Slik blir innovasjonssenteret i sambruksgata sett fra hjørnet mellom Grøseth sport og Husfliden.
Slik blir innovasjonssenteret i sambruksgata sett fra hjørnet mellom Grøseth sport og Husfliden.

Viser nye tegninger og bygger landets høyeste klatretårn:

Slik blir innovasjonssenteret

Consto Midt-Norge har inngått avtale om å bygge Oppdal Innovasjonssenter for Siva, på folkemunne kalt Låven, til 120 millioner kroner. Det får også landets høyeste klatretårn.

– Vi har gjennomført en samspillsfase med byggherren og vi har startet detaljprosjekteringen, opplyser leder for Consto Midt-Norges avdeling LH-Bygg på Berkåk og i Oppdal-regionen, Henrik Vågen i en pressemelding. Det er de som står for byggingen av Siva-senteret.

Bygget har et bruttoraeal på 5 500 kvadratmeter fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Oppdal Innovasjonssenter vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og – på utsiden av selve bygget – en klatrehall formet som et fjell.

Vågen opplyser at kontraktssummen er på omkring 120 millioner kroner, og at bygget vil få energiklasse A. Det skal monteres solceller på hele den ene takflaten.

Arkitektfirmaet PIR II fra Trondheim har gitt det et eget uttrykk, og arkitektonisk er bygget veldig spesielt, mener Vågen. De nye bildene viser at utbyggeren har brutt opp tømmerfasaden som ble brukt i de første skissene med mer stående panel. Heller ikke glassflatene i midten av bygget er like fremtredende på de nye tegningene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

‘- Klatrehallen er formet som et fjell utenpå bygget. Den er prefabrikkert, og støpes i betong. Utsiden formes i gummiformer som etterligner en fjellstruktur. Størrelsen på klatrehallen er spektakulær. Innvendig høyde på klatreveggen er på omkring 26 meter, forklarer Vågen.

Han mener at bygget vil bidra til økt aktivitet i Oppdal sentrum, og at prosjektet vil gi lokale ringvirkninger under utbyggingen og senere driftsfase.

–  Kjøp av varer og tjenester fra bedrifter i nærheten av utbyggingen vil øke i byggeperioden, i tillegg har flere lokale bedrifter fått oppdrag knyttet direkte til prosjektet. Her kan nevnes URD klima på ventilasjon, Comfort Oppdal på rør, Kraftlaget Rise på elektro og Oppdal Maskinkompani på grunnarbeid, sier han.

I følge Vågen er planlagt byggestart i september, forutsatt godkjenning av rammesøknaden, og byggetiden er satt til 14 måneder med ferdigstillelse november 2020. Planleggingen er godt i gang.

Som OPP tidligere har skrevet har naboene Skreen og Stensrud eiendom som eier Sentrumsbygget og Ren Eiendom i Aunasenteret kommet med merknader til riggplanen, og der de har avvist å la utbyggeren få bruke noe av deres grunn i byggetiden.

Det kan føre til en ekspropriasjonsprosess som i verste fall kan utsette prosjektet med to år, sa ordfører Kirsti Welander til Radio E6 i forrige uke. Da informerte hun også kommunestyret om den muligheten.

Siva mener på sin side at kommunen ut fra Plan- og bygningsloven kan gi utbyggeren rett til å bruke naboeiendom til riggområde, uten først å gå veien om en ekspropriasjon.

Da nyheten om en mulig utsettelse kom forrige uke, utløste det nok gang stort engasjement og debatt,  blant annet på OPPs facebookside.

Consto kommenterer utfordringene kun indirekte i pressemeldingen, der det trekkes frem at tomta det bygges på ligger midt i sentrumskjernen der det er trangt. I tillegg skal hele tomta utnyttes.

Vågen opplyser at de i planleggingen har hatt ekstra fokus på å finne tiltak for å begrense belastningen og ulempen byggingen medfører for omgivelsene.

– Vi har fokus på sikkerhet i gjennomføringen. Derfor har vi planlagt for en rekke tiltak som skal sikre adkomst og trygg ferdsel til de omkringliggende byggene. Vi har blant annet gjort tiltak i byggegropa for å redusere omfanget av utgravingen, forklarer Vågen.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments