er økt fra 50 til 100 mill i omstillingsmidler, og fått inn kompensasjon for de som avvikler ved 62 års alder.

Etter at innstillingen er avgitt, har forhandlingene fortsatt helt fram til dagens debatt.

– Vi ber regjeringen følge oppgjøret tett og forventer at ordningen justeres dersom det slår uheldig ut. Vi vil sikre at ingen bønder skal komme urimelig ut av oppgjøret, sa Ebbesen og henvendte seg fra talerstolen direkte til pelsdyrbøndene som fulgte debatten fra galleriet, flere av dem fra Oppdal.

– Vi vil følge med hvordan det slår ut for dere. Slik jeg kjenner pelsdyrbønder så vil de ha pågangsmot og finne alternativt arbeid etter nedleggelsen.

Geir Pollestad sitter for Sp i Næringskomiteen og langet knallhardt ut mot regjeringen:

– Saken vi behandler er uvirkelig. Saken, erstatningen og prosessen. Økonomien til 200 familier ligger potten. De kan bli knust i spillet om å gjøre Solberg til statsminister, sa Sps Geir Pollestad om nedleggingsforslaget som Venstre fikk gjennomslag for da de kom inn i regjeringen.

Sp vil at næringa fortsetter, fordi den er lønnsom og gir inntekter.

– Pels vil fortsatt omsettes, men kan ikke produseres i Norge. Når det åpnes for næringsforbud frykter jeg andre næringers framtid. Jeg frykter for andre næringer når det kommer forbud mot pelsdyrnæringa over natta.

Han slo hardt mot landbruksministeren:

– Da Bollestad la frem proposisjonen forventet jeg full erstatning. Med åpne øyne la hun frem et forslag som hun visste ville føre til økonomisk ruin. Samarbeidet med Bollestad har vært slett. Hun har vært fraværende i debatten, departementet har ikke ville bistått i utarbeidelsen av alternativ lovtekst, sa Pollestad og leverte en knallhard dom:

– Jeg klarer ikke å finne noen statsråd som har lagt frem et forslag som rammer en gruppe så hardt som i denne saken.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) varsler at partiet vil be regjeringen utrede et forbud mot import av pels. Om man ikke gjør det, henger ikke vedtaket på greip, sa han og varslet samtidig at SV vil stemme for innstillingen om å legge ned næringen og partiet vil støtte det siste, «løse forslaget fra regjeringen» om kompensasjonsordning.

– En gledens dag for dyrevelferden og en seier for Venstre, sa Andre Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre fra Nord-Trøndelag og var fornøyd med at partiet har fått gjennomslag for forbud mot pelsdyrhold. Han mener oppdretterne får «en raus kompensasjon».

I replikkordskiftet ble han utfordret av Terje Aasland, som refererte et brev fra en pelsdyrbonde som peker på at de må betale livet ut for at Venstre skulle få regjeringsmakt.

– Om du har sett på det løse forslaget, er det 500 millioner fordelt på 170 bønder. Jeg føler meg trygg på de vil komme godt ut av det, svarte Skjelstad.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) innrømmer at saken er vanskelig.

–  Forbudet vil føre til, og har ført til menneskelige beslastninger for de som må avvikle. Derfor er det rett med en rask avklaring, sa Bollestad.

Hun ble så sent som i går kritisert av informasjonssjefen i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl, som i OPP etterlyste at regjeringen tok høringsinnspillene inn over seg, som dokumenterer de tapene pelsdyrbøndene blir påført.

Bollestad sa i Stortinget at hun har lest seg opp.

–  Etter å ha lest hvert eneste høringssvar har jeg jobbet for en så god kompensasjon som mulig. Totalrammen er økt til om lag 505 millioner kroner, fra 365 millioner kroner som lå i høringsforslaget, sa Bollestad og la til at rivingskostnader skal betales i sin helhet, bøndene får et tispetillegg, det gis pensjonsstøtte for bønder helt ned til 62 års alder og omstillingsmidler på 100 millioner kroner.

Statsråden forsvarer forslaget om å ta utgangspunkt i bokførte verdier, selv om næringa mener dette fratar mange bønder store verdier.

–  Når vi gjør dette får vi kompensert alle investeringer som er gjort som ikke er utgiftsført gjennom avskrivinger. Det gir likebehandling av like bruk, enten de er finansiert gjennom lån eller oppsparte midler, uavhengig av personlig økonomi og hvor folk bor, sier Bollestad, som mente at det ville bli vanskelig å arbeide for et importforbud på pels.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I replikkordskiftet ville Terje Aasland (Ap) vite om Bollestad har forståelse for protestene mot erstatningsforslaget.

– Uavhengig av hvilken kompensasjon som ville blitt valgt, ville diskusjonen blitt høy. Det er vanskelig å finne en ordning der en ser alle sider alltid. Derfor må vi finne en mest mulig rettferdig ordning, svarte statsråden, som varsler at det vil bli en grundigere gjennomgang av erstatningene i forskriften som skal utarbeides.

Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp) utfordret statsråden på formuleringene i regjeringens nye forslag om å ta hensyn til urimelige utslag for bøndene.

–  Er et tap på fem millioner kroner på grunn av et politisk vedtak et urimelig utslag av lovforslaget, spurte Geir Pollestad, med utgangspunkt i konsekvensene for en pelsdyrbonde i Rogaland.

– Det er en stor utfordring, men dersom det oppstår uforutsatte ting som ikke er tatt hensyn til, må vi vurdere det på nytt. Det blir opp til fylkesmennene å vurdere, svarer Bollestad.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa at han i sin tid som landbruksminister hadde møtt mange pelsdyrbønder og beskrev dem i dag som «seriøse folk som driver godt dyrehold veldig miljøvennlig».

–  Etter en prosess og bred debatt ble det i januar 2017 konkludert med at vi skulle ha en bærekraftig pelsdyrnæring. Bøndene har jobbet, investert og satset. Så kommer statsministeren, som vanligvis er opptatt av privat næringsliv og eiendomsrett, og gir nedleggelse i morgengave til Venstre, sa Sp-lederen og henviste til Venstres gjennomslag for et pelsdyrforbud gjennom to regjeringsforhandlinger. Først i 2018, så i 2019 da KrF kom inn i regjeringen.

–  Det er fullstendig prinsippløst. Høyre kommer med revolusjonær politikk og snur over natta. De ofrer næringslivet og familier, og har ikke anstendighet til å ta regningen.

Guri Melby (V) pekte på at det er svært få som tok dyrenes parti i debatten. Hun trakk frem at partikollega og tidligere landbruksminister Lars Sponheim sa at pelsnæringa måtte avvikles om dyrevelferden ikke ble bedre.

– Flere land har vedtatt forbud, eller har innført såpass strenge regler at lønnsomheten har forsvunnet. Så har stadig flere partier fattet vedtak om avvikling, sa Melby som beskrev et nedleggelsesvedtak slik:

– Det er en stor seier for alle som kjemper på lag med dyra.

Tidligere ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune (Sp), stilte spørsmålet ved pelsdyrbøndenes rettsvern.

– Dette er et angrep på rettssikkerheten, eiendomsretten og vernet av enkeltindividet. Dette er den første regjeringen som gjør en hel gruppe næringsdrivende håpløst forgjeldet med et pennestrøk. Dette er så alvorlig at jeg er bekymret for helsetilstanden til pelsdyrbøndene, sa Fasteraune.

– Slutt å gråte krokodilletårer, oppfordret representant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og refset det nye løse, forslaget fra regjeringspartiene.

– Skal fylkesmannen dra rundt på gårdene og finne ut av dette? Stortinget skyver byråkrati og fylkesmenn foran seg.

Geir Pollestad (Sp) ville også vite hva regjeringspartiene mener er «urimelige utslag». Er det fire millioner i tap, tre millioner i tap, spurte Pollestad og spådde også når forskriften om erstatning skal foreligge.

– Av taktiske grunner kommer nok den noen dager etter lokalvalget, mente Pollestad.

Bollestad svarte:

–Vi skal komme med forskriften når denne debatten er ferdig og vi har fått vedtakene som trengs, svarte statsråden.

– Ta kontakt med oss på Stortinget, var Elin Rodum Agdestein (H) fra Nord-Trøndelags oppfordring til pelsdyrbønder i salen hvis de mener forslaget om erstatningene får uheldige utslag.

– Dette er et dødskyss, sa Marit Arntstad (Sp) om opposisjonens hyllest av pelsdyrnæringa på dagen den legges ned.

– Det vil sikre et individuelt skjønn, sa André N. Skjelstad (V) om å be fylkesmenn sørge for å følge opp hver enkelt pelsdyroppdretter med tanke på erstatning.

– Det er ingen som forsvarer seieren til Venstre, ikke en gang ministeren. Venstre har like liten oppslutning i regjering som i befolkningen, slo Cecilie Myrseth (Ap) fra Troms fast.

Sør-Trøndelags representant Heidi Greni (Sp):

– Jeg skjemmes i dag, at Stortinget skulle vedta næringsforbud for ei lønnsom eksportnæring hadde jeg håpet jeg aldri skulle oppleve, sa Greni.

Hun viste til prisøkning på skinn nå i vinter, og pekte på at at produksjonen med forbud i Norge nå flyttes til land med mindre tilsyn og krav til dyrevelferd.

– Dette er første trinn for ekstreme dyrevernorganisasjoner, kylling er neste ut, sier Greni og mener flere i salen aldri har besøkt en pelsdyrfarm.

– Det burde være forbudt å legge ned en næring en overhodet ikke kjenner til.

Frp-veteran Carl I. Hagen bekreftet tidligere i uka at han ikke ville støtte regjeringens opprinnelige lovforslag. I dag hadde han snudd.

–  Det er meget uklokt å legge ned. Samtidig kommer jeg til å stemme for. Det er et dilemma å være bundet av en regjeringsplattform, slo Hagen fast.

Grunnen til at Hagen nå støtter nedleggelsen er at regjeringspartiene på fallerepet til dagens debatt har jobbet med det nye forslaget som åpner for å luke ut «urimelige» utslag av erstatningsordningen overfor pelsdyrbøndene.

– Jeg er i mot nedleggelse, men er for at de skal ha full kompensasjon slik flere har vært inne på. Jeg er glad for at støyen om saken har medført at regjeringen har fremmet et forslag om at ingen skal lide noen tap.

Som flere andre etterlyste tidligere i debatten, ville Trygve Slagsvold Vedum ha et klart svar fra statsråd Bollestad om det konkrete eksempelet om et tap på fem millioner kroner som er blitt nevnt av flere, er «urimelig utslag».

– Når vi bare hører tallet fem millioner er jeg enig i at det er urimelig. Men jeg vet ikke bakgrunnen for tallet, svarte statsråd Olaug Bollestad (KrF).

– Det er det nærmeste vi har kommet et tall fra statsråden. Det er ikke godt nok, sa Pollestad som fikk refs fra stortingspresidenten for å bruke ordet «juks» om det justerte lovforslaget og han trakk parallellen tilbake til framstillingen regjeringspartiene ga på pressekonferansen da erstatningsordningen ble presentert.

Terje Aasland (Ap) og flere med ham etterlyste en rekke ganger en avklaring fra statsråden om regjeringens nye forslag om at nedleggelsen ikke skal gi «urimelige utslag», setter til side lovteksten.

– Det står ettertrykkelig i proposisjonen at bestemmelsen «ikke innebærer full kompensasjon» for de som lider tap. Det er ikke noe av det som er fremmet i dag som opphever dette utsagnet, sa Aalsand, som ville vite hvordan den aktuelle formuleringen skulle sees i lys av regjeringens nye forslag.

– Er dette opphevet av det nye forslaget? Uten svar på dette får vi et oppgjør der hver enkelt må påregne tap, konstaterte Aasland som fikk svar fra landbruksminister Bollestad på tampen av debatten:

– Jeg legger til grunn at det som står i proposisjonen ligger fast, pluss det som blir vedtatt av flertallet er grunnlaget for erstatningsforskriften som kommer før sommeren.

Emilie Enger Mehl (Sp) brukte sin siste replikk til å uttrykke bekymring for pelsdyrbøndene som må legge ned virksomheten.

– Jeg frykter selvmord blant de som rammes og at det blir en ekstrem psykisk belastning og usikkerhet som kommer ut av dette, sa Mehl, som kommenterte André N. Skjelstads lovnad om en «raus» kompensasjon slik:

– Det virker ikke som om staten vil gi full erstatning og da havner regningen over på pelsdyrbøndene.

Trekker motstanden

– Det er ikke juks når vi ligger inn en stor forbedring, sa Margunn Ebbesen (H) med henvisning til Geir Pollestads ordbruk og var kritisk til ordbruken og klimaet i debatten.

Heidi Greni (Sp) fortsatte å kreve en definisjon av hva regjeringen mener med «urimelige utslag».

– For meg er det helt urimelig at pelsdyrbønder skal sitte igjen med et økonomisk tap for Erna Solbergs morgengave til Venstre.

– Ingen skal lide tap, sa Carl I. Hagen, kan statsråden bekrefte det samme, spurte Slagsvold Vedum og krevde at forskriften om kompensasjon blir sendt ut før sommeren slik at næringen får satt seg inn i den og vet hva de skal forholde seg til.

Statsråden bekreftet at forslaget til forskrift kommer før sommeren.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, fikk siste ord.

– Høyre og Frp har brukt denne debatten til å hylle en næring de senere skal gi dødsstøtet, sa Arnstad og oppsummerte etter fem timers debatt at Stortinget var like langt:

– Ingen vet hvor stor kompensasjonen blir og når det blir avklart.

Etter 70 innlegg og replikker var en over fem timer lang debatt over – nå gjenstår avstemningen i Stortinget senere i kveld.

Tre representanter fra regjeringspartiene truet onsdag kveld med å stemme mot regjeringen, de tre utbryterne var Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H).

I debatten varslet alle tre at de vil stemme for det nye, løse forslaget der erstatningsordningen skal skjønnsvurderes.

Vennligst Logg inn for å kommentere