Nettdirektør Bjørn Rune Stubbe (foran) ankommer kommunestyret tirsdag, med dagens driftssjef for nettet i Oppdal Everk Leif Sletvold

Nettdirektør Bjørn Rune Stubbe (foran) ankommer kommunestyret tirsdag, med dagens driftssjef for nettet i Oppdal Everk Leif Sletvold Foto: Per Ole Aalberg

Overtar Oppdal Everk til høsten:

Slik vil han styre selskapet

Trønderenergi Nett AS tar over Oppdal Ever fra høsten og skal redusere staben hovedsakelig gjennom naturlig avgang. Nettsjefen lover små og mellomstore oppdrag til lokale entreprenører.

I fjor kjøpte Trønderenergi Nett (TEN) første halvdel av Oppdal Everk (OEV) og kraftkundene for 81,5 millioner kroner.

Torsdag vedtok kommunestyreflertallet å selge de resterende 50,1 prosent av aksjene i everket til TEN , men de tar ikke over selskapet på denne siden av sommeren.

–  Det er mye som skjer i ukene frem til ferien så det blir vanskelig å signere avtalen på denne siden av sommerferien. Avtalen trer i kraft i august eller i første del av september, sier ordfører i Oppdal, Kirsti Welander til Radio E6, fredag morgen.

Kommunestyret ga torsdag ordfører og rådmann fullmakt til å signere avtalene gjennom et tilleggsvedtak til saksfremlegget.

Nettsjef i TEN direktør Bjørn Rune Stubbe var selv til stede på kommunestyremøtet og svarte på spørsmål fra politikerne. TEN kjøper majoritetsposten i OEV for 67 millioner kroner, og dermed lagt nærmere 160 millioner kroner på bordet for hele selskapet inkludert kraftkundene.

Stubbe beskriver avgjørelsen om å selge hele everket som «et klokt valg av politikerne».

–  Dette blir bra både for oss og for Oppdal. Nettbransjen er i en rivende utvikling, der trenden og kravene fra myndighetene går mot mer kostnadseffektivitet. Da er man avhengig av større enheter og flere folk å spille på. Å få inn den gode og kompetente gjengen i everket gjør at vi får en kjempegod og slagkraftig enhet i selskapet, sier han.

Det er i dag 19 ansatte ved Oppdal Everk. I avtalen med kommunen har TEN forpliktet seg til å garantere 14 ansatte jobb i fem år og lokal tilstedeværelse i ti år.

  –  Hvor raskt skal antall ansatte reduseres?

–  Effektiviseringen i everket hadde kommet uavhengig av denne prosessen. Nedbemanningen skal tas i all hovedsak gjennom naturlig avgang. Vi overtar 19 ansatte som vi skal ta godt vare på. Så skal vi effektivisere og finne gode løsninger. Vi snakket med daglig leder i går og skal ha et møte med de ansatte i neste uke.

–  Everket bruker anslagsvis 6-7 millioner kroner årlig i vedlikehold og oppgradering av nettet. Vil TEN gjøre det samme?

–  Det vil alltid være den lokalt ansvarlige som bygger opp et investerings- og fornyingsbudsjett ut fra behovet i nettet. Jeg vil ikke garantere for noen sum, men vi skal i vareta nettet på en god måte for å sikre god strømforsyning til en god pris, sier Stubbe.

Ordfører Kirsti Welander legger til at investeringsstrategien til everket har ligget fast i mange år.

–  De som jobber i everket har til en hver tid vurdert hvor mye det er nødvendig å bruke i vedlikehold. Noen år brukes det mer, andre år mindre, sier Welander. Hun legger til at kommunen i neste omgang vil nyte godt av effektivisering og kostnadsbesparelse gjennom avkastning på aksjene i morselskapet Trønderenergi.

Lokale entreprenører frykter at de vil miste oppdrag når TEN overtar eierskapet i everket.

Før gårsdagens møte markerte de tre største entreprenørselskapene sin støtte til everkansatte og deres motstand mot salg, ved å innta rådhusplassen med anleggsmaskiner.

TEN har forpliktet seg til at entreprenører i Oppdal kan konkurrere om oppdrag i regi av selskapet på samme vilkår som andre. Det er imidlertid kjent at TEN har rammeavtaler med andre aktører om større oppdrag.

–  Kan lokale entreprenører regne med å få oppdrag når dere overtar driften av nettet?

–  Vi er interesserte i gode, lokale entreprenører. De har et naturlig fortrinn på små og mellomstore oppdrag i og med at de er i Oppdal. Så er vi pålagt å legge ut alle kjøp på anbud i henhold til lov om offentlige anskaffelser, sier Bjørn Rune Stubbe.

Ordfører Kirsti Welander har sammen med rådmannen forhandlet med TEN og har forsvart salget med at det vil redusere nettleia, gi bedre avkastning for kommunen og trygge arbeidsplassene.

Reaksjonene har til dels vært sterke. Mange har uttrykt sin motstand mot salget i sosiale medier.

–  Jeg har lest litt på reaksjonene og ser at noen er fornøyde, mens andre er lei seg og lurer på hva som skjer videre.

  –  Det har vært sterke følelser etter vedtaket. Hva sier du til de som er skuffet i dag?

–  Jeg har forståelse for at det er naturlig å være skeptisk og bekymret for det man ikke kjenner. Jeg skjønner også at man kan bli følelsesmessig involvert fordi everket har betydd så mye for mange i flere tiår, sier Welander. Hun forsvarer vedtaket med endringene i energibransjen.

–  Nå gjør vi det vi mener er best for Oppdal.

Torsdagens salg ble vedtatt med 15 mot 10 stemmer. For nøyaktig ett år siden i dag, avviste kommunestyret med 19 mot 6 stemmer en opsjon om å selge alt til TEN for 80 millioner kroner, mens et bredt flertall gikk inn for å selge 49,9 prosent av aksjene 26. april i fjor.

  –  Hva har skjedd i løpet av dette året?

–  Antakelig har flere fått kunnskap om rammebetingelsene for et nettselskap, og vi har lagt stor vekt på å få frem et faktagrunnlag til politikerne. Nå er det en helt annen innsikt i premisser for nettleie og avkastning fra everket og Trønderenergi. Da våger flere å ta en beslutning, sier Kirsti Welander.

Flere representanter har endret oppfatning siden saken ble behandlet i fjor.

Disse har snudd:

Trygve Sande (V), Ingrid Husdal Dørum (V), varaordfører Ingvill Dalseg (H), Ingrid Grøtte Johansson (Sp), Trond Mesloe (Ap), Idar Heggvold (Ap) og KrF som i går var representert ved Heidi Pawlik Carlson. På møtet 21. juni i fjor representerte partileder og varamedlem Peder Haugset KrF. Han stemte imot salg av alt, noe også flertallet i partistyret gjorde to dager før kommunestyremøtet. Pawlik Carlson fikk imidlertid ikke bundet mandat.

Disse stemte for salg av everket:

Ordfører Kirsti Welander (Ap), Trond Mesloe (Ap), Ove Karlsvik (Ap, vara for Odd Arne Hoel, uavh.), Idar Heggvold (Ap), Asbjørn Liberg (vara, H), Eli Dahle (H), Ingvill Dalseg (H), Sigmund Fostad (Frp), Heidi Pawlik Carlson (KrF), Hans Bøe (V), Trygve Sande (V), Kyrre Riise (V), Ingrid Husdal Dørum (V), Ingrid Grøtte Johansson (Sp) og Arne Braut (Sp).

Disse stemte i mot salg av everket:

Tor Snøve (Ap), Eirin Heggvold (Ap), Monica Flor (vara Ap), Eva Grande (vara Ap), Erik Gunnar Fagerhaug (vara Ap), Didrik Schønheyder (vara, H), Kari Toftaker (Sp), Bjørg Marit Sæteren (Sp), Ola Skarsheim (Sp) og Ola Husa Risan (Sp).

Welander Stubbe Hoel nett

Ordfører Kirsti Welander og direktør i Trønderenergi Nett, Bjørn Rune Stubbe, samt Odd Arne Hoel (uavh.). Sistnevnte leverer tjenester til TEN og var inhabil i saksbehandlingen. Foto: Morgan Frelsøy

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert