Oppdal er kjent for sitt utmerkede drikkevann. Her besøker ordfører Kirsti Welander og fung. rådmann, Jan Husa (t.v.). Oppdal vannverk. Driftsoperatør, Hallgier Brattset og enhetsleder tekniske tjenester, Thorleif Jacobsen viser rundt.
Oppdal er kjent for sitt utmerkede drikkevann. Her besøker ordfører Kirsti Welander og fung. rådmann, Jan Husa (t.v.). Oppdal vannverk. Driftsoperatør, Hallgier Brattset og enhetsleder tekniske tjenester, Thorleif Jacobsen viser rundt.

Får full uttelling på kommunebarometeret:

Oppdal igjen på kommunetoppen

Ordfører Kirsti Welander er både overrasket, men mest stolt og glad over at Oppdal igjen går til topps på Kommunebarometeret. Og æren for det hele gir hun til de ansatte.

Det er i vann og avløp Oppdal gjør det aller best på Kommunal Rapports måling. Oppdals drikkevann får topp score på alle kvalitetsmål i Kostra. Ledningsnettet er relativt ungt, samtidig som er gebyrene lave.
– Vi er stolte av vannet vårt, sier ordfører Kirsti Welander (Ap) til Kommunal Rapports reporter, og legger til at oppdalsvannet én gang har blitt kåret til landets beste drikkevann og flere ganger til Trøndelags beste.

Oppdal har alltid brukt å gjøre det godt på Kommunebarometeret. I 2015 gikk kommunen lengst sør i fylket til topps på Kommunal Rapports kommunekåring. I dag tidlig gjorde Kommunal Rapport tallene kjent fra sin ferskeste måling der Oppdal nok en gang går helt til topps.

Rangeringen er basert på 151 utvalgte nøkkeltall fra Kostra og annen offentlig statistikk og deretter justert for kommunens inntektsnivå.

Ordfører Kirsti Welander, innrømmer at det er svært gledelig få slike gladmeldinger i det som er hennes siste sommer som ordfører i Oppdal. Og selv om kommunen har utvist god økonomistyring gjennom hennes snart fire år i ordførerstolen, er Welander tydelig på at ligger langsiktig innsats i alle ledd bak kåringen.

– Oppdal har vært på topp i mange år, så dette viser at Oppdal kommune er en stabil og viktig leverandør av gode tjenester til innbyggerne i kommunen, sier ordføreren og svarer følgende når OPP spør om hva som er oppskriften:

– Jeg tror det handler om at vi jobber godt over tid, sier hun og viser til brukerundersøkelser som vitner om nettopp dette.

NØKKELOMRÅDER

«Rent og billig drikkevann, høy kompetanse i skole og barnehage, samt solide økonomiske resultater er noen av de sterke kortene til Trøndelags skihovedstad, som har snaut 7.000 innbyggere og flere hytter enn helårsboliger», skriver Kommunal Rapport.

Her framkommer det videre at Oppdal kommer høyest på lista når det er snakk om vann, avløp og skole og er blant de 50 beste i seks av tolv sektorer på barometeret.  Også innen helse, barnevern, barnehager og økonomi har Oppdal ni av ti kommuner bak seg på lista.

På spørsmål til Welander hva en sånn pris betyr, konstaterer ordføreren at dette er en bekreftelse på at Oppdal gjør mye riktig.

–  Sammenlignet med andre innlandsbygder, skiller Oppdal seg ut. Det vitner denne kåringen om, sier hun og innrømmer at det å gå til topps i en slik rangering betyr mye.

Ordføreren legger til at det ville vært bra om Oppdal hadde fått gode resultater bare på ett eller to av områdene kommuneundersøkelsen tar for seg.

– At vi for andre gang på fire år er nummer en, vet jeg ikke om har skjedd med andre kommuner, sier Welander og legger til at resultatene skyldes manges innsats.

– Alt som kommunal rapport måler oss på, der er det folk i førstelinja som er avgjørende. Så æres dem som æres bør, sier ordføreren.

Les mer i kommende utgave av OPP

Vennligst Logg inn for å kommentere