PRESENTERTE INNSPILL: Ordførerkandidat i Sp, Geir Arild Espnes, presenterte forslaget til lovendring i gjerdeplikt-saken til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fredag. Espnes og ordførerkandidat Siv Remetun Lånke kom med utspillet i OPP 25. juli.
Før forestillingen ble de vist en billedkavalkade over alt det de to jubilantenes har bidratt med gjennom mange ti-år.

Sp-politikere jobber med lovendring:

Sp-leder tar gjerdeinnspill på alvor

Geir Arild Espnes (Sp) presenterte forslag til gjerdelov til partileder Trygve Slagsvold Vedum fredag.

Sps ordførerkandidater i Oppdal og Rennebu vil få slutt på at toget kjører på husdyr og presenterte i OPP i juli et initiativ til en lovendring som pålegger Bane Nor gjerdeplikt.

Sammen med partikollega og ordførerkandidat Siv Remetun Lånke, vil Espnes nå forsøke å endre lovverket slik at Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, på nytt blir pålagt gjerding gjennom områder med mange beitedyr. Ikke bare på Dovrebanen, men i hele landet. Jernbaneverket holdt gjerder i 80 år til det ble slutt i 2001, og Oppdal kommune betalte statsbanene for at de skulle sørge for gjerding da banen ble bygd for hundre år siden.

– Dette har vært tatt opp tidligere, blant annet i Nordland hvor det har vært forferdelige ulykker, sier  Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som mener saken er viktig.

Vedum er glad for de lokale ordførernes engasjement for å få lovfestet jernbanens gjerdeplikt.

– Nå har Geir Arild Espnes tatt opp dette med vår mann i samferdselskomiteen, Bengt Fasteraune (Sp). Så må vi diskutere om vi skulle utfordret statsråden litt mer, kanskje vi skulle ha fremmet et forslag i Stortinget som kunne blitt votert over, der vi får fram denne problemstillingen, sier Vedum. Han legger til at det har vært en god del diskusjon om gjerding og hvilke plikter er det jernbanen har, også når det gjelder ungdom og folk.

– Og da er vi over på dette med lovverk og regelverk, kanskje vi må skrive lover som gjør at det blir gjerda.

Espnes selv er fornøyd med svaret fra ministeren.

– Vi håper jo at når det spilles inn til Stortinget, så tar våre folk det på alvor og jobber videre med det. Det er kjempeflott. I vårt parti er det sånn, og det er det fine med å være medlem, sier Espnes.

Lovendring mulig

Om gjerdinga langs jernbanen sier Espnes at det er parodisk, som det er nå.

– Sauene vandrer inn og ut av jernbanen som de vil.

Han legger til:

– Vi som samfunn må ta ansvar.

På spørsmål om han tror det er mulig å få til en lovendring, svarer Trygve Slagsvold Vedum slik:

– Det er fullt mulig, vi må se på det og finne ut hva som trengs. Vi vedtar nye lover i Stortinget nesten hver dag, og justerer og presiserer det lovverket man har.

– Dette betyr veldig mye for det distriktet her, det skjønner du sikkert?

– Ja, også i Nordland. Der har det også være store tragedier. Det var en grunn til at man i sin tid ville ha gjerder. Og nå som det har blitt dårligere trenger man nye.

– Tror du det kan bli en lovendring?

– Hovedmålsettingen om man vil gå inn i denne saken er å gjerde først der det er behov. Og er det områder det ikke er behov, så kan man lage noen unntaksbestemmelser for disse. Men at man pålegger Bane nor et større ansvar i forhold til sikkerheten i forhold til jernbane.

– Jeg vet ikke hva kostnadsrammene er, men dette må være forholdsvis beskjedne summer i forhold til andre investeringer man gjør innen jernbanesektoren, sier Vedum.

– 15 kalvepåkjørsler i løpet av sommeren i Oppdal og Rennebu viser behovet for å gjøre noe?

– Ja, og det er jo dyretragedier. Det som skjer i andre omgang er at det blir vanskelig å benytte seg av beiteressursen også. I tillegg er det veldig negativt for jernbanen når man har den type hendelser, i tillegg til at det blir dårligere for togtilbudet.

Onsdag arrangerte for øvrig Oppdal bondelag et møte mellom Bane Nor og beitelag i regionen, der flere politikere var til stede.  Bane Nor har i flere år bistått beitelag i regionen med å få satt opp gjerder på utsatte strekninger.

Les mer om møtet i OPPs papirutgave torsdag.

Vennligst Logg inn for å kommentere