Oppdal i NHO-kåring:

Klatrer i kommune-NM

Oppdal er inne blant topp 100 i NHOs årlige kommune-NM.

NHOs kommune-NM 2019 viser framgang for flere av de trønderske kommunene.

– Trenden er at bevegelsene i positiv retning kommer i kommuner som har lagt til rette for at bedriftene kan ta naturressursene i bruk, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien i en pressemelding.

NHOs årlige kommune-NM er offentliggjort, og årets kåring viser framgang for flere trønderske kommuner. Trøndelag har i år ni kommuner inne blant topp 100 kommuner i kommune-NM.

Trondheim er på 4. plass, deretter følger Vikna på plass nummer 48, med Frøya på plassen bak, etterfulgt av Stjørdal, Hitra, Steinkjer, Åfjord, Oppdal og Hemne.

Oppdal er på 89. plass, og har klatret over 30 plasser siste seksårsperiode. Blant annet har sysselsettingsandelen økt gradvis siden 2016, mens ledigheten har falt gradvis. Oppdal trekkes opp av høy andel privat sysselsetting og kommunens kjøp av private tjenester.

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, gleder seg over resultatene i kommune-NM.

– Det er gledelig å se at mange kommuner i Trøndelag gjør det så godt i årets rangering, sier Lien.

– Det er verdt å merke seg at mye av bevegelsene i positiv retning kommer i kommuner i Trøndelag som har lagt til rette for at bedriftene kan ta i bruk naturressursene, både landbruk, havbruk og vindkraft.

– Når bedriftene skaper vekst, og kommunene legger til rette for at det er mulig å skape vekst, da ser vi også de gode resultatene.

Ett av de områdene mange kommuner i Trøndelag gjør det spesielt godt på, er sysselsatte med bestått fagprøve. Her er hele åtte av kommunene i Trøndelag blant de 20 beste i landet; Åfjord, Hemne, Verdal, Rindal, Snillfjord, Meldal, Holtålen og Tydal.

– Jeg håper fylkespolitikerne noterer seg disse tallene, sier Lien.
– Det er allerede gjort en god jobb på yrkesfag i Trøndelag og nå er det viktig at det gode arbeidet følges opp.

Trøndelag er fjerde beste fylke i landsoversikten. Fylket har holdt plasseringen de tre siste årene, etter å ha rykket opp fra 5. plass i 2016. Trøndelag som fylke presterer bedre enn landsgjennomsnittet innenfor arbeidsmarked, kompetanse og kommuneøkonomi. Andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken har økt markert de siste tre årene.

Vennligst Logg inn for å kommentere