Veslliesetrene på Dovrefjell er stridens kjerne. Staten vil rive dem, mens lokalbefolkningen og kulturforkjempere vil la dem stå, og varsler demonstrasjoner.

Veslliesetrene på Dovrefjell er stridens kjerne. Staten vil rive dem, mens lokalbefolkningen og kulturforkjempere vil la dem stå, og varsler demonstrasjoner. Foto: Astrid Kvam Helset, Vigga

Miljøvernministeren går i tenkeboksen etter ordførermøte:

Utsetter seterriving

Forsvarsbygg utsetter rivingen av de gamle seterbyggene i Vesllie på Dovrefjell inntil videre.

Det er klart etter at ordførerne i Dovre og Lesja, Oddny Garmo og Mariann Skotte, samt leder for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Bengt Fasteraune, møtte klima- og miljøminister Ola Elvestuen på fredag.

Lokalpolitikerne håper å få omgjort vedtaket om å rive setrene i Vesllie, samt tapping av Einøvlingsvatnet. Ifølge avisa Vigga (betalingsartikkel) vil statsråden nå se på saken på nytt og vil avvente riving.

Setrene er vedtatt revet som en del av prosjektet om å tilbakeføre det tidligere skytefeltet på Hjerkinn til naturen.

Ifølge totalprosjektleder for Hjerkinn PRO, Pål Skovli Henriksen, vil Forsvarsbygg nå avventer videre behandling av saken før setrene eventuelt rives.

– Vi forholder oss til at det foreligger et vedtak om fjerning, men det vil være uriktig av oss å sette i gang en riveprosess nå, mener totalprosjektlederen ifølge Vigga.

Partifeller av Elvestuen sier også fra om at setrene bør fredes mot riving. Nestleder i Innlandet Venstre, Roger Granum, mener at setrene på Hjerkinn ikke bør rives. Granum mener villreinen kan tas hensyn til ved å ha begrensninger på ferdselen i området.

Tove Eivindsen, førstekandidat for Trøndelag Venstre, er på samme linje.  Hun foreslår en fem års utsettelse av rivingsvedtaket, med oppfølging fra Norsk Institutt for naturforskning for å kartlegge konsekvensene.

 

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert