Her kommer brukertilgangen på opp.no  20.januar. Vi innfører betalingsløsning.

Kan få betydning for mange oppdrettere, mener toppadvokat:

Saksøker staten for millioner

Oppdretter på Jæren går til sak for å få høyere erstatning. Får han medhold vil det få betydning for mange pelsdyroppdrettere i Norge, blant annet i Oppdal.

Pelsdyrbonde Martin Hove i Klepp på Jæren saksøker staten for flere millioner kroner. Dette for å få full kompensasjon når pelsdyrfarmen hans  må legges ned innen 2025.

– Vi bor i ett land som må erstatte det de tar fra oss. Dette er tyveri, sier Martin Hove, sier han til NRK.

Ifølge Hove selv vil han tape omkring 9 millioner kroner når staten tvangsnedlegger næringen hans om drøyt fem år.

Hove vil få 2,8 millioner i kompensasjon fra staten, mens hans farm ifølge to uavhengige takseringer er verdt 13 millioner.

Bonden mener også  erstatningen som bøndene skal få for å rive anleggene er for lav, og ber rettens skjønn utmåle den totale erstatningen.

Hove hjelpes av den profilerte advokaten Sigurd Klomsæt, som mener saken vil kunne få betydning for mange av landets 180 pelsdyroppdrettere.

– Vi regner med at Martin Hove sin sak når frem, og det vil få konsekvenser for alle som er i samme situasjon som han.

Et søksmål fra oppdretterne har ligget i lufta lenge, og får bonden medhold vil det kunne skape presedens for mange av de 180 gjenværende pelsdyroppdrettere i Norge.

Mange av oppdretterne, blant annet i Oppdal, sitter på nedbetalte anlegg og store verdier som ikke vil bli erstattet av staten slik kompensasjonen er lagt opp.

I erstatningsoppgjøret baserer staten seg på begrepet «bokført verdi», som utgjør bare en brøkdel av det farmene er verdt.

I høringen om pelsdyroppdrett tidligere i år ble pelsdyroppdretter Martin Ishoel brukt som eksempel på hvor stort sprik det er mellom statens tilbud og farmenes reelle verdi. Ishoel har en farm som er verdt åtte millioner, men bokført verdi er bare 80.000 kroner.

Pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet og fem andre pelsdyrbønder gikk til sak mot staten tidligere i år som følge av nedleggingsforslaget som da ennå ikke var vedtatt. Bjørnbets sak ble avvist av Sør-Trøndelag tingrett.

Søksmålet fra Hove er det første som omhandler selve erstatningsordningen, som har blitt sterkt kritisert fra en rekke partier, også av lokal- og rikspolitikere fra regjeringspartiene.

Det kom fram både under selve stortingsdebatten om nedleggingen og kompensasjonsordningen, og i reaksjonene etter vedtaket i juni der ordfører Kirsti Welander i Oppdal og flere andre lokalpolitikere har omtalt vedtaket som et ran.

– Det er beregnet at det vil koste to milliarder å legge ned næringa. Det er vekslepenger i Norge. Når man gjør dette mot en næring mener jeg at det er ikke mulig å vri seg unna, sa ordfører Kirsti Welander til OPP dagen etter nedleggingsvedtaket.

Vennligst Logg inn for å kommentere