Dettbattlederne Elisabeth Skarrud, NRK og OPP-redaktør Per Roar Bekken sammen med ett av panelene: Tor Olav Naalsund, MDG, Jan Arve Nyberg, Rennebu Høyre, Haakon Nordseth, Oppdal Venstre og Tore Aasheim, Oppsal SV.
Dettbattlederne Elisabeth Skarrud, NRK og OPP-redaktør Per Roar Bekken sammen med ett av panelene: Tor Olav Naalsund, MDG, Jan Arve Nyberg, Rennebu Høyre, Haakon Nordseth, Oppdal Venstre og Tore Aasheim, Oppsal SV.Bilde 1 av 4
Per Arild Torsen, Rennebu KrF (f.h), Siv Remetun Lånke, Rennebu Sp, Ingvill Dalseg, Oppdal Høyre og Tor Snøve, Oppdal Ap i dagens utspørring som ble ledet av Elisabeth Skarrud, NRK og OPP-redaktør Per Roar Bekken.
Per Arild Torsen, Rennebu KrF (f.h), Siv Remetun Lånke, Rennebu Sp, Ingvill Dalseg, Oppdal Høyre og Tor Snøve, Oppdal Ap i dagens utspørring som ble ledet av Elisabeth Skarrud, NRK og OPP-redaktør Per Roar Bekken.Bilde 2 av 4
Ordføer i Rennebu, Ola Øie (Ap), ordførerkandidat i Oppdal, Geir Arild Espnes (Sp), Eli Krogstad (Rennebu V) og Morten Olsen (Oppdal KrF) debatterte kommunereform.
Ordfører i Rennebu, Ola Øie (Ap), nyvalgt ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes (Sp), Eli Krogstad (Rennebu V) og Morten Olsen (Oppdal KrF) debatterte kommunereform i NRKs valgsending 23. august.Bilde 3 av 4
Valgboder og publikum var på plass ved Joker på Nerskogen under dagens debatt.
Valgboder og publikum var på plass ved Joker på Nerskogen under dagens debatt.Bilde 4 av 4

Bred enighet om endringer i hyttenæringa:

Krever grønt skifte

Det er bred enighet blant politikere i Oppdal og Rennebu om at hyttenæringa må bli mer bærekraftig, men uenigheten er fortsatt stor om kommunesammenslåing.

Begge temaene ble debattert under dagens valgtorg ved Joker på Nerskogen der toppolitikerne i de to nabokommunene møttes til dyst.

Nerskogen er det området i Rennebu som har hatt størst hyttevekst, og sammen med Oppdal nærmer de to kommunene seg nå 6000 fritidsboliger. Flere tar til orde for en mer bærekraftig utvikling, mer fortetting og bruk av miljøvennlige byggematerialer og energiformer.

– Hyttenæring og levende grender hører sammen og gir arbeidsplasser. Så må vi tenke annerledes med mindre bygninger og mer natur, sa ordførerkandidat for Rennebu Sp, Siv Remetun Lånke. Hun bor selv et steinkast unna dagens debatt-arena og mener vernet natur er en stor ressurs og ikke et begrensning for videre hytteutvikling.

– Det er naturen som etterspørres og den skal vi ta vare på, fortsatte Aps ordførerkandidat i Oppdal, Tor Snøve, som forsvarte vårens vedtak i kommuneplanens arealdel  om å ikke legge flere nye områder  til hytteutbygging blant annet ved Resset i Gjevilvassdalen.

–  Vi ønsker en mer arealnyttig bruk, sa Snøve og understreket at hyttenæringa gir store ringvirkninger og er viktig for både bygge- og handelsnæringa. Høyres Ingvill Dalseg ønsker ikke å fryse hytteutbygginga og mente næringa er en motkraft mot avfolking og gjengroing.

– Oppdal er på handelstoppen og hyttenærimga bidrar til sysselsetting, men vi må tenke at vi skal ha en bærekraftig næring, sa Dalseg.

Per Arild Torsen i Rennebu KrF pekte på at utbygging er viktig, men:

–  Fortetting er en vei å gå. Vi bruker store arealer til infrastruktur, vi må tenker annerledes for å bli mer klimavennlig.

Maksstørrelse

Debatten ble sendt direkte i flere medier, blant annet på opp.no og ble ledet av NRKs Elisabeth Skarrud og OPP-redaktør Per Roar Bekken. På spørsmål fra Bekken om partiene vil innføre maksstørrelse på hyttene, var det kun Høyre som avviste et slikt grep, mens MDG, Venstre og SV ønsker en slik grense. Kommunestyret i Oppdal har allerede vedtatt en klimaplan som setter grenser for hyttetomter større enn 750 kvadratmeter.

