SVs Arne Opdahl går ut mot ordførerkandidat Geir Arild Espnes ønske om snøscooterløype i Storlidalen. Her er Espnes på inspeksjon av en løype tilrettelagt for lystkjøring i Holtålen med skutereier John Arthur Jamtseter i vinter.

SVs Arne Opdahl går ut mot ordførerkandidat Geir Arild Espnes ønske om snøscooterløype i Storlidalen. Her er Espnes på inspeksjon av en løype tilrettelagt for lystkjøring i Holtålen med skutereier John Arthur Jamtseter i vinter. Foto: Oppdal Sp

SV kaller Sps planer om snøscooterløype populisme:

Vil heller regulere skiløyper

Sp gikk frem med hele 10 prosentpoeng på OPPs meningsmåling i forrige uke, men SVs listekandidat, Arne Opdahl, mener populismen ofte blir for tydelig i partiet. Som i spørsmålet om snøscooterløype i Storlidalen, der Opdahl heller vil legge bedre til rette for motorsport ved Hesselberg og regulere skiløyper i Gjevilvassdalen.

Oppdal SP og snøscooterløype

Oppdal SP går fram på meningsmålingene, mye takket være et godt valgprogram, som jeg som SV-er på mange punkter kan slutte meg til. Men populismen blir ofte for tydelig. Som når det gjelder støtten til lystkjøring med snøscooter i Oppdals fjellverden.

Storlidalen har blitt utpekt som område der scooterløype uten motforestillinger kan legges, både i og utafor dalen. Men har Storlidalen fortjent den tvilsomme «æren» av å bli utpekt som arena for ei slik scooterløype?
For hva viser erfaringene med slike scooterløyper? For motforestillingene finnes, for den som vil sjå. Naturvernforbundet i Røros, Holtålen, Os og Tydal har evaluert scooterløypa i Gauldalen. I motsetning til Oppdal SP sine motforestillingsfrie og populistiske utspill nevner Natturvernforbundet for eksempel at løypa overhode ikke er bærekraftig etter Naturmangfoldsloven. Det er nedgang i besøk til trimpostene i løypa sitt nedslagsområde. Det har vært flere farlige møtesituasjoner i løypa, både mellom scootere og ikke minst skiløpere. Scooterne holder ikke angitte fartsgrenser. Sterkt redusert naturopplevelse for andre turfolk på grunn av støy og bensinlukt. Og ikke minst har ulovlig og vettalaus villmannskjøring utafor traseen ikke minket, men tvert i mot økt.

Også i Gauldalen har tamreindrifta hatt problemer med scootertraseen. Reinflytting har blitt vanskeliggjort og stenging av løypa nødvendig, og i disse situasjonene har scooterfolket kommet med stygg hets og grov språkbruk mot de som driver med tamrein i nedslagsområdet for scooterløypa.
I tillegg har oppretting av scooterløypa kosta kommunen penger, som kunne ha blitt brukt til mye mer kostnadseffektive folkehelsetiltak enn lystscooterløypa påstås å være.
For det er nesten komisk når ordførerkandidat og ikke minst folkehelseprofessor Geir Arild Espnes prøver å forklare at dette er et godt folkehelsetiltak! For at noen få skal bidra til naturforsøpling for så mange. Og ikke minst naturen sjøl kan ikke protestere mot et slikt tiltak.

Og hva med næringsverdien av dette? Kan SP virkelig mene at den er positiv for et område som Storlidalen? Slik jeg har forstått dette er det naturbasert reiseliv Storlidalingene også satser på, og ikke lystbasert motorisert scooterferdsel i utmark. Uttalelsene fra både grunneiere og næringsdrivende i Storlidalen tyder på at Oppdal SP ikke kapret så mange stemmer som de håpet med dette håpløse «folkehelsetiltaket»!
Og det blir vel ikke mer spiselig for målgruppa når ordførerkandidaten lover at scooterne snart er batteridrevne, så forsvinner støyproblemet også!

Oppdal SV vil heller støtte satsing på utviding og vedlikehold av motorsportanlegget ved Hesselberg. For lystkjøring og konkurransekjøring i regulerte og mest mulig trygge former både sommer og vinter.
Desto mer påfallende blir varaordførerens og folkehelseprofessorens fremming av lystkjøring med snøscooter i Oppdals natur når en ser hans konsekvente neistemming i kommunestyrets prosess med å sikre skiløyper i Gjevillvassdalen. Et udiskutabelt megapositivt og unikt folkehelsetiltak, også i landsmålestokk.
Oppdal SV sier nei til regulering av scooterløyper i Oppdals fjell og daler, og ja til framtidsretta regulering av skiløyper i Gjevillvassdalen.

Hilsen Arne Opdahl,

listekandidat Oppdal SV

Kommentarer (5)

 1. Ståle Steel Nyseter For 3 måneder siden

  Eller bare lage en skuterløype.

 2. Oddvar Magne Skjørstadmo For 3 måneder siden

  Er det valgkampen som har startet ja. Skiløyper eller snøskooterløyper? Hvorfor ikke ha skiløypetraseer ute i naturen, o... Vis mer Er det valgkampen som har startet ja. Skiløyper eller snøskooterløyper? Hvorfor ikke ha skiløypetraseer ute i naturen, og snøskooterløyper etter veitraseer, som ikke er prioritert brøytet om vinteren? Og snøskooter tillatt kjørt f.eks mellom to klokkeslett på dagtid. Så det ikke blir tillatt tidlig morgen, natt eller sen kveld.

 3. Harald Kr. Jære For 3 måneder siden

  Gauldalsløypa er nevnt i dette innlegget. Oppdal Senterparti hadde innlegg i "Opdalingen" 22 mars. Ledende Sp-folk hadd... Vis mer Gauldalsløypa er nevnt i dette innlegget. Oppdal Senterparti hadde innlegg i "Opdalingen" 22 mars. Ledende Sp-folk hadde fått oppleve Gauldalsløypa og ble så begeistret at dette måtte de også få til i Oppdal, og valget falt på Storlidalen. Tilbake til Gauldalsløypa. Den eksisterer per dags dato ikke, for fylkesmannen har opphevet Holtålen Kommunes vedtak om løype fra 2018. Flere årsaker, - snøscooterklubbens formann ble ansatt i 25% kommunal stilling som saksutreder for løypa. (Inhabil) Alle protester ble samlet i en pott og avvist av kommiunestyret. Sitat fra Holtålen Snøscooterklubbs facebookside 11. juni: "Vedtaket om Gauldalsløypa ugyldig, Holtålen Kommune tilbake til start."

 4. Odd Nyberg For 3 måneder siden

  Jeg har som far vært med mine barn på svært mange scooterløp og konkurranser rundt omkring. Det samholdet, og kameratska... Vis mer Jeg har som far vært med mine barn på svært mange scooterløp og konkurranser rundt omkring. Det samholdet, og kameratskapet savnes litt blant skiløperne. Du kan gå bort til din argeste konkurrent å låne en reservedel, som han kan ha bare en av selv, å få ja med en gang. Er det slik på skistadion mellom konkurrenter ? Deles informasjon om skismørning osv. ? Min påstand er at her har skifolka MYE å lære fra både bilfolk og scooterfolk. Ja - jeg har vært på mange skikonkurranser også...så slik er det. Ferdig snakka?

 5. Inge Bertil Bruseth For 3 måneder siden

  Mye biltrafikk og utover Stolidalen, spesielt populært om vinteren. Som heller ikke er helsebringende, med tanke på ekso... Vis mer Mye biltrafikk og utover Stolidalen, spesielt populært om vinteren. Som heller ikke er helsebringende, med tanke på eksos.

Legg inn kommentar

Kommentarer (5)

 1. Ståle Steel Nyseter For 3 måneder siden

  Eller bare lage en skuterløype.

 2. Oddvar Magne Skjørstadmo For 3 måneder siden

  Er det valgkampen som har startet ja. Skiløyper eller snøskooterløyper? Hvorfor ikke ha skiløypetraseer ute i naturen, o... Vis mer Er det valgkampen som har startet ja. Skiløyper eller snøskooterløyper? Hvorfor ikke ha skiløypetraseer ute i naturen, og snøskooterløyper etter veitraseer, som ikke er prioritert brøytet om vinteren? Og snøskooter tillatt kjørt f.eks mellom to klokkeslett på dagtid. Så det ikke blir tillatt tidlig morgen, natt eller sen kveld.

 3. Harald Kr. Jære For 3 måneder siden

  Gauldalsløypa er nevnt i dette innlegget. Oppdal Senterparti hadde innlegg i "Opdalingen" 22 mars. Ledende Sp-folk hadd... Vis mer Gauldalsløypa er nevnt i dette innlegget. Oppdal Senterparti hadde innlegg i "Opdalingen" 22 mars. Ledende Sp-folk hadde fått oppleve Gauldalsløypa og ble så begeistret at dette måtte de også få til i Oppdal, og valget falt på Storlidalen. Tilbake til Gauldalsløypa. Den eksisterer per dags dato ikke, for fylkesmannen har opphevet Holtålen Kommunes vedtak om løype fra 2018. Flere årsaker, - snøscooterklubbens formann ble ansatt i 25% kommunal stilling som saksutreder for løypa. (Inhabil) Alle protester ble samlet i en pott og avvist av kommiunestyret. Sitat fra Holtålen Snøscooterklubbs facebookside 11. juni: "Vedtaket om Gauldalsløypa ugyldig, Holtålen Kommune tilbake til start."

 4. Odd Nyberg For 3 måneder siden

  Jeg har som far vært med mine barn på svært mange scooterløp og konkurranser rundt omkring. Det samholdet, og kameratska... Vis mer Jeg har som far vært med mine barn på svært mange scooterløp og konkurranser rundt omkring. Det samholdet, og kameratskapet savnes litt blant skiløperne. Du kan gå bort til din argeste konkurrent å låne en reservedel, som han kan ha bare en av selv, å få ja med en gang. Er det slik på skistadion mellom konkurrenter ? Deles informasjon om skismørning osv. ? Min påstand er at her har skifolka MYE å lære fra både bilfolk og scooterfolk. Ja - jeg har vært på mange skikonkurranser også...så slik er det. Ferdig snakka?

 5. Inge Bertil Bruseth For 3 måneder siden

  Mye biltrafikk og utover Stolidalen, spesielt populært om vinteren. Som heller ikke er helsebringende, med tanke på ekso... Vis mer Mye biltrafikk og utover Stolidalen, spesielt populært om vinteren. Som heller ikke er helsebringende, med tanke på eksos.

Legg inn kommentar
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert