SV-kandidat om Høyres eldreløft:

Mener mange Høyre-løfter er innfridd

Oppdal kommune har allerede innført flere av løftene Oppdal Høyre vil gjennomføre i eldreomsorgen, skriver SV-kandidat Ingvild Vikan som mener utfordringen er mangelen på penger.

Mestringskultur i eldreomsorgen i Oppdal kommune

Kjempeflott at Oppdal Høyres løfter fram dette i fem valgløfter i forbindelse med Bent Høies besøk sist lørdag. Kommunen har allerede har mange av de tiltakene/tilbudene som Høyre foreslår. Derfor en liten oppdatering:

1.GPS –alarm til hjemmeboende eldre med demens.

Forsøk utført for tre år siden på prosjektmidler. Forsøket avsluttet da det ikke ble bevilget penger til videreføring av tiltaket på ordinært budsjett.

2.Helsestasjon for eldre.

Drevet i et samarbeid mellom Folkehelsekoordinator, helsetjenesten (hjemmetjenesten, medisinsk rehabiliteringstjeneste,psykisk helsearbeid, kreft- og diabetes-sykepleier, frivillige i forbindelse med influensavaksineringen for alle over 65 i  minst i 10 år.

Erfaringen viser at det er et veldig viktig bidrag til å holde eldre friskere. Kan utvikles, krever økte budsjettrammer.

3.Hverdagsrehabilitering, hjemmebesøk og oppfølgingsteam.

Allerede etablert, delvis på prosjektmidler fra Fylkesmannen siden 2012. Bidratt til økt livskvalitet og at eldre mestrer og bo hjemme lengre.

Det er gjort mye godt arbeid på beskjedne midler og idealisme.

Kan utvikles videre, krever utvidelse av stilling til ergoterapeut, fysioterapeut og hverdagsrehabiliteringsskoordinator.

4. Velferdsteknologi.

Krever mer ergoterapitjeneste/hjelpmiddeltekniker stilling for å tas i bruk og følges opp.

5. Hjelp til småoppdrag i hjemmet.

Kan løses ved samarbeid med frivillige/og eller økning av kommunal vaktmesterressurs.

Oppdal kommune fikk i 2018  500 000 kr i prosjektmidler fra Fylkesmannen. Pengene brukes blant annet til å forsterke ergoterapitjenesten med oppsøkende virksomhet til framtidige og potensielle brukere av Hjemmetjenesten.

Målet med prosjektet:

1. Se om systematisk trening i dagliglivets gjøremål /velferdsteknologi /tekniske hjelpemidler gjør at folk kan bo hjemme i egen bolig, være selvhjulpen lengre og ha bedre livskvalitet.

2.Utsette behov for hjemmetjeneste- og sykehjemsplass (spare kostnader der)

Rapport om effekten legges fram til budsjettbehandlingen for 2020.

Videreføring av økt ergoterapiressurs krever økte budsjettrammer.

Oppdal SV mener det er helt nødvendig å satse på at eldre skal klare seg lengre i egen bolig for framtida. Derfor må disse tiltakene som Høyre foreslår videreutvikles.  Hjelp til sjølhjelp må gis i mye større grad enn i dag.

Er Oppdal Høyre villige til å satse på å realisere disse fem valgløftene også når budsjettet skal behandles?

Mvh Ingvild Vikan

Listekandidat Oppdal SV

Vennligst Logg inn for å kommentere
1 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
1 Kommentarforfattere
Estrid Monica Flor Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Estrid Monica Flor
Gjest
Estrid Monica Flor

Men hverken Høyre eller SV synes å være opptatt av situasjonen til ektefeller/samboere til de omsorgstrengende/pleietrengende hjemmeboende eldre. De har ofte en svært krevende hverdag med lite tid for seg selv. En godt utbyggd avlastningstjeneste vil medføre at omsorgsyterne, som ofte også er eldre personer, kan orke å være gode omsorgspersoner for sine kjære. Avlastning kan være et opphold utenfor hjemmet både for den omsorgstrengende, men også for omsorgsyter. Det siste krever at det blir satt inn døgnbaserte tjenester i hjemmet. Oppdal Arbeiderparti vil prioritere gode avlastningsløsninger for omsorgsytere med krevende omsorgsoppgaver, samtidig som vi vil legge til rette for… Les mer »