Aurora Skillingsås (foran), Kathrine Langseth og Ylva Aursand (bakerst) velger ulike måter å krysse Aunevegen på. Dette er ett av stedene også foreldre synes er trafikkfarlig i Oppdal sentrum viser det interaktive kartet til If skadeforsikring.

Aurora Skillingsås (foran), Kathrine Langseth og Ylva Aursand (bakerst) velger ulike måter å krysse Aunevegen på. Dette er ett av stedene også foreldre synes er trafikkfarlig i Oppdal sentrum viser det interaktive kartet til If skadeforsikring.

Foreslår flere sykkelveier i Oppdal sentrum:

Vi må sykle og gå mer!

Flere sykkelveier og færre parkeringsplasser i Oppdal sentrum, mener Ola Vollan i Grønn ungdom i dette debattinnlegget.

Ett av de miljøtiltakene vi i distriktskommunen Oppdal kan gjøre, er å gå eller sykle mer. Det kan vi gjøre med enkle og billige grep.

Oppdal som kommune er spredd både i areal og bosettelse. Noen bor utenfor sentrum, mens de fleste bor i sentrum. Jeg skjønner at de som bor ute i distriktene trenger bilen mer enn de som bor i sentrum. Derfor vil jeg henvende meg til de som bor i sentrum.

Oppdal sentrum er kanskje det farligste, gråeste og kjedeligste sentrum i hele Norge. Biler som kjører over alt, og mange parkeringsplasser.

Jeg ønsker å gjøre noe med dette. Jeg ønsker flere bilfrie gater, og noe Oppdal trenger. Nemlig sykkelveier!

Jeg som sykler kan oppleve at jeg tar mye plass når jeg sykler på fortau/gangvei. I dag finnes det ikke en eneste sykkelvei i Oppdal. Skal vi få flere til å sykle, så må vi gjøre det enklere, og tryggere. Derfor er behovet for sykkelveier så stort. Jeg vil bygge sykkelveier rundt om i sentrum, bygge flere sykkelparkeringer, samt fjerne flere parkeringsplasser.

Jeg ønsker å skape et grønt lokalsamfunn der det er parker, lekeplasser og restauranter. Dessverre har den politikken som har styrt sentrumsutviklingen lagt vekt på biler og parkeringsplasser.

De fleste som jobber i sentrum bor som regel i sentrum. Da må vi gjøre det enklere å velge sykkel eller å gå. Det ville vært et bra miljø og klimatiltak, men også et helsetiltak. Helse og miljø henger mye sammen.

Oppdal skal være best på miljø mener jeg. Da må vi virkelig begynne å tenke nytt og gjøre de tiltakene som faktisk fungerer. Min visjon er at Oppdal skal bli Norges beste syklebygd.

Stem Grønt. 

Ola Vollan, Grønn Ungdom 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert