Påvist mædi hos sau i Trøndelag:

Påvist mædi hos sau i Trøndelag

Det alvorlige viruset mædi er påvist i en sauebesetning i Trøndelag, melder mattilsynet onsdag.

Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkningsprogrammet for sykdommen, skriver Mattilsynet på sin nettside.

Funnet er gjort i norddelen av fylket og det er ikke påvist mædi på sau i Oppdal, ifølge seniorrådgiver i Mattilsynet Midt-Norge, Elisabeth Schei-Berg til Radio E6 i dag.

– Mædi er et virus som kan gi alvorlige luftveisproblemer på småfe. Det finnes ingen behandling eller vaksiner mot sykdommen, så dyra som er smittet vil aldri bli friske. Det er et smittestoff som utvikler seg sakte over lang tid hos dyret, så det kan utvikle seg i det skjulte over lengre tid før det avdekkes, sier Schei-Berg.

Nå kartlegger Mattilsynet mulige smittefarlige kontakter ut fra de dyreholdene der smittestoffet er påvist, vurderer alvorligheten i kontaktene og lager et prøvetakingsopplegg som i hovedsak vil starte i høst.

– Aktuelle dyrehold som har en smittefarekontakt båndlegges fortløpende, slik at vi sikrer at det ikke går dyr ut og inn av de dyreholdene, sier Schei-Berg.

At dyrene skranter og hoster, altså luftveisymptom, er de mest klassiske tegn på sykdommen, forklarer Schei-Berg.

– Hvordan kan man beskytte dyra mot smitte?

– Det er viktig å ha en god rutine i forhold til flytting av dyr, det er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Ha en ryddig forflytting av dyr, søk når det skal søkes, prøveta når det skal prøvetas og ta forsiktighetsregler rundt hygiene. Dette gjelder både nå og på generell basis. Ta kontakt med Mattilsynet hvis du er i tvil om hva regelverket krever der.

Ettersom at smitten kun spres ved tett kontakt, er smittefaren liten for sau på utmarksbeite, ifølge Schei-Berg.

Hun opplyser at Mattilsynet foreløpig har lagt restriksjoner på 26 dyrehold i løpet av dagen i dag, og at det etter hvert som kontaktveiene rulles opp, kan være aktuelt å legge restriksjoner på flere besetninger.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for disse bøndene?

– I første rekke betyr det at de ikke kan ta dyr inn og ut av dyreholdet, de kan ikke flytte på dyr. Det vil også bety at de i løpet av en tre-fire års tid vil måtte ta prøver v et ganske stort utvalg dyr i besetningene sine. Å få den spenningen rundt resultatene årlig, vil så klart være en belastning for dem, helt klart, sier Elisabeth Schei-Berg.

Mædi smitter ikke til mennesker, understreker Mattilsynet.

Vennligst Logg inn for å kommentere