Fjellreven mangler tilgang på viktig føde:

Ingen fjellrevynglinger i år

Dårlig smågnagertilgang gjør at det så langt i sommer ikke er registrert yngling blant fjellrevene i oppdalsfjella.

Som hos andre rovdyr er også fjellreven avhengig av at ting er på plass i næringskjeden slik at den har mattilgang. I fjellrevens tilfelle er det tilgangen på smågnagere som avgjør graden av ynglinger og overlevelse. Denne sommeren har ikke blitt det toppåret som det en stund tegnet til å bli tidligere i vinter, ifølge Arild Landa, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

– Smågnagerbestanden er utfordrende i Sør-Norge og litt bedre i Nord-Norge. Og her i Oppdal har vi ikke registrert noen ynglinger i det fri så langt i sommer. Så her er det et bunnår for smågnagere. Fjellreven er veldig avhengig av tilgang til smågnagere med tanke på yngling og mat til ungene, sier Landa til Radio E6.

Denne uka er han på avlsstasjonen som ligger på Sæterfjellet i Oppdal. Byggingen av stasjonen var Landas ide og den har vært i uavbrutt drift helt siden 2005 da norsk fjellrev var på randen av total utryddelse i fastlands-Norge. I løpet av de 14 påfølgende årene, konstater initiativtakeren at avlsprosjektet har sikret reetablering av fjellrev på både Dovrefjell, Finse og i andre fjellområder.

– Dette har vært et suksessfullt prosjekt som har  har gitt svært gode resultater, og det er noe av bakgrunnen for at vi har fått mye internasjonal oppmerksomhet, sier Landa som ifølge NRK Trøndelag denne uka har med seg studenter fra ni forskjellige nasjoner til Sæterfjellet hvor de vil få innblikk i avlsarbeidet.

Parallelt med at de gjennom alle disse årene har avlet fram en rekke fjellrevkull, som senere er satt ut i fjellet, har NINA og sørget for at revene skal klare seg og overleve i år hvor det er lite smågnagere.  Det gjøres ved at revene har tilgang til hundefôr som de finner i fôringsstasjoner utplassert i fjellområdene hvor reven har tilhold.

Avlsprosjektet fortsetter på ubestemt tid, ifølge Landa.

– Nå jobbe vi aktivt på Hardangervidda med utsettinger og på Varangerhalvøya oppe i Finnmark, sier Landa til Radio E6.

Det ble satt ut 45 valper fra avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal sist vinter, 26 av dem på Varangerhalvøya i Finnmark.

– Selv om vi skulle lykkes og bli ferdig der, vil det være mange andre fjellområder hvor det tidligere har vært fjellrev som kan være aktuelle, sier Landa.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments