Gardister nett

Gardister fra 4.Gardekompani bidrar denne sommeren i det omfattende miljøprosjeket på Hjerkinn. Det gigantiske skytefeltet skal ryddes for blindgjengere og skyteinstallasjoner. Foto: Marthe Brendefur/Forsvaret

Manngard nett

På Hjerkinn skytefelt gjennomføres det hver sommer 6-8 uker eksplosivrydding i regi av Forsvarsbygg. Oppryddingen startet i 2006 og forventes ferdig i 2020. Bildet viser manngard etterfulgt av sanitetssoldat. Foto: Kasper Veimo Hansen/Forsvaret

Leter fortsatt etter ammunisjonsrester på Hjerkinn:

Ser slutten på 13 års ryddesjau

Nå starter nest siste ryddesesong etter skytefeltet på Hjerkinn, Norgeshistoriens største naturrestaurering.

– Vi er i rute, skytefeltet er innlemmet i nasjonalparken og kvaliteten på arbeidet er bra, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen, i en pressemelding.

Nå starter årets ryddesesong, etter planen den nest siste.

Henriksen sier at prosjektet er et eksempel på godt praktisk miljøarbeid som faktisk monner.

–  Vi sikrer unike naturverdier, samtidig med at vi gjenoppretter tidligere vannveier og våtområder. Det er bra for klimaet, og i tråd med nasjonale og internasjonale miljømålsettinger. Det er vi stolte av, sier Henriksen.

Han opplyser at alle funn som er gjort siden 2006 er registrert og dokumentert. Funnene kobles opp med avanserte beregningsmetoder utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt, slik at funnhistorikken forteller oss hva som bør søkes videre.

Tilnærmet hele feltet er ryddet minst to ganger, og mange steder er det ryddet både tre og fire ganger, sier han. Han forklarer at militær manngard som gjør overflaterydding over hele feltet også i år er hovedmetoden, mens det langs mindre begrensa områder, for eksempler veger og vegskuldre gjøres teknisk søk. Det skal også søkes i noen elver/bekker i tilknytning til enkelte anlegg.

-Det vil alltid være en restrisiko knyttet til et så stort område hvor det er skutt skarpt gjennom generasjoner, og noen titalls blindgjengere vil ligge igjen etter at vi er ferdige i 2020. Men risikoen blir liten. Beregninger tilsier at bilturen opp til fjellet vil være langt farligere enn selve fjellturen

-Vi skal i år å tilbakeføre de veger som det er bestemt skal bort, samtidig med at Forsvaret også i år vil gjøre en kjempeinnsats med å gå manngard.
Etter år med rydding forsvinner sårene i landskapet.

– Metodikken, utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste miljøeksperter, fungerer. På selve ryddingen samarbeider våre egne eksperter tett med Forsvarets eksplosivfaglige miljø, sier han

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert