Her kommer brukertilgangen på opp.no  20.januar. Vi innfører betalingsløsning.

Valgforsker og hytteoppdaling, Bernt Aardal, har forståelse for hytteforeningens ønske om større innflytelse i kommunen der de har hytte.
Valgforsker og hytteoppdaling, Bernt Aardal, har forståelse for hytteforeningens ønske om større innflytelse i kommunen der de har hytte.

Forstår hyttefolkets ønske om større lokal innflytelse:

Åpen for valgfri stemmerett

Valgforsker og hytteoppdaling, Bernt Aardal, har forståelse for fritidsinnbyggernes ønske om større lokal påvirkning.

– Stemmerett til hyttefolk er et viktig insentiv til politikerne for å tenke mer helhetlig, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag, til Radio E6.

Denne uka har Bringsvor tatt til orde for at valgloven endres før lokalvalget om fire år, slik at hytteinnbyggerne skal få mer innflytelse i kommunen der de har hytta si.

Han peker på at mange hytteeiere er mer knyttet til sin hyttekommune enn sin bostendskommune, men likevel har de liten formell innflytelse der.

–  Hyttefolket er veldig opptatt av lokalvalg og de store sakene i kommunen. Det er et demokratisk underskudd at vi ikke har muligheten til å påvirke i hyttekommunen, sier Bringsvor til Nationen.

Det er tidligere foreslått å gi hytteinnbyggerne dobbel stemmerett for å øke deres innflytelse, noe som har møtt mye motstand.

–  Derfor ønsker vi ikke dobbel stemmerett, men valgfri stemmerett. Da kan folk selv avgjøre hvilken kommune de har størst tilknytning til og stemme der, sier Bringsvor til Radio E6.

Foreningen har utredet tre modeller, dobbel stemmerett, delt stemmerett og valgfri stemmerett, og mener altså at valgfri stemmerett er den beste løsningen.

  –  Er ikke kommunene flinke nok til å lytte til hytteinnbyggerne og legge til rette for deres ønsker?

–  Mange kommuner er veldig flinke, og det er mindre behov for å gi hyttefolket mer innflytelse. Men mange kommuner er også grådige, der de aktivt utestenger hyttefolk fra avgjørelser. Noen steder må hytteinnbyggerne betale mer i kommunale avgifter enn fastboende. Gjennom å gi oss stemmerett er det mulig å korrigere kursen.

  – I hvilke saker ønsker dere mer innflytelse?

– Det kan være i spørsmål om kommunale avgifter, fortetting, utbygging og bygdeutvikling. Hyttefolket kan være blant de største patriotene som er glad i kommunen, og vil gjerne delta for å få et attraktivt sentrum, god kultur og flere arbeidsplasser. De ønsker at kommunen skal bli best mulig for alle parter.

Valgforsker og hytteoppdaling, Bernt Aardal er åpen for forslaget fra Norsk Hyttelag.

– Jeg forstår argumentasjonen fra Norsk Hyttelag, men det problematiske med hel eller delvis stemmerett i hyttekommunen er at disse velgerne ikke skatter fullt ut til denne kommunen, sier valgforsker Bernt Aardal, i pressemeldingen fra foreningen.

På spørsmål om hvilken modell han synes er best, svarer Aardal:

–  Modellen med valgfri stemmerett er kanskje lettest å forsvare, men den forutsetter at du også skatter til denne kommunen, sier Aardal.

I 2018 var det innført eiendomsskatt på fritidsbolig i 281 av landets 422 kommune, og Oppdal er en av dem. Det betyr at hele 300 000 fritidseiendommer betaler eiendomsskatt på landsbasis. Totalt er det 600 000 hytteeiere i Norge.

– Jeg er uenig i at stemmeretten må knyttes til eiendomsskatten. Stemmerett er en borgerrettighet uavhengig av inntekt og andre forhold, sier Bringsvor i en kommentar til Aardal.

Vennligst Logg inn for å kommentere
3 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
3 Kommentarforfattere
Oddvar Magne SkjørstadmoPeter DewKurt Guldvik Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Kurt Guldvik
Gjest
Kurt Guldvik

Forbannet tull. Hyttefolk skal kun ha stemmerett,dersom de melder flytting til aktuell kommune.
Hvorfor skal de som er der av og til,bestemme hvordan de som er fastboende skal drive sin kommune.

Peter Dew
Gjest
Peter Dew

Kan høres ut som om Oslofolket foreslår at de også skal få bestemme i lokalvalg!
Ettersom de finnes ingen boplikt i Oppdal så er det allered fullt mulig å kjøpe deg en valgfritt stemme, bare å melde flytting…

Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Om det er boplikt eller ikke, så er det vel den som er registrert i folkeregisteret som helårsbeboer, som har stemmerett i sin krets, eller?