Fotballhallen skal bygges på Nye grus som omreguleres til formålet, forteller leder i fotballgruppa Inge Lauritzen.
Fotballhallen skal bygges på Nye grus som omreguleres til formålet, forteller leder i fotballgruppa Inge Lauritzen.

Formannskapet ber om samarbeid:

Sp vil støtte fotballhall

Senterpartiet vil bruke 1,4 millioner ny fotballhall. Formannskapet vil ihvertfall starte planleggingen. Heidi Pawlik Carlson (KrF) mente kulturskolen var viktigere.

Flertallet i formannskapet ville i dag avvente å gi hallen tilskudd til kommunestyremøtet i juni, men formannskapet ønsker enstemmig at kommunen og idrettslaget starter dialogen om å realisere hallen.

Leder i fotballgruppa Inge Lauritzen presenterte i fjor planer om å bygge en 9erhall til 19 millioner. Den gangen fikk de ikke støtte i kommunestyret fra andre enn Venstre.

Nå er det igjen tid for handlingsplan-behandling, der politikerne skal bestemme pengebruken i kommunen de neste fire årene.

Oppdal Senterparti ønsker fortgang i arbeidet med fotballhallen som er prioritert på 2. plass i delplan idrett som formannskapet banket tidligere i møtet.

Partiet vil bruke 1,4 millioner fra fjorårsoverskuddet til ny hall og ber i tillegg om at rådmannen går i dialog med Oppdal idrettslag for et samarbeid om å realisere en fotballhall – og kommer tilbake med en sak til kommunestyret.

– Vi ønsker å prioritere fotballhall. Vi er ikke i tvil om at dette trengs i fotballen i Oppdal, og kommunen bør bidra, sa Ola Husa Risan da han presenterte forslaget.

BA FOR KULTURSKOLEN

Heidi Pawlik Carlson (KrF) ville avvente til kommunestyremøte å støtte noe forslag til pengebruk, men varslet at hun ville øke rammen til kulturhuset – og kulturskolen. Hun pekte på lange ventelister og lav bemanning.

– Det er viktigere å bruke penger på dette enn på en fotballhall, sa Heidi Pawlik Carlson og la til:

– Folk blir sjuke fordi de er overarbeidet i kulturskolen, sa KrF-politikeren.

Både Ingvill Dalseg (H) og Ola Husa Risan (Sp) arresterte Pawlik Carlson og pekte på at pengene som kommunen gir i et eventuelt tilskudd til en fotballhall er en engangssum.

– Det kan vi ikke bruke på  kulturskolen, det er ikke penger til drift, sa Dalseg.

– Ingen tvil om at kulturskolen er viktig. Men pengene til en fotballhall er en engangssum, påpekte Husa Risan.

Da grep rådmannen inn:

– Det er en vanskelig øvelse å fordele penger etter hvem som har det verst i kommunen. Det er fort gjort å trå feil, advarte Skjølsvold og pekte på at kulturhuset har et eget styre som skal fordele pengene innad i foretaket:

– Beklager at det ble oppfattet slik, jeg jobber i foretaket og er kjent med at det er utfordringer der, sa Pawlik Carlson som likevel ba om økte rammer til kulturhusforetaket hun selv jobber i.

Tor Snøve (Ap) varslet at han ville holde seg til rådmannens tilrådning før Ap samles til gruppemøter og partiene møtes i kommunestyret i juni.

Før det er det også høring om handlingsplanen tirsdag om en uke der aktører kan melde inn sine behov og ønsker.

Trygve Sande (V) og Venstre foreslo å bevilge fire millioner til fotballhall i fjor. Han varslet også støtte i år.

– Det favner bredt og er til glede for mange. Det er lite bidrag fra kommunen i forhold til det en får igjen, sa Sande som likevel ikke ville støtte hallforslaget til Senterpartiet i denne omgangen.

Tidligere i møtet vedtok nemlig politikerne å bruke 4,3 millioner fra forrige års overskudd til å gjennomføre strakstiltak på data der kommunens nett og servere er i ferd med å knele.

Det var tiltak som opprinnelig sto i handlingsplanen som en lånefinansiert investering og skulle tas senere.  Nå skyves det fram, og politikerne velger å finansiere det med fondsmidler.

Det sto dermed bare 1,4 millioner igjen av fjorårsoverskuddet på fond, som Sp ville bruke på fotballhall. Tilskudd kan nemlig i hovedsak ikke lånefinansieres.

Derfor åpner Sande for at politikerne i kommunestyret kan komme til å gjøre om på vedtaket  i dag – og velge å lånefinansiere IKT-satsingen.

Da har politikerne i realiteten nesten fem millioner til investeringer.

For politikerne har mer enn bare fotballhall på ønskelista, og kan ha behov for litt flere ekstramidler når handlingsplanen skal bankes i juni.

BA OM FEM UTREDNINGER

I dagens møte la Ingvill Dalseg på vegne av Høyre fram en rekke verbalforslag og ba om hele fem utredninger, fire av dem fra rådmannen. Tor Snøve ba om to.

Ap vil ha grundig gjennomgang av hele eiendomsskatte-systemet der en skal se på flere alternativer for innkreving av eiendomsskatt og hvilke økjonomiske konsekvenser det får. Rådmannen har foreslått å fjerne bunnfradraget og innføre 30 prosent reduksjon for å opprettholde dagens inntekter fra eiendomsskatter. Det vil imidlertid medføre at de med boliger med lavest takst, må betale mer.

– Vi er opptatt av at eiendomsskatten skal ha en sosial profil, slik at vi tar vare på de som ikke har den beste økonomien. Det håper vi å få mulige ordninger for gjennom en slik utredning, sa Snøve.

Ap vil også be rådmannen innen 1.mars 2020 å framlegge en sak om framtidens helse- og omsorgssektor i Oppdal kommune og viste til økonomisjefens bekymring for det voksende antallet eldre i Oppdal.  Kommunen trenger snaut 150 flere årsverk innen helse fordi antallet som trenger pleietjenester vil fordobles til 400 i 2040.

Dalseg hadde to lignende forslag, men ville også utrede mer.

– Hvis vi ønsker en mer sosial behandling, ville en ikke hatt eiendomsskatt overhodet. Det vil være en god ting å få belyst de nye konsekvensene, sa Dalseg.

Hun etterlyste også den grønne aksen i Oppdal+, vinneren i arkitektkonkurransen for sentrum. Hun ville engasjere Nasjonalparken Næringshage for å lage bærekraftig og helhetlig strategi for Oppdal sentrum.

Dalseg ville se på hvordan ferdselen kanaliseres i sentrum.

– Hvordan kommer vi fra Kåsen til gravfeltet på Vang. Vi må ta et steg tilbake og se om vi har en helhetlig planlegging for sentrum. Vi må ha hjelp av profesjonelle, sa Dalseg. Uten å få støtte fra de andre.

– Verbalforslag kan virke ufarlige, men de har en kostnad, arbeidstimer koster. Vi må være forsiktig å spørre om for mye, sa Trygve Sande.

Rådmann Dagfinn Skjølsvold var enig.

– Det er ikke småtteri av utredningsarbeid du vil sette i gang. Vi er effektiv og god, men du forlanger mye, kommenterte Skjølsvold til Dalseg.

Da Sande advarte mot kostnadene med alle utredningene hun foreslo, tente Høyre-politikerne.

–   Jeg regnet ikke med at Venstre ville stemme for dette, og dere trenger ikke kritisere oss. Det må være lov å løfte fram gode forslag, uten at vi skal beskyldes for uansvarlighet.

Rådmannen helte til slutt litt kaldt vann i blodet på politikerne.

– Verden står ikke stille, det er i hvert fall fire forhold som er uavklart, påpekte rådmannen:

  • Samarbeid med Siva om ny møteplass i sentrum kan gi to millioner i investeringer.
  • Uavklart adkomst for Biltema fra dagens E6 kan føre til at kommunen blir utfordret om å bidra økonomisk.
  • Nytt avfallsselskap i Midt-Norge kan innebære krav om et kapitalinnskudd fra kommunen
  • Oppdal som Universitetskommune  kan utløse krav om bevilgning.

Følgende ble enstemmig vedtatt i formannskapet:

GRATIS MENINGOKOKKVAKSINE:  Ingvill Dalseg (H) foreslo å bevilge 20.000 kroner til meningokokkvaksine i videregående skole. I dag er det en egenandel, og fylket har bedt kommunen om å bidra slik at den blir gratis.  I fjor vaksinerte 90 elever seg ved OVS.

– I 7. klasse var det en av mine medelever som døde av sykdommen. Jeg stusset på at vaksinen bare skal værte for videregående skole,sa Tor Snøve som fikk svar fra Dalseg som pekte på at de fleste sykdomstilfellene er blant elever i videregående skole.

KOMMUNEPSYKOLOG: Ordfører Kirsti Welander (Ap) pekte på at Oppdal har krav om kommunepsykolog i helsetjenesten fra 1. januar 2020.

– Jeg hadde håp om å få til to stillinger for å få et faglig nivå, sa Welander.  Kommunen har invitert Rennebu og Sunndal med på et spleiselag, og Sunndal er interessert.

Rådmannen har imidlertid ikke fått plass til dette i 2020.

– Det kan ikke formannskapet godta. Vi må finne friske midler til denne stillingen. Dette må løses innen rammen for hesle og familie og så er det en lederoppgave å finne midler til det ved omdisponering av ansatte, naturlig avgang eller annen omorganisering, sa Welander og la til:

– Hver gang noen går av med pensjon, må vi spørre oss om vi skal ansette en person i samme oppgaven eller om vi skal endre på ting. Vi har hatt rikelig tid til å få på plass en kommunepsykolog fra 1. januar, sa Welander i et personlig hjertesukk.

Alle støttet forslaget om at rådmannen innarbeider kommunepsykologtjeneste innenfor eksisterende ramme.

EIENDOMSSKATT-UTREDNING: Rådmannen skal utrede konsekvensene av en omlegging av eiendomsskatt og det legges fram for kommunestyret når det blir nytaksering om tre år.

HELSEUTREDNING: Flertallet ber også rådmannen om å utrede framtidas helsetjeneste i Oppdal.

FOTBALLHALL: Rådmannen blir bedt om å gå i dialog med Oppdal idrettslag om å realisere en fotballhall.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments