I fjor flommet det I Storlidalen i oktober.

I fjor flommet det I Storlidalen i oktober. Foto: Benthe Bråthen Jære

Ny rapport om store klimaendringer i fjellet og Trøndelag:

Varsler dobling i ekstremnedbør

En ny rapport varsler nær dobling av antall dager med kraftig nedbør i Trøndelag og Møre og Romsdal.

I nær fremtid vil både mer tørke, kraftig nedbør og skred true bebodde strøk, skriver Møre og Romsdal og Trøndelag Røde Kors i en nyhetsmelding, de er bekymret for at flere liv vil gå tapt.

 

I rapporten «Norges klima 2071-2100» har Norsk Klimaservicesenter på oppdrag fra Røde Kors laget en omfattende oversikt over hvordan klimaendringene vil påvirke ulike regioner i Norge fremover.

 

Rapporten indikerer økt sannsynlighet for at kraftige regnskyll vil forekomme hyppigere og med større intensitet, og en økning på om lag 90 prosent i antall dager med kraftig nedbør i Trøndelag og Møre og Romsdal. Antall dager med snødekke vil minke over hele regionen, og snø kan bli en sjeldenhet i kyststrøk.

 

– Mer ekstremt og uforutsigbart vær har allerede fått konsekvenser for beredskapsarbeidet. Sommerens dødelige og ødeleggende ras og fjorårets tørke og voldsomme flommer har vist oss at både myndighetene, befolkningen og vi i de frivillige beredskapsorganisasjonene må forberede oss på mer krevende forhold. Det er grunn til å frykte at flere liv vil gå tapt i tiden som kommer, sier Tor Andre Weiseth, daglig leder for Røde Kors i Trøndelag.

 

I rapporten trekkes overvann og regnflommer i tettbygde strøk frem som det fenomenet som har størst skadepotensiale på infrastruktur. Kraftig nedbør i løpet av få minutter eller timer vil forekomme ikke bare på sommeren, men hele året.

 

– Det blir flere og større regnflommer, og i tettbygde strøk vil kraftig nedbør føre til større overvannsproblematikk. Dette kan også utløse flere jordskred, flomskred og sørpeskred, sier hydrolog Irene Brox Nilsen i NVE som har vært med å utarbeide rapporten.

Legg inn kommentar
Legg inn kommentar
Annonse
Annonse
Annonse
>
Annonse
Annonse

Mest delt siste 7 dager

Mest kommentert