Oppdal Venstre vil ha et spleiselag for ungdomsskolen:

Skolemat et fellesansvar

Skolemat – et fellesansvar

Svar på Oppdal bygdekvinnelag sitt leserinnlegg om skolemat. Takk for initiativet!

Oppdal Venstre ser på skolemat i grunnskolen som et fellesansvar. Et riktig kosthold er viktig for utvikling av kropper og hjerner i vekst. Et stabilt blodsukker er viktig for konsentrasjon og læring. I barneskolen har de aller fleste barn med seg matpakke, men innholdet i matpakken er varierende. I ungdomsskolen vet vi at mange dropper matpakka, og også frokosten. Felles skolemåltider er bra for barna, samfunnsøkonomien og klimaet:

– Reduserer sosiale ulikheter: Skolemat bidrar til at alle barn får servert minst ett næringsrikt måltid hver skoledag, uavhengig av familiens økonomi og matvaner.

– Motvirker overvekt: Overvekt er en av vår tids store helseutfordringer. Samfunnskostnadene ved overvekt er i Norge på 68 milliarder årlig, og vi vet at usunt kosthold er hovedårsaken. Skolemat bidrar til ett sunt måltid hver dag, og det påvirker kostholdvanene langt utover grunnskolealder.

– Matsvinn: Matvareproduksjon står for omtrent en tredjedel av verdens klimautslipp, og 25% av all mat som produsereskastes. Ved at barna kan forsyne seg med riktig mengde mat ved skolen blir ikke matpakkerester og hele matpakker kastet.

– Sosialt fellesskap: Et felles måltid er positivt for klassemiljøet, og forholdet mellom elever og lærere.

– Læring: Barn som har et jevnt blodsukker har bedre konsentrasjon og lærer lettere

Oppdal Venstre mener at skolemat er et samfunnsansvar. Det trenger ikke å være komplisert!

Prislappen for en skolematordning er estimert til en million. Vi i Venstre vil gjøre det vi kan for å finne plass til dette i budsjettet. Alternativet kan være delvis eller full foreldrebetaling, som i de kommunale barnehagene. Prisen må være så lav at alle har råd. Det kan være gratis for barn i lavinntektsfamilier, som man allerede har gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier.

Det viktigste er at vi samarbeider om å få til skolematløsninger som fungerer til det beste for barn og unge. Kanskje kan Bygdekvinnelaget, helselaga eller andre frivillige lag og organisasjoner bidra til å få dette i gang?

Oppdal Venstre ser viktigheten av, og ønsker skolematdiskusjonen velkommen!

Ingrid Husdal Dørum, Haakon Nordseth og Elisabeth Hals, listekandidater for Oppdal Venstre.

Vennligst Logg inn for å kommentere