Her kommer brukertilgangen på opp.no  20.januar. Vi innfører betalingsløsning.

Klima- og miljøministeren vil lytte til protestene - men varsler samtidig riving:

Protesterer mot rivingsvedtak

Tross lokale protester, og tross alderen og historien bak setrene som ligger inne i verneområdene på Dovrefjell, mener miljøministeren de må vike plass av hensyn til villreinen.

Vernevedtaket om å fjerne setrene på Dovrefjell ble gjort av Kongen i statsråd i fjor. Begrunnelsen for dette var at hensynet til villreinen i området ble vurdert som viktigere enn hensynet til kulturminner, ifølge Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). 

Neste uke skal han møte ordførerne i Dovre og Lesja for å høre deres syn i saken. Det framkommer i Nationen der det vises til at setrene Vesllie på Dovrefjell rives i august. Noe som har utløst sinne og protester fra en rekke aktører lokalt og nasjonalt som nå ber myndighetene om å utsette saneringa av de tradisjonsrike setrene, som ble etablert i 1870-årene.

Ordførerne i Dovre og Lesja mener avgjørelsen om riving er tatt på manglende faglig grunnlag, uten at det er tatt hensyn til lokale forhold. Lesja-ordfører, Mariann Stokke, legger ikke skjul på at det er stort sinne i lokalsamfunnet over at sentrale myndigheter helt setter til side setrenes betydning og funksjon gjennom generasjoner, og verdien dette representerer for lokalsamfunnet.  

– Regjeringen dekker seg bak stortingsvedtaket om å restaurere Hjerkinn skytefelt, og at alle bygg skal fjernes. Setergrenda ble bygd før skytefeltet og derfor mener vi det er rett å holde disse bygningene unna vernevedtaket, påpeker Stokke til Radio E6. 

Elvestuen på sin side uttaler til Nationen at setrene medfører menneskelig ferdsel i fjellet, som han mer enn antyder er til skade for villreinen. Ministeren viser til at Fylkesmannens råd om vern henger sammen med et ønske om begrenset ferdsel av hensyn til villreintrekket fra Kolla og videre inn til Grisungdalen. 

– I høringen av verneforslaget støttet fylkeskommunen, som er regional kulturminnemyndighet, forslaget om å fjerne seterbygningene av hensyn til villrein, sier Elvestuen og viser til at reinen i Snøhetta ikke bare er et norsk anliggende.

– Villreinen er en nasjonal ansvarsart – og vi har derfor en internasjonal forpliktelse til å ta vare på villrein. Gjennom utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark tar vi vare på en viktig del av leveområdet til villreinen i Dovrefjell. Sammen med reinen i Rondane og Sølnkletten utgjør de siste restene av den opprinnelige ville europeiske fjellreinen, sier Elvestuen.

Dovreordfører Oddny Garmo (Sp) og lesjaordfører Mariann Skotte (Sp) skal møte klima- og miljøministeren 2. august. Begge får forøvrig støtte fra Senterpartiets ordførerkandidat i Oppdal, Geir Arild Espnes, som i en kronikk i OPP peker på urimeligheten i at Snøheim bevares mens setrene på Dovrefjell skal rives.  

Vennligst Logg inn for å kommentere
3 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
3 Kommentarforfattere
Øyvind NicolaisenOdd NybergOddvar Magne Skjørstadmo Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Hvis ministeren sier han vil lytte til protestene, og samtidig varsler riving, så høres det helt vanvittig ut, spør du meg. Når det er protester, så skal vel vedtak taes opp til ny vurdering. En kan vel ikke ha politikere som er så arrogant, at ting går inn det ene øret og ut det andre.

Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Merkelig at ikke de som protesterer, benytter alle muligheter til å argumentere for sitt syn – feks også her i avisa…

Øyvind Nicolaisen
Gjest
Øyvind Nicolaisen

Nyberg. Ja det er rart de ikke argumenterer for sitt syn med slike som deg som debattanter… Kjenner 3 bygdetroll, men skal ikke neven navn