Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole (t.h)
Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole (t.h)

Oppdalsskolen får 113 000 fra departementet:

Tar et digitalt løft

Oppdal er med blant de 57 kommunene som får sin del av kaka på 20 millioner kroner i støtte til data-programmeringsutstyr for bruk i undervisningen.

–Vi ser at det er mange kommuner og fylkeskommuner som er i gang med å heve kompetansen til lærerne innen programmering. Disse lærerne må ha utstyr til å kunne undervise elevene. Dette tilskuddet er et viktig bidrag for å sikre det, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Her framkommer det at Oppdal blir tilgodesett med 112 739 kroner i tilskudd. Det er ment å brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne kan bruke kompetansen  sin om programmering i klasserommet.

11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole er og blant mottakerne av tilskudd. Ordningen er et tiltak i den fem-årige satsingen, «Den teknologiske skolesekken» som startet i 2018 og som munner ut i Kunnskapsløftet. Det settes ut i livet fra og med høsten 2020 (Fagfornyelsen) da nye læreplaner trer i kraft.

– Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at skoleeierne forbereder seg godt til de nye læreplanene, sier Remen.

Vennligst Logg inn for å kommentere