FELT FREDAG: Her, med turisthytta ved Aursjøen i Eikesdalen i bakgrunnen, ble moskusoksen felt fredag. Lørdag åpnet veien inn i dalen.
FELT FREDAG: Her, med turisthytta ved Aursjøen i Eikesdalen i bakgrunnen, ble moskusoksen felt fredag. Lørdag åpnet veien inn i dalen.

Moskusokse på villspor skutt:

To moskus påkjørt

Torsdag ble en nesten nyfødt moskuskalv påkjørt av toget. Fredag led moren samme skjebne.

Naturoppsyn Tord Bretten sier til OPP at den unge moskuskua ble påkjørt bare 100 meter fra stedet der kalven ble påkjørt torsdag.

– Den unge kua hadde melk i jurene, og vi fant ingen kalv i nærheten av henne. Derfor mener vi at hun må ha vært moren til kalven som ble påkjørt dagen før, sier Bretten.

Begge ble drept momentant da toget traff dem.

Moskusen har trukket ned mot beitet i Drivdalen den siste tiden, og mange har stanset bilene for å se på dem.

– Vær oppmerksomme i trafikken, og hold god avstand til dyrene, advarer Bretten. Mange mister hodet i møtet med moskus, og glemmer sikkerhetsavstanden.

Skjøt okse

Fredag skjøt naturoppsynet en okse i Eikesdalen, den ble felt ved Aursjødammen. Dette er i Nesset kommune, et godt stykke fra kjerneområdet til moskusen.

– Vi fikk beskjed om at oksen befant seg der 22. mai. og den var også observert i terrenget den 17. mai. Den befant seg like ved turisthytta, og veien inn i dalen åpnet lørdag. Derfor ble oksen felt fredag, forklarer Bretten.

Oksen var seks-sju år gammel, og ganske lett av vekt.

– Slaktevekta var 134 kilo, sier han. Det kan tyde på at oksen har vært utenfor vinterbeitet noe tid.

Dette er de første hendelsene med moskus i år. Det er velkjent «vårtegn» i Oppdal at moskus blir påkjørt av toget, eller tar turen ut av kjerneområdet.

– Det har vært en uvanlig stille vår. Moskustellinga var 4. april, og siden det har vi ikke registrert hverken moskus som har tatt turen over Driva eller andre hendelser.

Moskustellinga i april viste at det var 237 moskus i kjerneområdet. Mannskapene fant 172 moskuser i Oppdal og 65 i Dovre og Lesja. 237 dyr er et minimumstall, fordi det kan være dyr som mannskapet ikke fanget opp under tellingen.

I fjor ble det funnet 244 moskuser, og i vinter ble det felt 17 dyr for å redusere vinterbestanden ned mot de 200 dyrene som myndighetene vil at moskusstammen på Dovrefjell skal være på.

Vennligst Logg inn for å kommentere