–  Folk må få velge selv hvor stor hyttene skal være. Jeg tror ikke det blir noe stort problem fremover, sa Jan Arve Nyberg fra Rennebu Høyre da Grønn hytteturisme ble tema.

Tor Olav Naalsund fra Oppdal MDG trakk frem at utbyggingen representerer er stort overforbruk.

– Vi må stille et kritisk lys på at utbyggingen beslaglegger et stort areal som konkurrerer med beitenæringa, sa Naalsund, mens Tore Aasheim fra Oppdal SV ønsker å legge inn rammer for å få en mer bærekraftig næring, uten å ødelegge den.

– Toget kan gi et bedre transporttilbud og vi bør få fortetting nærmere sentrum og kan folk ta toget. Så kan kommunen bidra med matebusser ut til hyttene, eller at flere hyttegrender bruker felles elbil, sa Aasheim.

Jan Arve Nyberg tror imidlertid ikke at hyttefolket vil dele bil.

– Jeg har aldri hørt om grønn hytteturisme før og googlet dette da jeg ble invitert hit. Det var ikke så mye å finne om det på google heller, spøkte Nyberg, og la til at Rennebu er størst på ladestasjoner i distriktet.

–  Oppdal når oss ikke til knærne en gang, og dette er grønn hytteturisme!

Haakon Nordseth i Oppdal Venstre ble utfordret på hvorfor han er motstander av hytteutbygging i Gjevilvassdalen.

–  Jeg er ikke i mot hytteutbygging, men å bruke opp kulturlandskapet. Vi må innse at tiden er forbi for hytter på 300 kvadratmeter, med to bad, 17 tonn betongfundament ringet inn med stakittgjerde fra Valdres og ei tekse med to lam som glåmer inn på en nyutrulla grønn plen dyrket frem fra Leinstranda og kjørt inn med et vogntog, svarte Nordseth i kjent stil og til atskillig humring blant publikum.

–  Vi må vise måtehold, poengterte han.

Kommunereform

Siste del av debatten dreide seg om kommunereform. Oppdal har tidligere åpnet for fusjon med nabokommunen som sa et rungende nei til sammenslåing høsten 2016.

Rennebu-ordfører Ola Øie og Sps ordførerkandidat i Oppdal, Geir Arild Espnes svarte nei på spørsmål om det er aktuelt med en ny reformrunde i neste valgperiode, mens både Eli Krogstad, Rennebu Venstre og Morten Olsen, Oppdal KrF var åpen for det.

–  Det har vært snakk om å slå sammen bare Oppdal og Rennebu, men Venstre ønsker å ha med Midtre Gaulal også, sa Krogstad, som måtte medgi at hun ikke var sikker på om Midtre Gauldal ønsker det.

–  En slik kommune ville bli en attraktiv og mer bærekraftig kommune, med bedre tilbud for alle i kommunen. Vi liker Rennebu veldig godt og kunne gjerne tenke oss å skape en stor enhet i region sør, sa Olsen.

Departementet avgjør nå grensejusteringssaken der fire kretser sør i Rennebu vil bli en del av Oppdal. Ordfører Ola Øie fikk spørsmål om Rennebu kan klare seg dersom kommunen mister kretsene.

– Vi har brukt masse ressurser på kommunereformen uten å kommen noen vei. Nå må vi jobbe for bedre tjenester for barn og unge og utnytte at ny E6 gjør Renenbu til en hverdagsregion for Trondheim, sa Øie, som understreket at det nå ser lyst ut for kommuneøkonomien etter et solid overskudd i fjor.

– Hvilke utfordringer får dere med å nå frem når det kommer mange andre store, trønderske kommuner?, spurte Elisabeth Skarrud.

– Vi står sammen om utviklingen selv om vi er ikke sammenslått. Vi har mange felles problemstillinger der vi kan snakke med en røst selv om vi er to kommuner, sa Geir Arild Espnes, som nevnte både flere togavganger og gjerdesaken som eksempel.

Morten Olsen forsøkte å berolige skeptiske politierkolleger i nabokommunen.

–  Vi forstår at det er mye følelser og at det er snakk om identitet. Men det vil fortsatt være slik at Rennebumartnan og idrettslaget består. Vi skal ikke ta fra dere Astrid S. eller Vebjørn Rodal. Det er mye vi kan jobbe sammen om, sa Olsen med glimt i øyet og fikk sluttreplikken i valgdebatten fra Nerskogen.

0 Comments
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer