Her kommer brukertilgangen på opp.no  20.januar. Vi innfører betalingsløsning.

17 dyr ble påkjørt og drept ved Gisna i 2006 og utløste gjerdepliktssaken som kommunene tapte i Høyesterett.

Vil ha slutt på dyrepåkjørsler - ber om møte med Bane Nor:

– Kan ikke fortsette slik

Ordefører i Rennebu, Ola Øie, vil be om et møte med Bane Nor for å bedre gjerdingen langs jernbanen.

Togpåkjørsler har over lengre tid vært et problem i Rennebu.  I løpet av to uker er åtte kalver og kviger påkjørt langs jernbanen, og i juli 2017 mistet 14 kyr livet etter møte med toget.

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, sier at nok er nok etter enda en dyretragedie langs jernbanen og krever møte med Bane Nor, skriver Opdalingen.

Overfor Radio E6 sier Øie at han vil ta tak i saken og be om et møte med Bane Nor over sommeren.

– Det kan ikke fortsette slik. Vi har et lovverk her i landet som omhandler dyrevelferden og jeg mener at manglende gjerde langs jernbanen ikke er forenlig med det, sier Øie til Sommerradioen i Radio E6 fredag morgen.

Etter at 17 kyr ble drept av toget ved Gisna 21. juli 2006 gikk kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Dovre til retten for å få avklart om staten ved Jernbaneverket, hadde gjerdeplikt langs Dovrebanen. Kommunene tapte i 2012 med knappest mulig margin saken i Høyesterett.

– Den nye firefeltsveien som skal gå gå gjennom kommunen får gjerder for å beskytte de som kjører bil. Derfor bør det også bli satt opp gjerder for å beskytte dyrene langs jernbanen. Nye E6 skal også gå parallelt med jernbanen hvor det er flere viltoverganger, og sikring av dem er noe jeg vil ta opp på møtet med Bane Nor, sier Øie.

Han forteller videre at landbruket og beiting på utmark er viktig i både Rennebu og Oppdal, og at dagens situasjon ikke er holdbar for de som driver landbruk i kommunene.

Øie er dermed på linje med redaktør Per Roar Bekken i OPP som i gårsdagens leder mener kommunene må ta initiativ til møter med Bane Nor og lokale bønder, for å sikre jernbanen bedre og hindre flere dyretragedier. Tilsvarende samarbeid har gitt bedring på Bergensbanen ifølge Bane Nor.

I Bane Nors egen handlingsplan mot dyrepåkjørsler fra 2018, er målet å redusere antall dyrepåkjørsler i forhold til 2018-nivået. I perioden 2008 og 2017 ble nesten 2500 dyr påkjørt på Dovre- og Raumabanen, nesten tusen av dem var sauer. I handlingsplanen står det at Bane Nor har en «intensjon å prioritere gjerdehold» for å få ned antall påkjørsler på Dovrebanen.

I dommen fra 2012 ble det påpekt at Samferdselsdepartementet skal vurdere behovet for gjerder i områder med mange gårdsbruk og beitedyr. Når SJ overtar driften av Dovrebanen i 2020, er det også planlagt frekvensøkning som betyr økt trafikk på en fra før belastet strekning med hensyn til dyrepåkjørsler, påpekes det i torsdagens OPP-leder.

Vennligst Logg inn for å kommentere