Daglig leder Johan Veggen, styreleder i Vekst Oppdal, Ola Røtvei og ordfører Kirsti Welander på tomta der det nye legesenteret skal komme.

Daglig leder Johan Veggen, styreleder i Vekst Oppdal, Ola Røtvei og ordfører Kirsti Welander på tomta der det nye legesenteret skal komme. Foto: Per Ole Aalberg

Oppdal distriktsmedisinske senter:

Ideen ble lansert av Ap

Aps Monica Flor peker på at tanken om samlokalisering av helsetjenester i Oppdal ble sådd av Oppdal Ap.

Oppdal distriktsmedisinske senter

I fredagens Opdalingen er ordførerkandidat for Oppdal Senterparti Geir Arild Espnes intervjuet på byggetomten til Oppdal Distriktsmedisinske Senter. Her er det lett for leserne å glemme at selve ideen med en samling av helsetjenester i dette området er en mer enn 10 år gammel idé lansert av Oppdal Arbeiderparti ved daværende ordfører Ola Røtvei.

I tiden som har fulgt har prosjektet vært i gjennom en lang og smertefull fødsel. Men tanken om en samlokalisering av fastlegene med desentraliserte legespesialister er hele tiden blitt holdt varm av Oppdal Arbeiderparti, som til slutt fikk både fastlegene og kommunestyret til å akseptere utbyggingsprosjektet.

Oppdal Arbeiderparti er enig i at mye utviklingsarbeid gjenstår før målet med en samlokalisert helsetjeneste i Oppdalsregionen er nådd. I tillegg blir det viktig å sikre et fortsatt samarbeid med Helse Midt Norge om flere legespesialister ved Oppdal Distriktsmedisinske Senter,  som befolkningen i Oppdalsregionen vil få behov for i framtiden. Signalene fra ordførerkandidaten for Oppdal Senterparti  tyder på at det vil bli større muligheter for å få til dette etter valget.

For å få gehør hos Helse Midt Norge kreves at det er politisk og faglig enighet lokalt om behovene,  og at det finnes lokale ressurspersoner som kan forhandle fram flere avtalespesialister.  Oppdal Arbeiderparti er glad for all støtte til dette viktige arbeidet for befolkningen i Oppdal og i hele regionen.

Monica Flor
Listekandidat for Oppdal Arbeiderparti

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert