VISER VEI: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med prosjektdirektør i Nye Veier, Johan-Arnt Vatnan (til venstre), og ordfører i Rennebu, Ola Øie.(Ap)

VISER VEI: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med prosjektdirektør i Nye Veier, Johan-Arnt Vatnan (til venstre), og ordfører i Rennebu, Ola Øie.(Ap)

Samferdselsminister Jon Georg Dale med SJ og veiselskap:

Her går de Nye Veier

Samferdselsminister Jon Georg Dale kom til Oppdal med tog, og kjørte selv til Berkåk for møte med Nye Veier.

Samferdselsministeren var godt fornøyd da han ankom Oppdal etter møtet med det svenske selskapet SJ som vant anbudskonkurransen og skal frakte passasjerer på Dovrebanen i ti år.

Han kom med tog til Oppdal, og fortsatte med bil til Berkåk, der han traff ledelsen i Nye Veier AS og ordfører Ola Øie i Rennebu.

Artikkelen fortsetter under bildet:

gogg1

LOVER SATSING: Samferdselsminister Jon Georg Dale sier det var en grunn til at han valgte å besøke nettopp Dovrebanen. Han lover videre satsing på tog.

– Det var et utrolig nyttig møte med SJ som skal drifte togtilbudet fra neste år, det har vært interessant å høre hvordan de ser for seg å styrke tilbudet slik at det blir flere togavganger.

Ingen snarlig utbygging

I framtida vil det være snakk om å øke togtrafikken ytterligere.

– Vi bygger ut infrastrukturen massivt på norsk jernbane. Det viktigste punktet for å utvide her er dessverre på det sentrale Østlandet, fordi det er der kapasitetsutfordringa er størst.

I Oppdal trengs det et nytt krysningsspor og utbygging av jernbanestasjonene på Dombås og Oppdal for å få til to-timersfrekvense på Dovrebanen. Dale kan ikke love snarlig utbygging i vår region.

– Norsk jernbane er inne i en formidabel utbyggingsperiode. Nå skal jeg med selvsyn se hva slags utfordringer vi har, i forbindelse med arbeidet mot Nasjonal transportplan.

Han vil imidlertid love at denne strekningen skal være med i arbeidet videre.

– Ja, det tror jeg jeg kan. Vi vet at pendleravstanden mot Trondheim er relevant å se på når man skal se på et forstørret  bo- og arbeidsmarkedsregion. Og vi trenger folk som bor i distriktene.

Ordfører Ola Øie i Rennebu var opptatt av universell utforming av Berkåk stasjon, noe han mente var en liten investering for myndighetene.

Øie tok også opp gjerder langs jernbanen, et spørsmål som er blitt veldig aktuelt denne sommeren, med mange dyrepåkjørsler.

gogg3

FIKK JUBILEUMSBOK: Ola Øie overrekker Rennebu kirkens jubileumsbok for 350 års jubileet til samferdselsminister Jon Georg Dale. Johan Arnt Vatnan fra Nye veier bak til høyre.

På Berkåk var det imidlertid byggingen av ny E6 fra Vindalsliene til Toset-tunnelen ved Ulsberg som var tema.

I november tildeles en av de fire prekvalifiserte anbyderne strekningen.

Utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier  forklarte at selskapet har sendt inn nye reguleringsplaner for firefelts vei med 110 km/t til kommunene for vedtak. I følge gjeldende reguleringsplan er det planlagt to-tre- felts vei med fartsgrense på 90 km/t.

– 110 km/t fra Soknedal til Toset-tunnelen blir det uansett, kommenterer prosjektleder for strekningen, Arild Mathisen i Nye Veier.

I dag er normalstandarden for bredden på en firefelts vei 23 meter. Samferdselsdepartementet har imidlertid gitt klarsignal til at veistrekninger med en årsdøgnstrafikk på mellom 6 og 12.000 biler, som E6 i Rennebu, kan bygges smalere enn større motorveier.

Den nye, smalere standarden er satt til 20 eller 20,5 meter. Nye Veier vil bygge ny E6 med 19 meters bredde.

Bjørgård lover at trafikksikkerheten vil bli like god ved denne type smal motorvei, som ved standard motorveier.

– Selv om Nye Veier sparer penger, legger de opp til høyere standard, kommenterer samferdselsminister Jon Georg Dale.

– De bruker innsparingene til å komme enda et steg videre, på enda et nytt prosjekt. Nå kan de begynne å se på å utvide porteføljen sin. Dermed kan vi få en mer helhetlig utbygging av vei, sier Dale.

Om smalere fire-felts vei sier Dale at det regulerte alternativet på to eller tre-felts vei er dårligere.

– Det er bedre veistandard, og sikrere vei.

– Men bilene folk kjører blir ikke mindre?

– Nei, men det man også ser, er at man bruker sjelden mer enn ett felt i trafikken. Og det er plass til to felt også i smalere veiløsninger.

Han viser til at det er inngrepene i terrenget som krymper.

– Vi bygger bedre autovern enn tidligere, det er mange muligheter teknologien har gitt oss som gir oss mulighet til å bygge smalere veier. Det er nesten for godt til å være sant, men i dette tilfellet er det sant, sier Dale med et smil.

Hør samferdselsministeren i Sommerradioen på Radio E6 på FM 105,5 fredag morgen.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert