Distriktssjef sør i Trøndelag brann og redningstjeneste, Steingrim Falksete står sammen med ambulansesjef, Jon Rokkonesløkk og ser bort på området hvor brannvesenet ønsker å bygge ny stasjon.

Distriktssjef sør i Trøndelag brann og redningstjeneste, Steingrim Falksete står sammen med ambulansesjef, Jon Rokkonesløkk og ser bort på området hvor brannvesenet ønsker å bygge ny stasjon. Foto: MORGAN FRELSØY

Beliggenheten viktig for forebyggingen, mener brannleder:

Åpner for flytting

Distriktslederen i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) avviser ikke en alternativ beliggenhet i Oppdal sentrum for ny brannstasjon.

Både brannvesenet, ambulansetjenesten og politiet har samtlige beliggenheten sin nær skoleanleggene i dag.

Nå er det stor motstand fra skolene og idretten mot å bygge ny brannstasjon ved Oppdal stadion.

Onsdag skal kommunestyret behandle reguleringsplanen etter at saken ble utsatt i møtet torsdag.

Sigmund Fostad (Frp) forstår kritikerne og ber i et forslag om at kommunestyret dropper plasseringen ved stadion. I stedet vil han at en hurtigarbeidende komité kommer med forslag til alternativ plassering.

Steingrim Falksete, distriktsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT), mener en ny brannstasjon mellom Inge Krokanns veg og stadion ikke vil skape flere trafikale utfordringer enn det dagens beliggenhet medfører. I dag ligger brannstasjonen i rådhuskjelleren.

Det begrunner han blant annet med at skal bygges en ny gang- og sykkelvei på baksiden av den planlagte brannstasjonen ved stadion.

Når kommunestyret onsdag skal avgjøre hvor den nye brannstasjonen skal ligge, har foreldreutvalget ved Aune barneskole (FAU) advart mot å plassere den ved klokkesvingen sør for Oppdal stadion. Innvendingene fra FAU, barnerepresentanten og idrettsrådet er at utbyggingen spiser seg inn i et område som brukes av barn og unge i både skole og fritid.

FAU peker dessuten på at Inge Krokanns veg har fått stor trafikkøkning etter omleggingen av E6 og gjort trafikkbildet enda mer uoversiktlig.

«Å skulle plassere en ny bygning for utrykningskjøretøyer ved Sagtunet/Klokkesvingen mener vi vil bidra til en mer trafikkfarlig skoleveg og trafikkfarlige leke- og rekreasjonsarealer.», skriver FAU.

UNDERSØKELSER

Falksete har forståelse for reaksjonene.

– Jeg skjønner at det blir diskusjon om området, siden dette er et areal som ligger tett inn mot grøntarealene hvor barn og unge holder til. Men vi har gjort mange undersøkelser og må tilfredsstille en del krav som vi må håndtere.

Distriktslederen sikter til at de er lovpålagt å ha en beliggenhet som er så sentral at responstiden blir maks 10 minutter dersom det skulle begynne å brenne på Oppdal helsesenter eller noen av de tilstøtende helseinstitusjonene.

– Industriområdet er for langt unna, mener Falksete og tilføyer at TBRT også har et ønske om å være en forebyggende stasjon.

– Vi må være synlig for publikum. Vi får ikke besøk av horder med unger på industriområdet. Vi må ligge på en plass hvor de kan komme gående fra barnehagen og besøke oss.

– FORBUDT

I merknadene til planen er det også kommentert at det ikke er risikofritt at mellom 10 og 15 brannmannskaper skal komme seg raskest mulig til stasjonen rett ved en skolevei i en travel sentrumsgate. Falksete sier at samme regler gjelder for dem som for andre kjørende.

– Det er forbudt for utrykningspersonell å kjøre over fartsgrensa, sier han og tilføyer at de fleste utrykninger skjer på kveld og i helger.

Distriktslederen legger til at statistikken dessuten er klar når det kommer til faren for ulykker i forbindelse med utrykninger.

– De fleste ulykker der utrykningskjøretøy er involvert skjer ikke i sentrumsområder, men på hoved- og fylkesveger utenfor.

TRANGBODD

Debatten om hvor den nye brannstasjonen i Oppdal skal ligge, har pågått i flere år. En periode var det snakk om å få samlokalisert ambulansetjenesten og brannvesenet, slik det er på Røros. Prosessen tok imidlertid for langt tid til at Helse Midt ville vente lenger.

I 2014 flyttet de inn i ny ambulansegarasje, like ved Oppdal stadion. Brannvesenet på sin side, har i en årrekke vært svært trangbodd og arbeidet med planer om en ny brannstasjon. Det er i jakten på egnet tomt Falksete påpeker at de har ønsket å være så nær ambulansebygget som mulig.

ALTERNATIV TOMT

– Bryter dere grensa på 10 minutter om stasjonen for eksempel hadde blitt lagt til tomta der det gamle ølutsalget lå ved den nordre rundkjøringen på E6?

– Nei, det gjør vi ikke. Og det er flere tomter hvor vi ser at vi kunne ha gjort en god jobb. Men det er private som sitter med dem.

– Men det går kanskje an å få kjøpe dem?

– Ja, og det er opp til kommunen.

– Så da utelukker ikke dere en sånn alternativ plassering?

– Nei, det gjør vi ikke. Det handler om hva kommunen kan gå med på, sier Falksete til OPP.

Han legger til at TBRT de siste årene har jobbet forebyggende mot barn og unge, og at det er et argument for å legge brannstasjonen ved Oppdal stadion.

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen i Dovre kommune advarte i OPP torsdag politikerne om å legge en ny brannstasjon ved en trafikkert skolevei i sentrum. I Dovre ble brannstasjonen bygd én kilometer utenfor sentrum for få år siden.

– Jeg har vært på befaring der. De ønsker å ligge unna sentrum for å kunne ha øvelser på stasjonen uten at folk bryr seg. Det skal ikke vi drive med, for vi investerer i et øvingsfelt til 15 millioner kroner på Sandmoen.

TIL SALGS

Hoel eiendom eier store deler av kvartalet ved nordre rundkjøring helt ned mot undergangen ved Oppdalsbanken. Tom Hoel i Hoel eiendom forteller til OPP at kommunen fikk tilbud om å kjøpe areal da behovet for ny brannstasjon ble kjent.

Flere private tomteeiere i sentrum henvendte seg for to år siden til kommunen med tilbud om tomt, men kommunen ønsker å spare penger ved å utnytte egen tomt.

– Det må være ypperlig til formålet med hensyn til tilgjengelighet, sier Hoel om arealet som ligger helt inntil E6 med adkomst via både nordre og midtre rundkjøring.

Det er Oppdal kommune som skal bygge ny brannstasjon som er anslått å koste 48 millioner kroner, og investeringen skal inndekkes gjennom utleie til TBRT.

Det var Arbeiderpartiet som i fjor foreslo å legge brannstasjonen ved Oppdal stadion ett år etter at kommunestyret unisont avviste den samme plasseringen.

I mellomtiden hadde kommunen utredet plassering mellom Vikavegen og rådmannen, der Statens vegvesen avviste utkjøring over gang- og sykkelveien.

Rådmannen har anslått at brannstasjonen krever en 3500 kvadratmeter stor tomt. Fau-leder ved Aune barneskole, Terje Tronsgård påpeker overfor OPP at også den kommunale tomta i friområdet ved Oppdal stadion har en pris, og slik ikke er gratis å ta i bruk.

 

Kommentarer (2)

 1. Roald brandtzæg For 4 måneder siden

  Ta hensyn til grøntarealet som vil bli gull verdt i fremtiden. Ta også vare på trafikksikkerheten.

 2. Steingrim Falksete For 4 måneder siden

  Undertegnede synes det er uheldig når Opp skriver at TBRT og leder distrikt sør er åpen for å flytte beliggenhet til ny ... Vis mer Undertegnede synes det er uheldig når Opp skriver at TBRT og leder distrikt sør er åpen for å flytte beliggenhet til ny brannstasjon. Overskrift og innhold henger ikke sammen i fredagens reportasje. TBRT er tydelig på at nærhet til politi, ambulanse og legesenter er mest hensiktsmessig for godt samarbeid. Det gagner Oppdals lokalbefolkning. Også nærhet til skole og idrettsanlegg ser vi på som en fordel. Kort vei til kommunale virksomheter vil trygge barn og unge. Vi fraviker ikke tidligere vedtatte plassering og går for «Klokkesvingen»/ Inge Krokanns veg.

Legg inn kommentar

Kommentarer (2)

 1. Roald brandtzæg For 4 måneder siden

  Ta hensyn til grøntarealet som vil bli gull verdt i fremtiden. Ta også vare på trafikksikkerheten.

 2. Steingrim Falksete For 4 måneder siden

  Undertegnede synes det er uheldig når Opp skriver at TBRT og leder distrikt sør er åpen for å flytte beliggenhet til ny ... Vis mer Undertegnede synes det er uheldig når Opp skriver at TBRT og leder distrikt sør er åpen for å flytte beliggenhet til ny brannstasjon. Overskrift og innhold henger ikke sammen i fredagens reportasje. TBRT er tydelig på at nærhet til politi, ambulanse og legesenter er mest hensiktsmessig for godt samarbeid. Det gagner Oppdals lokalbefolkning. Også nærhet til skole og idrettsanlegg ser vi på som en fordel. Kort vei til kommunale virksomheter vil trygge barn og unge. Vi fraviker ikke tidligere vedtatte plassering og går for «Klokkesvingen»/ Inge Krokanns veg.

Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert