Moskussafari er populært, Johan Shønheyder forteller at man må belage seg på en lang gåtur for å se de mektige dyrene.

Moskussafari er populært, Johan Shønheyder forteller at man må belage seg på en lang gåtur for å se de mektige dyrene. Foto: Oppdal Safari, Sigbjørn Frengen

Turistene strømmer til populær dyresafari:

200 har sett moskus i år

Folk fra hele verden tar turen til Oppdal får å få et glimt av de mektige dyrene i skogen og på fjellet.

Turistsesongen er i gang for fullt og Johan Shønheyder kan melde om godt besøk på moskus- og elgsafari.

–På moskussafari har vi hatt rundt et par hundre besøkende så langt, forteller han.

Selv om moskussafairen er svært populær blant turistene er det aldri noen garanti for at man får sett de mektige dyrene.

–Jeg pleier å si til dem som vil ha garanti for å se dyr at da er det bedre om de bare får tilbake pengene med en gang. Det skaper et ekstra spenningsmoment ved safarien. Det har bare skjedd en 10-12 ganger i løpet av de årene jeg har hold på at folk ikke har fått sett dyr og det har som oftest vært på grunn av vær eller at turistene ikke har fått til å gå hele turen, forteller Schønheyder.

–Hvor er det moskusen holder til nå?

–Vi pleier å starte safariene fra Kongsvold og går mot Hjerkinn og vestfjellene. Nå må man nok belage seg på å gå rundt 5 timer for å få sett moskus da dyrene har trukket innover i fjellet nå, sier Schønheyder.

Selv om det er en kjent sak at man må holde avstand om man møter moskus, sier Schønheyder at de er opptatt av å holde avstanden til de store dyrene på Dovrefjell.

–Man bør holde minst 200 meter avstand fra dyrene har Fylkesmannen kommet med anbefaling om, noe som er viktig å overholde spesielt om man ikke har møtt på moskus før og ikke kjenner kroppsspråket dens. Det er sjelden vi føler oss truet av moskusen, men det er ikke lurt å utfordre den. Om vi har med oss en stor gruppe skjer det av og til at moskusen reagerer litt på det, så da er det best å holde god avstand.

Det er ikke bare safari for å se moskusen på Dovrefjell som er populær hos turistene, mange vil også få et glimt av elgen.

–Det er mange europeere fra Tyskland, Nederland og Sveits, i tillegg til at det en del fra Australia og Asia.

–Har det skjedd at dere har møtt elg ved veien på tur til safari?

–På de 10-12 årene jeg har drevet med dette har det kun skjedd et par ganger at vi har møtt på elg i veien, men vi er kanskje dem som ser mest elg når vi kjører forbi.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
>
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert