Jerbaneovergangen fra Revmo og inn på E6 brukes hyppig. Den er imidlertid sikret med både bom og lys.
Jerbaneovergangen fra Revmo og inn på E6 brukes hyppig. Den er imidlertid sikret med både bom og lys.

21 usikrede planoverganger mellom Oppdal og Støren:

Vil sikre overgangene

Bane NOR bruker 120 millioner kroner på fjerning og sikring av planoverganger i 2019.

– Hvert år skjer det flere trafikkulykker på planoverganger. Noen har ført til tragedier og det er veldig vondt å tenke på. Ikke alle er klar over hvor farlig det er å krysse en jernbanelinje, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane NOR.

21 usikrede planoverganger mellom Oppdal og Støren

Totalt på Dovrebanen er det 223 planoverganger som er i drift/bruk og i perioden 2014 til 2018 er 28 planoverganger lagt ned, forteller Gunnar Børseth, presse- og samfunnskontakt i BaneNor til OPP.

På strekningen Oppdal Støren er de 21  planoverganger med halv bom eller uten sikring. Fra 2002 til 2011 ble det lagt ned 14 overganger på strekningen, forteller prosjektleder Åge Sjømark til OPP.

– Det siste året har det kun vært én kritisk hendelse mellom Oppdal og Støren. Denne førte ikke til skader på personer eller materiell, sier Børseth, og utdyper at det i dette tilfelle var en bil som hadde stoppet på en planovergang.

Fjerning og sikring av planoverganger er en kontinuerlig prosess, og Bane NOR fokuserer først og fremst på de usikrede planovergangene som er i daglig bruk, dem er det ingen av i Oppdal.

De siste årene er arbeidet med planoverganger intensivert. 72 usikrede planoverganger er lagt ned siste tre år. Siden 1950 er det fjernet over 1500 planoverganger i Norge og ulykkestallene går nedover.

– Vi jobber kontinuerlig med å legge ned planoverganger. I år bruker vi 120 millioner kroner på fjerning og sikring. De farligste prioriteres først. Alle usikrede skal vekk, men det vil ta noen år før vi er i mål, sier Skarpen.

Han tilføyer at alternative veiløsninger, jordvern, kommunale planprosesser og private rettskrav er blant de tingene som må tas hensyn til.

På offentlig vei er alle planoverganger sikret med lyd og lys, eller lyd, lys og bom. Alle usikrede planoverganger er derimot på privat vei/grunn.

Fjerning av planoverganger

Risikoen for alvorlige ulykker er størst på usikrede planoverganger i daglig bruk av kjøretøy, og fjerning av disse prioriteres derfor høyest.

I sommer er det lagt ned flere planoverganger på Rørosbanen, Dovrebanen og Gjøvikbanen.

Ny jernbane bygges uten

Nye jernbanestrekninger bygges uten planoverganger. Når en ny strekning tas i bruk, legges den gamle ned og dermed forsvinner gamle planoverganger. I Norge er det ikke tillatt med planovergang på dobbeltspor, og det er heller ikke tillat å anlegge nye planoverganger. Nye strekninger er bygget og bygges langs Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen, heter det i pressemeldingen.

Vennligst Logg inn for å kommentere