Slik vil Senterpartiet utvikle Oppdal:

Innovasjonssenteret vil få en nøkkelposisjon

Senterpartiet vil satse på bedre infrastruktur, gode arealer for nyetablering og mener innovasjonsenteret vil få en nøkkelposisjon i Oppdal.

Oppdals mangfoldige næringsliv – vår styrke inn i framtida!

Oppdal tar mål av seg til å bli et enda tydeligere regionsenter i søndre del av Trøndelag. Det betyr behov for enda fler gode og trygge arbeidsplasser som er med på å bygge kommunen videre.

​I Oppdal har vi både høykompetente bedrifter som selger sine produkter og tjenester over hele verden, og dyktige håndverkere, entreprenører og handelsbedrifter som gjør en utmerket jobb lokalt. Vi har små og mellomstore bedrifter som tar utgangspunkt i Oppdals naturgitte fordeler innenfor turisme, industri, landbruk og matproduksjon. Dette er en næringsstruktur som passer Oppdal godt, og som vi må videreutvikle for å skape de arbeidsplassene som behøves for framtiden.

For å lykkes videre, er vi avhengig av god infrastruktur. Et av de viktigste tiltakene i så måte er god arealplanlegging. Her må kommunen legge til rette slik at det er arealer disponible for bedrifter som ønsker å etablere seg her, og for å videreutvikle allerede etablerte bedrifter.

Men like viktig er det å legge til rette for at bedrifter og deres arbeidstakere skal velge Oppdal. Vi skal ha gode barnehager, skoler og annen infrastruktur, og kultur- og fritidsaktiviteter, helse- og omsorgstjenester som får familier og enkeltmennesker til å velge Oppdal som bygda å bosette seg i. Viktige faktorer er også bedre kollektiv kommunikasjon til og fra Oppdal, som pendlertog, totimers frekvens på regiontog og utbygging av fibernettet til alle deler av Oppdal.

Oppdal Senterparti mener at kommunen har en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for og skape arenaer for gode dialoger for videre utvikling av næringslivet. Her vil ikke minst samarbeidet mellom kommunen og Nasjonalparken Næringshage ha en viktig funksjon. Dette samarbeidet har for eksempel bidratt til etableringen av Innovasjonssenteret med Siva som viktig bidragsyter.

Innovasjonssenteret, mener vi, skal ha en nøkkelposisjon i utviklingen av Oppdals næringsliv videre. Derfor er det viktig å holde framdriften i utbyggingen.  Her skal allerede etablerte bedrifter og nyetablerere kunne få råd og hjelp, og det skal være muligheter for desentraliserte utdanninger. Vi er derfor avhengig av god kontakt med forsknings- og undervisningssektoren. Her vil samarbeidsavtalen med NTNU om Oppdal som universitetsbygd (vi ligger jo midt imellom universitetsbyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik) være viktig.

Oppdal Senterparti har en plan for Oppdal som vi har klokkertro på. Planen omhandler ikke minst gode arenaer for diskusjoner om behovene for en god tilrettelegging med næringslivet sjøl.

Geir Arild Espnes, ordførerkandidat og Arne Braut, listekandidat for Oppdal Senterparti

Vennligst Logg inn for å kommentere