Rådmann i Oppdal, Dagfinn Skjølsvold (t.h) forklarte seg i skjønnsretten onsdag. Enhetsleder for Plan- og forvaltning, Ane Hoel (t.v) og kommuneadvokat Kristian Nordheim bak. Skjølsvold måtte medgi at Per Henrik Vognilds seterutleie var lovlig, mens kommuneadvokaten i sitt innledningsforedrag sa virksomheten var ulovlig.
Rådmann i Oppdal, Dagfinn Skjølsvold (t.h) forklarte seg i skjønnsretten onsdag. Enhetsleder for Plan- og forvaltning, Ane Hoel (t.v) og kommuneadvokat Kristian Nordheim bak. Skjølsvold måtte medgi at Per Henrik Vognilds seterutleie var lovlig, mens kommuneadvokaten i sitt innledningsforedrag sa virksomheten var ulovlig.

Rådmannen presset til innrømmelse i retten:

Seterutleie var likevel lovlig

I sitt innledningsforedrag i skjønnsretten hevdet kommuneadvokaten at en av brøyterne drev ulovlig utleievirksomhet på setra. Rådmannen trakk forklaringen.

Betydningen av vintervei for å bedre vilkårene for seterutleie er et sentralt punkt i skjønnssaken om Gjevilvassveien som avsluttes torsdag i Sør Trøndelag tingrett.

Under befaringen og vitneforklaringene i Oppdal tidligere denne uken har det kommet frem at setereierne har ulikt syn på veiens betydning. Mens Per Henrik Vognild og Tore Vognild har hevdet at de sliter med å få leid ut setrene sine uten vinteradkomst, har både Cecilie Nitter og innehaver av Bakksætre,  Arne Ivar Bakk, forklart at skiløypa på veien er viktig for virksomheten.

Per Henrik Vognild ble under kommuneadvokatens innledningsforedrag beskyldt for å drive ulovlig utleievirksomhet på Nestusætra der han har tilrettelagt for 23 sengeplasser.

– Merk at det ikke foreligger godkjenning for utleievirksomhet på de aktuelle setereiendommene, sa kommuneadvokat Kristian Nordheim i tingretten i forrige uke med henblikk på Vognilds virksomhet.

Uttalelsen var basert på formuleringer i saksdokumentene for sluttbehandlingen av reguleringsplanen for skiløype på veien. Der heter det at det ikke er noen automatikk i at omfattende seterutleie er lovlig.

At Vognild ikke drev med lovlig utleie ble tilbakevist og dokumentert feil i onsdagens rettsmøte. Utleievirksomheten var blitt godkjent av kommunen. I sin vitneforklaring kritiserte Per Henrik Vognild kommunen for beskyldningene om ulovlig utleie.

– Det var sterkt, vondt og ubehagelig, sa Vognild om anklagene.

Da rådmann Dagfinn Skjølsvold forklarte seg på tampen av onsdagens forhandling, ble utleie-uenigheten tema. Kommuneadvokat Nordheim tok så å si ordene fra munnen fra Vognilds advokat Ivar Chr. Andersskog da han ville ha Skjølsvolds forklaring på den aktuelle ordlyden.

– Jeg er ansvarlig for ordlyden, sa Skjølsvold, og presiserte at mange saksbehandlere har jobbet med reguleringsplanen og bidratt med formuleringer.

– Står du inne for punktene Vognild har reagert på og har du forulempet ham?, fortsatte Nordheim.

– Dette er skrevet til kommunestyret for å gjøre klart hva som er gjeldende lov og rett. Siste setning er upresis. Og i etterpåklokskapens lys burde den vært annerledes. Jeg vet at Per Henrik Vognild har lagt frem og fått godkjent sine reguleringsplaner, svarte Skjølsvold.

Ivar Chr. Andersskog ville vite hvor mye utleievirksomhet som må til før det blir ulovlig.

– Det finnes en egen rettleder fra Kommunaldepartementet som sier at det må vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle hvor stor del utleie utgjør av totalen av drifta, svarte rådmannen.

– Nitter har betydelig seterutleie. Ligger hun under grensen? spurte Andersskog

– Det er ikke jeg som behandler slike saker, og derfor vil jeg ikke gjøre en konkret vurdering av det, svarte Skjølsvold.

Han kom også inn på hendelsen før jul i fjor da kommunen først varslet at det ville bli lagt løype på veien og i en pressemelding truet med tvangsmulkt og mulig straffeforfølgelse og anmeldelse av de som ville sabotere den planlagte løypeleggingen.

– Hvorfor gjorde kommunen dette?, spurte Andersskog som også ville vite hvem det var som hadde formulert pressemeldingen.

– Dette er komplisert juss, og pressemeldingen ble formulert for oss av kommuneadvokaten, svarte Skjølsvold.

Brøyternes advokat ville også vite hva kommunens rolle var i forbindelse med legging av skispor på Osveien, som brøyterne ikke ville frigi, slik de gjorde for traseen fra Grøtsetra til Gjevilvasshytta i februar.

– Vi la oss ikke mye borti det, men valgte å holde avstand.

– Dere ble spurt om kommunen ville stanse løypeleggingen, fortsatte Andersskog.

– Vi holdt oss unna fordi vi ikke ville tiltre løypa, svarte Skjølsvold.

Torsdag avrundes saken i Sør Trøndelag tingrett.

Les mer om saken dagens OPP!

Vennligst Logg inn for å kommentere