Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Hjerkinn, i bakgrunnen står leder i Dovrefjell nasjonalparkstyre, Bengt Fasteraune. Veslliesetrene er synlige fra Viewpoint Snøhetta der dette bildet er tatt.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Hjerkinn, i bakgrunnen står leder i Dovrefjell nasjonalparkstyre, Bengt Fasteraune. Veslliesetrene er synlige fra Viewpoint Snøhetta der dette bildet er tatt.

Statsråden urokkelig – avviser lokale protester:

Statsråden vil rive setre på Hjerkinn

Lokal motstand rokker ikke miljøvernminister Ola Elvestuen (V). Rivingen av Veslliesetrene på Hjerkinn starter trolig om kort tid.

2. august møtte Ola Elvestuen Dovre-ordfører Oddny Garmo og Lesja-ordfører Mariann Skotte, samt styreleder i Dovrefjell nasjonalparkstyre og stortingsrepresentant, Bengt Fasteraune.

De tre Sp-politikerne ba statsråden utsette rivingen og hente inn mer kunnskap om hvilke konsekvenser det ville få for natur og miljø at setrene fra sent 1800-tall får stå.

I vedtaket om vern av Dovrefjell, står det at alle bygninger og veier i det gamle skytefeltet skal saneres og fjernes, ikke minst av hensyn til villreinen.

Etter møtet lovte Elvestuen å se på saken på ny.

Siden da har statsråden hatt møte med Miljødirektoratet – og konkludert i et ferskt brev til ordførerne han møtte i Oslo:

Setrene i Vesllie på Dovrefjell må rives. Elvestuen avviser også å erstatte setrene med en gjeterbu i samme område.

«Jeg har hatt møte med Miljødirektoratet og på nytt drøftet behovet for å fjerne seterbygningene av hensyn til villreinen. Jeg mener på bakgrunn av dette at hensynet til villreinen veier tyngre enn kulturminnehensynene i denne saken. I området rundt Vesllie er det godt beite for rein. Ved å fjerne bygningene bidrar vi til å redusere den samlede belastningen for villreinen», skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et brev til ordførerne i Lesja og Dovre datert 12 august.

Elvestuen viser til at fremtiden for seterbygningene ved Vesllie ble grundig vurdert i prosessen som ledet frem til vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn og utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Da ble også lokale aktører involvert og konsekvensene for landbruk, reiseliv og villrein grundig vurdert, skriver Elvestuen.

Han mener det ikke er nye argumenter for å endre standpunkt, og at hensynet til kulturminneforvaltning må vike for hensynet til villreinen.

Saubønder får heller ikke erstatte setrene med ei tilsynsbu i området, og alt av bruer og betongfundament skal fjernes. Men det kan bli aktuelt å tillate oppsett av nye bruer, skriver Elvestuen.

– Jeg er svært skuffet. Her ser vi virkelig konsekvensene av regjeringa sin politikk knyttet til fjellområder og nasjonalparker, sier Bengt Fasteraune til Nationen og mener lokalsamfunnet er overkjørt og at vedtaket svekker tilliten til vernemyndighetene.

– Denne saken er vi ikke ferdig med, sier Fasteraune.

Prosjektleder for Hjerkinn PRO, Pål Skovli Henriksen, opplyser til Vigga at rivingen av seterbygningene i Vesllie antakelig starter i løpet av de nærmeste to ukene.

Vennligst Logg inn for å kommentere
13 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
13 Kommentarforfattere
Helleik RabbeTerje HansenTrygve SandeIvar A. HagenHaakon Nordseth Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
John Egil Holden
Gjest
John Egil Holden

Venstre driver en politikk som ikke ivaretar verdiene som distrikts-Norge skaper.

Andor Sæther
Gjest
Andor Sæther

Dette er ikke annet en maktsjuk arroganse fra Elvestuen! Snakk om å være kynisk fra topp til tå! Viss det er sånn at setrene må rives for at reinen skal få trekke så må E6 og jernbanen også fjernes, for i områder der E6 og jernbanen ligger har det også vært vilttrekk en gang i tiden! Kjenner jeg blir provosert av slikt maktmisbruk fra en representant fra regjeringen!

Jon olav loe
Gjest
Jon olav loe

Lura på Koss dæ ska bli e ?? Itt skas hå landbruk,, å itt skas hå jernbane/ 60 prosent av vindmølleparken æ tysk..Bli itt at så my te slutt ??? itt vet e om dæ hjelper å Ivei å avlegge sin stemmerett hell..??

Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Har det ikke alltid vært slik, at når kommunene skal gjennomføre noe, og ber sentrale myndigheter om hjelp (penger), så er svaret alltid det, at det er kommunene selv som har ansvaret. Så min oppfatning må da være, at det må være de kommunene det gjelder, som selv må få bestemme hva som skal gjøres til beste for innbyggerne. I dette tilfellet, da å bevare gammel kulturarv, som gamle seterhus og seterdrift, gamle veitraseer o.l. De som bor i distriktene, vet aller best, hva som er best for lokalsamfunnet! Det er iallefall bra at statsråder sitter på pidestaller, som de… Les mer »

Dag Fjøsne
Gjest
Dag Fjøsne

Har Venstre i Oppdal eller i nån av dei andre kommunan kring Dovrefjell gjort nå for å stopp sin egen statsråd frå å gjårrå er slikt herverk i kulturlandskapet?
La Venstre merke dette ved kommunevalget!

Jan Nøstberg
Gjest
Jan Nøstberg

Fagforbundet Oppdal arrangerer paneldebatt i Kinoen den 2. september kl 1800.Der stiller partiene til utspørring og du kan stille spørsmål om du vil.

Ingrid Pettersen
Gjest
Ingrid Pettersen

Tenk å rive gamle sæterhus som var forfedrene våre sin måte å overleve på. Alt skal rives,! For miljø sin del? Alle som har slike fine plasser i fjellet er blitt kriminelle jo. For Ola Elvestuen og kompani skal ha navnet sitt i historie boka. Tenk dere om, snart har vi ikke historie igjen etter mor og far!

Lars Vognild
Gjest
Lars Vognild

Galskap! Det er slike avgjørelser som i mine øyne skaper politikerforakt! Evnen til å lytte til folket og i dette tilfellet også lokaldemokratiet er fullstendig fraværende. Og nok en gang er det Venstre som skaper forakt! Lokalt greide de det ved å være det partiet som enstemmig stemte for salg av Oppdal Everk, uten å bry seg om hva et tydelig flertall av folket mente. På riksplan har de trumfet igjennom nedleggelse av pelsdyrnæringa, og i tillegg ikke tatt ansvar for at de som rammes ikke får fullgode erstatninger. Og nå dette: et kontorkonstruert «problem» som sier at disse setrene… Les mer »

Haakon Nordseth
Gjest
Haakon Nordseth

Dette gjør oss lokale Venstrepolitikere fortvilet, forbannet og desillusjonerte. Jeg kan love dere en ting. Dette har ikke gått under radaren for oss. Vi har vært svært tydelige overfor regjeringens representant Elvestuen om dette. Jeg kan ikke si noe annet enn at dette er utenfor en lokalpolitikers påvirkning, men gudene og alle andre skal vite at vi har prøvd, og prøver. Brevet til miljøministeren blir publisert i Opp så raskt OPP får det til. Jeg har fulgt denne saken siden spetakkelet begynte i forrige regjering. Dette er bare trist, og for meg helt uvirkelig. Regjeringen H,FrP, KrF og V har… Les mer »

Ivar A. Hagen
Gjest
Ivar A. Hagen

Det blir for enkelt å skylde på Venstre i denne sammenhengen. Elvestuen opptrer på regjeringens vegne, og viser den generelle situasjonen i det politiske spillet. Det er rå maktutøvelse ovenfor hva distriktene verdsetter. Har demokratiet spilt fallitt?

Trygve Sande
Gjest
Trygve Sande

Skjønner at mange er forbannet på denne avgjørelsen. Dette er virkelig Oppdal Venstre sterkt i mot.

Terje Hansen
Gjest
Terje Hansen

Små tulleparti har vi og har hatt mange av i Norge. Det eneste fornuftige for Oppdal Venstre nå er å legge lokallaget og gå videre. Det hadde det blitt lagt merke til. Et parti som synes det er greit å ødelegge store områder for å bygge vei og vindturbiner i terrenget, men to små bygg som har stått i mange år og som ikke skader noen skal rives. For en galskap.

Helleik Rabbe
Gjest
Helleik Rabbe

Sjuk utvikling, symbolpolitikk heilt utan substans. Alle tiltak som vert lagt ned ermed på å fjerna næringsgrunnlag i distrikta.