Her kommer brukertilgangen på opp.no  20.januar. Vi innfører betalingsløsning.

Veslliesetrene på Dovrefjell er stridens kjerne. Staten vil rive dem, mens lokalbefolkningen og kulturforkjempere vil la dem stå, og varsler demonstrasjoner.
Veslliesetrene på Dovrefjell er stridens kjerne. Staten vil rive dem, mens lokalbefolkningen og kulturforkjempere vil la dem stå, og varsler demonstrasjoner.

Oppdal Sp kaster seg inn i debatten om skytefeltet:

‘- Ikke rør setrene på Dovrefjell

Turistforeningen har fått sine gamle bygninger på Snøheim og driften tilbake – de bruksberettigede bøndene får det ikke. Det synes vi er urimelig, skriver Geir Arild Espnes og Odd Arne Hoel i Oppdal Sp, som kaster seg inn i debatten om å bevare to setre på Hjerkinn.

Ikke rør setrene på Dovrefjell: De hører til der.

I en leder i Nationen den 11.7. slås det fast at: Setre hører hjemme på Dovrefjell. Dette er en respons på Klima- og miljødepartementets pukking på at setergrendene Vesllie og Rollstadsætre på Hjerkinn skal fjernes. I lederen i Nationen sies det videre: «Riving av to setergrender på Hjerkinn vil være et uhistorisk og uproporsjonalt feilgrep.»

Saken omtales i Opp 18. juli, også der vises den sterke motstanden mot planene om riving.

Vi vet at det har vært sluppet bomber og skutt granater på Dovrefjell siden 1923 – og at skytefeltet har båndlagt 165 km2. Nå er feltet nedlagt, og i løpet av 2020 skal det være tilbakeført. Spørsmålet er: Til hva?

Spørsmålet er grunnleggende for å forstå hvor vi vil, og hva vi vil med Dovrefjell, og hva vi vil at Norge skal være. Men det kan også sees på som en bekreftelse på hvor galt det kan gå når sentrale myndigheter står for forvaltningen, og denne ikke skjer lokalt av de som kjenner områdene best.

Vi har stor forståelse for departementets argumentasjon knyttet til villreinstammen. Vi mennesker har gjennom aktiviteten siden 1923 skapt problemer for denne stammen. Og vi forstår også at Forsvarsbygg har disposisjonsrett til setrene som er lagt ut for salg og fjerning. Men å fjerne disse setrene er veldig feil.

Vi ser at Regjeringen dekker seg bak at Hjerkinn skytefelt skal restaureres tilbake til det opprinnelige, og at alle bygg skal rives i feltet. Men, som ordfører i Lesjakommune, Mariann Skotte påpeker til Opp-avisa, setrene var jo der lenge før skytefeltet, så det kan umulig gjelde dem.

Vi forstår heller ikke at hensynet til villreinstammen rettferdiggjør å fjerne en bygningsmasse som er typisk for våre områder og er kulturminner av historisk betydning. De to setergrendene det er snakk om inne i det 162 km2 store skytefeltet opptar bare småtterier av plass og skaper minimal aktivitet som kan forstyrre. Det gjelder kun 5 seterbygg.

Setrene og setervollene bør kunne brukes til beiting. Seterdrift har foregått i hundre år har vær en del av det som har foregått i området. Dette burde kunne skje selv etter innlemmelsen i nasjonalparken fra 2020. Turistforeningen får sine gamle bygninger og drift tilbake – de bruksberettigede bøndene får det ikke. Det synes vi er urimelig.

Det må kunne antas at turister og busser skremmer flere rein enn hva to setergrender og noen gjetere vil gjøre. Det er uansett umulig å tilbakeføre Dovrefjell til en tid før menneskelig påvirkning. Menneskenes aktivitet har vært en del av aktiviteten i fjellet siden veidemennenes tid. Det må det fortsette å være. Det er stor forskjell på et voldsomt bråkete skytefelt, som vi er enige burde legges ned, til setring og beiting.

I fjellene våre har reinen vandret samtidig som folk har drevet næring i årtusener. Å gjøre Hjerkinn seterfri vil være et feilgrep også for de turistene som kommer for å oppleve fjellet.

Oppdal Senterparti støtter derfor helhjertet grunneier Statsskog, ordførerne i Lesja og Dovre, Oppland sau og geit, stiftelsen Norsk Kulturarv og alle andre som er imot å rive setrene på Hjerkinn. Vi mener at siden dette er en sak av kulturhistorisk interesse, så må ikke bare klima- og miljøminister Ola Elvestuen se på nytt på denne saken, kulturminister Trine Skei Grande må også raskt inn i saken.

Odd Arne Hoel og Geir Arild Espnes,

Oppdal Senterparti

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Bjørn Grøseth Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Bjørn Grøseth
Gjest
Bjørn Grøseth

Klima og miljødepartemanget er mest sannsynlig fult av urbane kaffejengere som aldri har satt sine føtter på annet enn brostein og asfalt. De sitter på kontoret sitt i Oslo og tror de har peiling på ting de har hørt om, men aldri sett eller opplevd. Etter å ha, med lavtflyvende jagerfly, bombet området, kjørt med tanks og annet tungt militært utstyr siden 1923 nå bestemt seg for å redde «verden» og reinsdyr stammen med å riv to setrer som har stått der siden før all militær virksomhet starta. De har allerede sanert bort flere veier inne i området, som var… Les mer »