Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole (t.h)

Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole (t.h) Foto: MORGAN FRELSØY

Oppdalsskolen får 113 000 fra departementet:

Tar et digitalt løft

Oppdal er med blant de 57 kommunene som får sin del av kaka på 20 millioner kroner i støtte til data-programmeringsutstyr for bruk i undervisningen.

–Vi ser at det er mange kommuner og fylkeskommuner som er i gang med å heve kompetansen til lærerne innen programmering. Disse lærerne må ha utstyr til å kunne undervise elevene. Dette tilskuddet er et viktig bidrag for å sikre det, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Her framkommer det at Oppdal blir tilgodesett med 112 739 kroner i tilskudd. Det er ment å brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne kan bruke kompetansen  sin om programmering i klasserommet.

11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en statlig samisk skole er og blant mottakerne av tilskudd. Ordningen er et tiltak i den fem-årige satsingen, «Den teknologiske skolesekken» som startet i 2018 og som munner ut i Kunnskapsløftet. Det settes ut i livet fra og med høsten 2020 (Fagfornyelsen) da nye læreplaner trer i kraft.

– Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at skoleeierne forbereder seg godt til de nye læreplanene, sier Remen.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert