MDG har laget en skisse av hvordan et besøkssenter kan se ut der partiet ser for seg konsertsal, kafé og utstillinger av Vang-funn.
MDG har laget en skisse av hvordan et besøkssenter kan se ut der partiet ser for seg konsertsal, kafé og utstillinger av Vang-funn.

MDG foreslår storsatsing på gravfeltet:

Løfter fram Vang-senteret

Miljøpartiet De Grønne (MDG) tar fram igjen planene om et opplevelsessenter på gravfeltet på Vang.

Prosjektet «Fjellviking» ble presentert i 2006, og planene innebar byggingen av et besøkssenter ved Norges største gravfelt. Men planene ble skrinlagt fordi en aldri klarte å finansiere senteret som var anslått å koste 32,9 millioner kroner.

Nå tar Tommy Reinås, representant for MDG i fylkestinget og toppkandidat for Trøndelag MDG, og Mari Rui Heiniger, toppkandidat for Oppdal MDG, fram planene igjen. Lørdag kommer Reinås til Oppdal for å møte velgerne i Oppdal sentrum.

Reinås ser et enormt potensial for utviklingen av kultur- og opplevelsesnæringen i Oppdal i forbindelse med gravfeltet på Vang.

– Vi vil ikke gi opp tanken om å utnytte hele potensialet som ligger i gravfeltet på Vang. Vi ser fortsatt for oss en etablering og revitalisering av et opplevelsessenter. Dette må skje med bred lokal forankring, sier Reinås i en pressemelding.

Reinås og Heiniger er glade for at ei arbeidsgruppe bestående av Ingvill Dalseg, Sjur Vammervold og fylkesarkeologene Hans Marius Johansen og Kristin Prestvold har gått i bresjen for å iverksette utviklingen av gravfeltet på Vang de siste årene. Det er bevilget penger til en portal og et servicebygg som skal reises ved inngangen til feltet nedenfor Rv70.

– Dette virker å bli en nøktern versjon av det opprinnelige prosjektet, med et inngangsparti med servicefunksjoner som toalett, renhold og bod, rom for temautstillinger og sitteplasser. Vi mener imidlertid at det ligger et mye større potensiale i gravfeltet i Vang. Vi ønsker å fremme en revitalisering av selve grunnidéen, nemlig et opplevelsessenter.

MDG-duoen mener et opplevelsessenter gir grunnlag for bærekraftig turisme basert på opplevelser og kultur, og vil være et sårt tiltrengt tilskudd til bygdas helårstilbud, slik Tor Snøve etterspør i Opdalingen 21.august.

– Senteret vil supplere det kulturhuset har å tilby. Kulturturister legger igjen mye penger, og et opplevelsessenter kan genere mange arbeidsplasser, sier Reinås.

De er glad for servicebygget, men peker på at prosjektet er skalert ned til et minimum.

– Vi mener at vi ikke kan stoppe her. En offensiv kulturpolitikk handler om å fortsette å sette hårete mål, og ikke gi opp. I senteret vil vi kunne innlemme en blackbox eller konsertsal, preget av den særegne atmosfæren på Vang, tilpasset akustiske konserter, teater og forestillinger for besetninger og publikum av middels til liten størrelse. Dette er en type scene det lokale kulturlivet i Oppdal selv etterspør og savner. En slik scene vil legge til rette for mer bredde og mangfold i det lokale kulturlivet. Kulturopplevelsene et slikt senter kan tilby vil være både miljøskapende og miljøvennlige, sier Heiniger.

Fylkeskommunen har det faglige ansvaret for feltet og er kulturminnemyndighet, mens Oppdal kommune er grunneier.

– Som representant for fylkeskommunen må jeg spørre både kulturhus, kulturråd, kulturskole, frivilligheten, skolene, andre kulturinstanser og fagfolk hvordan de ser for seg at bygget skal være, og hva de vil ha ut av det, slik at brukerne får eierskap til prosjektet. Som politikere må vi forhøre oss og høste av den mangfoldige kompetansen som finnes i bygda. Bygda virker å ha mange lokale fagfolk å spille på som ikke blitt hørt eller spurt i prosessen fram til nå. Vi må sørge for at disse blir inkludert og får komme med sine innspill, ellers vil ikke prosjektet bli vellykket, sier Reinås.

Duoen har fått utarbeidet en skisse over det de ser for seg på Vang, men understreker at skissene kun er et forslag  som skal inspirere og fungere som utgangspunkt for videre drodling og idemyldring.

Skissen inneholder blant annet restaurant/kafé på toppen, utegalleri, black box/kammersal, parkeringshus, bussparkering, handikap-parkering, og selvfølgelig sykkeloppstillingsplass.

– Vi ser for oss et toppmoderne besøkssenter, der man kan spise middag eller ta en kaffe, ta en runde i museet, og se alt som er funnet på Vang. Vi kan for eksempel se hvordan en grav er oppbygd gjennom en glassmonter. Så mye kunne vært formidlet, og forprosjektet skisserte utallige muligheter for dette. Vi vil ha et arkitektonisk spennende bygg, og et klart skille mellom det som er gammelt og nytt. Vi har fått drodlet en skisse for å gi folk et visuelt utgangspunkt for idemyldringen, men idéene må komme fra brukerne selv, sier Heiniger.

Det er etablert flere vikingsenter rundt om i Norden, og Reinås og Heiniger mener opplevelsessenteret på Vang kunne blitt et besøkssenter på linje med Borg i Lofoten, Stiklestad, Avaldsnes, Vestfoldmuseene, Nordvegen historiesenter, Gamle Uppsala museum, Egge museum og Midgard vikingsenter.

Vennligst Logg inn for å kommentere
3 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
3 Kommentarforfattere
Oddvar Magne SkjørstadmoOdd NybergHarald Storvik Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Harald Storvik
Gjest
Harald Storvik

Fantastisk tanke og muligheter for Oppdal som turiststed. Tror i MDG er alene om å ville være med å fronte ett slikt prosjekt. Det kan sikkert gjøres kommersielt lønnsomt også.

Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Fantastisk at det i tillegg er sikkert at det blir kommersielt lønnsomt. Da er jo bankene mye mer velvillige også…

Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Det er en veldig god ide` å bygge et vikingsenter/informasjonsenter, på gravfeltet på Vang. Men bygget bør vel ikke ha det utseende som er vist på bildet. Det bør vel heller ha ei utforming og byggestil som tilhører vikingetiden. Jeg tror ikke vikingene bygde hus som ser ut som firkantede kasser med flate glasstak.