Faksimile OPP, 29.05.2019
Faksimile OPP, 29.05.2019

Varsler mulig stenging av E6-bru etter ny rapport:

Planlegger ny bru i høst

Selv om ny E6 kommer om tre år, vurderer Statens vegvesen å bytte ut Stavåbrua allerede i høst, etter kritiske belastninger under Nato-øvelsen i fjor. En ny konsulentrapport slår fast at brua ikke er sterk nok til å tåle dagens belastning i mange år fremover.

–  Dersom det stemmer at Stavåbrua ikke har god nok kapasitet, må vi gjøre noe. Derfor legger vi planer for ei midlertidig bru, bekrefter seksjonsleder i Statens vegvesen, Arild Christensen overfor OPP.

Konsulentselskapet Rambøll har gjennomført nye undersøkelser av brua i sommer. Christensen opplyser at rapporten nå ettergås av andre, uavhengige konsulenter og skal deretter godkjennes av Vegdirektoratet før den endelige konklusjonen blir tatt.

–  Det er to mulige utfall. Enten viser beregningene at brua har god nok kapasitet og den blir benyttet som før, eller så må vi bygge en midlertidig bru for å opprettholde trafikken. Vi jobber oss frem mot en løsning, sier Christensen.

Løsningen som vurderes er å sette opp midlertidig bru like øst for den gamle. Etter det OPP forstår vil den koste rundt 20 millioner kroner. Christensen bekrefter at vegvesenet har vært på stedet og vurdert mulige løsninger.

  –  Hvor raskt kan en slik, midlertidig bru bli bygd?

– Så fort som mulig når vi vet om Stavåbrua er sterk nok eller ikke. Byggingen går raskt, vi har slike bruer liggende. Det er snakk om en to-spenns bru med samme standard som resten av E6, og den vil ikke få vektbegrensninger som den gamle brua. Så må det bygges ny vei på begge sider.

OPP har gjennom flere artikler de siste årene skrevet om den trafikkfarlige, 104 meter lange flaskehalsen på E6 sør for Berkåk sentrum, som ble satt opp av tyske krigsingeniører for 77 år siden. En midlertidig bru over det 70 meter dype juvet blir trolig noe lengre.

I 2016 ble det innført vektbegrensninger, lysvarsling og skilting for å hindre at vogntog møtes på brua der trailersjåførene pålegges å holde 50 meters avstand til hverandre. I tillegg ble det montert avanserte sensorer som måler belastningene på brua.

OPP har dokumentert at trailere likevel ikke overholder skiltingen.

29. mai skrev OPP at Stavåbrua ble utsatt for stor belastning 3. november i fjor, samtidig som den store militærøvelsen Trident Juncture pågikk i Oppdal og Rennebu. Arild Cristensen opplyste da at syv kjøretøy passerte brua i kolonne og totalbelastningen ble stor. Forsvaret avviste at det var deres kjøretøy som hadde passert brua.

– Svingningene og bevegelsene i brua var langt over det vi har målt tidligere. Vi registrerte kritisk store bevegelser som vi er bekymret for, sa Christensen til avisa.

Etter hendelsen i november gjennomgikk vegvesenets egne eksperter brua, og det ble i følge Christensen ikke påvist skader, men likevel innført en begrensning for transport over 100 tonn. Så ble Rambøll engasjert og det er denne analysen som nå ettergås.

  –  Er den gamle brua trygg?

–  Brua har stått med belastning i lang tid, derfor skynder vi oss langsomt. Det er ikke noe som tyder på at noe har skjedd med bru-konstruksjonen og vi mener at vi er på den sikre siden ennå.

Normal levetid for slike bruer er 100 år.

Likevel er vurderingen at man ikke vil ha tid til å vente på ny E6 og nytt krysningspunkt over Stavåa som er planlagt ved jernbanesporet lenger øst for dagens trasé, dersom den nye analysen stadfestes. Ny E6 gjennom Rennebu skal etter planen stå ferdig i 2023.

Stavåbrua skulle egentlig vedlikeholdes for 7,2 millioner kroner i høst, ut fra en tidligere Rambøll-rapport. Da var det planlagt nattestengt E6, der tungtransporten ble dirigert over Røros. Dette arbeidet er nå satt på vent til veimyndighetene har konkludert.

– Når ny E6 står ferdig vil den gamle brua bli omklassifisert og få mindre trafikk for lettere kjøretøy. Da vil en midlertidig bru bli fjernet. Men Stavåbrua er verneverdig, derfor er det aktuelt å gjennomføre det planlagte vedlikeholdet, sier Christensen.

Mer om saken i Nyhetsmorgen i Radio E6, fredag fra kl. 09.00!

Vennligst Logg inn for å kommentere
3 Kommentartråd
0 Svar
0 Følgere
 
Kommentar med flest reaksjoner
Mest populære kommentartråd
3 Kommentarforfattere
Oddvar Magne SkjørstadmoMarianne DolpenOdd Nyberg Siste kommentarforfattere
nyeste eldste mest reagert på
Odd Nyberg
Gjest
Odd Nyberg

Hvis brua har klart 77 år ( inkl Trident Juncture), er det vanskelig å forstå at den ikke klarer 4 år til.
Da må det isåfall være saltinga som i de siste åra har ødelagt biler for millioner…

Marianne Dolpen
Gjest
Marianne Dolpen

Heldigvis så er det noen som har ekspertise på slikt, som mener det kanskje er nødvendig med ny bru i høst og da stoler jeg mer på dem enn på Nyberg. Om brua kollapser med tre vogntog utpå, så er det minst tre liv som går tapt og det er passe unødvendig, når man i årevis har visst at den synger på siste verset. Men det var noe jeg bet meg merke i, og det er at gammelbrua sies å være verneverdig. Det var vel Nåvårdalsbrua også, men den ble revet.

Oddvar Magne Skjørstadmo
Gjest
Oddvar Magne Skjørstadmo

Denne brua var vel bygd av tyskerne under krigen, for et helt annet trafikkbilde enn dagens. Og med tanke på at brua har fått asfaltdekke ,kanskje flere ganger, som øker belastninga og vekta på bærekonstruksjonen, og at dagens veivedlikehold inkluderer bruk av salt, som trenger inn i betongen og får armeringsjern til å ruste, kombinert med vibrasjoner fra trafikken, så skulle vel det få noen varselklokker til å ringe. Det som bærer hele brua er vel buen som er under den. Hvis en av pilarene under brua svikter, så vil vel belastninga på denne buen få den til å svikte.… Les mer »